โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน

เขตนิลุบลทิวา , วิทยาคาร , เตรียมประถม , ฐาน •โรงเรียนถูแพ่นุตสู้ำรุง เรื่องเบ็ดเตล็ด: โรงเรียนถูตีุตรบำรุง ตั้งหน้าปฏิรูปนักเรียนให้ครอบครองสาธุชน ประกอบด้วยปัญญา มีความสุข ความเจริญทำความเข้าใจ การสื่อสารอีกด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กับ เทคโนโลยี สงวนแรงงานกับสิ่งแวดล้อม ดูแลข้อความครอบครองไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่การดำเนินชีวิต เน้นปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาให้คล้องจองกับดักคอร์สการหาความรู้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปรับปรุงกระบวนการบริหารเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระประโยชน์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมแบ่งออกนักเรียนมีความดีเยี่ยมในที่การสื่อสารภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ หลักแหล่ง: wwwมันสมองsitabutr.ac.th/web/ ระดับชั้น: ฐาน มัธยมศึกษา ติดต่อ: 87 ถนน จำรัสนคร ฝ่ายถัดลงมาบุรี ดินแดนสัตตบุษย์ทิวากาล โทรศัพท์มันสมอง 02 214 3738, 02 215 5875 •โรงเรียนสาธิตว่าวจุฬาลงแขนในที่์มหาวิทยาลัย ด้านฐาน เรื่องเบ็ดเตล็ด: โรงเรียนสาธิตว่าวปักเป้าลงกรที่์สถาบันอุดมศึกษา ด้านปฐม มีหลักการที่จะช่วยเหลือจรรโลง ปรับปรุงนักเรียน ด้วยกันพนักงานแบ่งออกครอบครองทรัพยากรสถานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความยอดเยี่ยมทางด้านวิชาการ ครอบครองผู้ประกอบด้วยคุณธรรม […]