รับมือ “ไบโพลาร์” โรคอารมณ์สองขั้ว

รู้จักมักคุ้น แจ้ง ไบต้นโพธิ์ลาร์ไม่ก็ความเจ็บป่วยจิตใจหญิบขั้ว (Bipolar disorder) พญ.ชนิดพิมล วิอุดลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคภัยไข้เจ็บไบโพลาร์ หรือว่าความเจ็บป่วยอารมณ์สองหัวขั้ว (Bipolar Disorder) ยอดเยี่ยมแห่งหมวดความเจ็บป่วยอารมณ์แปลกประหลาดแห่งหนพบคว้าเป็นนิตย์ในที่ทั่วโลก คาดคะเน 1-2% ระหว่างที่องค์การอนามัยโลก เจาะจงแหว ความเจ็บป่วยไบโพกราบลาร์เป็นโรคสถานที่ก่อให้เกิดผลเสียดังที่งานประชวรไม่ก็เรื่องทุพพลภาพ ประเภทแห่งหน 6 ของโลก พบคว้าแห่งนารีและหนุ่มณตำแหน่งสถานที่เสมอกัน ชนมพรรษาแบ่งแห่งหนเริ่มผ่านพบ รวมความว่า 20-30 พรรษา อีกทั้ง พบแหว 1 แห่ง 5 สิ่งของคนป่วยฆ่าตัวตายเป็นผล นอกจากนี้ นพ.ศิริอำนาจ ธิติเตียนดิลกรัตติกาลน์ ผู้ดูแลโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า ณชันษา 2557 โรงหมอศรีธัญญา ประกอบด้วยผู้ป่วยนอกมายอมรับบริการ ผลรวม 116,227 ราย เป็นผู้เป็นไข้ไบโพลาร์ 9,051 ราย ตรึกตรองครอบครอง 7.8% ถือเอาดำรงฐานะวรรณะ 3 ถัดจากจากโรคจิตเภทและโรคภัยไข้เจ็บเหงาหงอย กับประกอบด้วยผู้ป่วยแห่งแห่งหนยอมรับไว้รักษาทั้งมวล 6,035 […]