สไลม์ น้ำลายเอเลี่ยน! ของเล่นหน้าโรงเรียนอันตรายถึงชีวิต

สไลม์ไม่ก็น้ำลายเอเลี่ยนความจริงหลังจากนั้นตกว่ากระไร ในเวลานี้ของเด็กเล่นสถานที่ประกอบด้วยค้าขายติดสอยห้อยตามใบหน้าวิทยาคารสิ่งของเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วยเลิศต่างๆนาๆอย่าง ทว่าประกอบด้วยของเด็กเล่นอย่างหนึ่งสถานที่กำลังวังชาถือสิทธิ์ความชื่นชอบ ขนาดที่จะมีชื่อเสียงชอบกล ๆ ชักชวนขนพองยิ่งกว่าชักชวนแบ่งออกเล่น ถือเอาว่า สไลม์หรือไม่ก็น้ำลายเอเลี่ยน สไลม์ (Slime) หรือว่า น้ำลายเอเลียนสำเร็จรูปที่ค้ากักคุมติดสอยห้อยตามใบหน้าวิทยาคารนั้น มุขศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะก่อสร้างส่งเสริมความปลอดภัยและรักษางานบาดเจ็บแห่งเด็ก กลุ่มแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลหยุดลงมาหัวหน้า คว้าออกมาห้ามดุ สไลม์ (Slime) หรือที่กลุ่มลูก ๆ เรียกกันว่า น้ำลายเอเลี่ยน แน่นอน หลังจากนั้นประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ลงความว่า เก็บดูดผงผงติดสอยห้อยตามหลืบแป้นพิมพ์สมองกล แม้ว่าอีกด้วยคุณลักษณะที่สามารถผ่อนผันได้มา ด้วยกันมีสีสันสวยงาม ทำให้กลุ่มลูก ๆ นำไปใช้ครอบครองของเล่นเด็ก สไลม์ น้ำลายเอเลี่ยน!!! ของเล่นเด็กภัยถึงชีวิตินทรีย์ จากกรณีที่ประกอบด้วยเด็กจับสิ่งของคล้ายคลึงเยลลี่เละ หรือสถานที่เรียกกันว่า น้ำลายเอเลี่ยน มาเล่นและปั้นดำรงฐานะรูปปะปนกัน แพทย์โรงหมอหยุดลงมาฯ ตักเตือนให้โจ้อย่างระแวดระวังเพราะสถานที่แหมะจำหน่ายอยู่บางเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยสารพิษสถานที่ทำให้เกิดปากเหยี่ยวปากกาถึงขั้นตาย ดร.นายแพทย์กำลัง อาจจะตัว วัลลิภากร คุณครูประจำการศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างทำให้รุ่งเรืองขึ้นสวัสดีและรักษางานบาดเจ็บแห่งลูก กลุ่มแพทย์ศาสตร์ โรงหมอหยุดมาหัวหน้า แนะนำดุ น่าจะยับยั้งไม่ปันออกสไลม์เข้าโอษฐ์ ตามที่สไลม์แห่งจับจ่ายใช้สอยติดสอยห้อยตามใบหน้าโรงเรียนไม่ก็แห่งปะปนกัน อีกทั้งไม่ได้ยอมรับงานยืนยันว่าสามารถชดใช้ดำรงฐานะของเล่นได้ ด้วยเหตุที่พิจารณาพบว่าเวลาแห่งสไลม์มี – ดำไรบอแรกซ์ – […]