ทำความรู้จัก “แนวการสอนไฮสโคป” พัฒนาเด็กอนุบาลเน้นการลงมือทำ

ไฮสโคป (High Scope) ถือเอาว่ากระไร ไฮสวัวป (High Scope) ประสบความสำเร็จสอนแห่งย้ำการเรียนรู้ร่างลงมือทำเปลี่ยนมุมโจ้สถานที่ต่างๆนาๆ ด้วยพาหะและกิจกรรมแห่งสมควรกับพัฒนาการของเด็ก ด้วยกันการแก้ไขปัญหาอย่างกระตือรือร้น เพราะว่าการเปิดโอกาสลูกดำรงฐานะผู้ก่อกำเนิดงานเล่นหรือว่ากิจกรรมแตกต่าง ๆ ชนิดความเป็นอิสระ ซึ่งตรงๆติดสอยห้อยตามแนวความคิดความเจริญมุขสติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียใจ์ (Piaget) นักการศึกษาสถานที่สำคัญคนเอ็ดสิ่งของแหล่งหล้า ความหมายแห่งข้างรากฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอวัยวะความฉลาดของนักศึกษา จักเน้นย้ำการหาความรู้ภาพร่างลงมือลงมือ (Active Learning) เพราะเด็กจะได้มาศึกษาขนมจากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดหัวคิด เมธา ความตระหนัก และรู้จักปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยร่างกายอง แนวทางอนุศาสน์ร่างไฮสวัวป (High Scope) ดำรงฐานะเช่นไร ไฮสวัวป (High Scope) ใช้คืนกฎเกณฑ์ 3 ชนิด รวมความว่า 1. การวางแผน (Plan) ประสบความสำเร็จจำกัดวิถีทางวัตร หรือว่าการดำเนินงานตามการงานแห่งถือสิทธิ์มอบหน้าที่หรือไม่ก็สิ่งสถานที่สนใจด้วยการสนทนารวมหัวระหว่างซินแซกับเด็ก กับเด็กกับดักลูก ดุจะทำกระไร ยังไง การวางแผนกิจกรรมนี้เด็กอาจจะจัดโชว์อีกด้วยภาพหรือว่าสัญลักษณ์ประจำตัวลูกหรือบอกแบ่งออกซินแซหนังสือ เป็นวิธีการแห่งหนลูกได้โอกาสคัดด้วยกันปลงใจ 2. การปฏิบัติ (Do) ลงความว่า งานลงมือกระทำกิจกรรมติดสอยห้อยตามแผนที่แปะวาง ดำรงฐานะส่วนสถานที่ลูกได้มาร่วมกันคิดดู ขบปัญหา […]