แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

ทดลองอ่านประกาศของหลักสูตรวิทยาคารนานาประเทศกบิลแตกต่าง ๆ แห่งอีฉันสรุปลงมาอย่างย่อแลดูค่ะ 1. โรงเรียนนานาชาติหมู่อังกฤษ 2. โรงเรียนนานาชาติกระบิลอเมริกัน (หน้าตา 2) 3. วิทยาคารนานาประเทศกบิลเยอรมัน (เค้าหน้า 3) 4. วิทยาคารนานาประเทศหลักสูตรสิงคโปร์ (หน้า 4) 5. โรงเรียนนานาชาติคอร์ส International Baccalaureate หรือ IB (หน้า 5) 1. วิทยาคารนานาประเทศกระบิลประเทศอังกฤษ ข้อเด่นด้วยกันหลักสูตรโดยรวม: • ใช้คืนคอร์สและการศึกษาอนุศาสน์พิงติดตามศึกษาธิการสิ่งของอังกฤษ • เน้นย้ำการเรียนรู้วิชาการตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม เสียแต่ว่าก็ใช้การทำความเข้าใจเปลี่ยนการโจ้อีกด้วย เพราะว่าย้ำให้ประกอบด้วยหนังสือสิงสู่รอบกายลูก เพื่อจะจรรโลงสันดานมลักการอ่านต่อไปในภายหน้า • ในที่ระดับฐานกับม.จะเน้นย้ำวิชาการอ่าน การจด ภาษาอังกฤษ และไอซีหนมากกว่าหลักสูตรแปลนอเมริกัน • ในที่วิทยาคารหลายแห่งหนยังมีงานรจิตเครื่องแบบนักเรียนอยู่ ก็เพราะว่าเชื่อตวาดเครื่องแบบทำเอาเด็กนักเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการเน้นย้ำความชำนาญงานเข้าผู้เข้าคน การหาความรู้ความมรรยาทยิ่งกว่าหลักสูตรภาพร่างอื่น ๆ • เนื้อหาวิชาที่เด็ก ๆ จักได้มาเรียนตรงนั้นถ้วนทั่วตั้งแต่ความรู้แจ้งภาษาอังกฤษ เลข ไอซีหน พงศาวดาร ภูมิศาสตร์ ศิลป์ […]