สสวท.โปรโมทช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool

ครั้นวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558 สถาบันจรรโลงอนุศาสน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวเริ่มโครงการ ‘Beyond textbook กราบเรียนสนุก e-book so cool’ เพื่อจะการบอกกล่าวการใช้งานหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ค) ผ่านเว็บไซต์ IPST Learning Space (http://learningspace.ipst.acมันสมองth) หรือว่า แกนกลางศึกษาดิจิทัลระดับประเทศข้างวิชาวิทยาศาสตร์ เลขคณิต และเทคโนโลยี สสวท. สื่อหมดด้วยกัน ตัวอย่างเช่น อีจองและพาหะมัลติมีเดียปะปนกัน บนบานศาลกล่าวเว็บไซต์ IPST Learning Space ผ่านการคัดทอคุณค่าด้านวิชาการ สอดคล้องกับดักกฏเกณฑ์การเรียนสรรพสิ่งกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั่วอีกต่างหากกอปรเจียรอีกด้วยทิวภาพแผนภูมิิก วิดีโอที่หนีบกระดาษ แอนิเมชันยาเรือ กับการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตด้วยกันเทคโนโลยีปะปนกัน เพื่อที่จะสนับสนุนปันออกเด็กนักเรียน ด้วยกัน ผู้แห่งหนสนใจสมรรถศึกษาเพื่อเรียนรู้สาระได้ดีเพิ่มขึ้น IPST Learning Space ตรงนั้นมี 6 หมู่เสา ตัวอย่างเช่น ระบบโรงเรียน หมู่ขัดเกลาซินแส หมู่งานสอบออนไลน์ กบิลที่สาธารณะการศึกษาเล่าเรียนร่วมมือ ระบบสถานที่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และกบิลที่เก็บตัวนำดิจิทัล […]