รวมค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ปี 2561

รวมคุณค่าภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล ชันษา 2561 รวมคุณประโยชน์ภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล ปี 2561 คุณพ่อมาตุรงค์มนุชไรที่มีท้องอายุจะถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปโรงเรียนอนุบาลณชันษา 2561 ทรงไว้คลาดไม่ได้จากนั้นนะคะ 1. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม คุณค่าภาคเรียน เทอม 1 48,900 บาทา ภาคเรียน 2 43,900 บาท เว็บไซต์ wwwมันสมองsangsomschoolมันสมองcom 2. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (ซินแซเกียว) ลาดพร้าว คุณค่าเทอมปีเริ่มแรก 50,200 เท้า ค่าจำเดิมเข้า 9000 บาท เงินค่าปรับพื้นฐาน 11,000 บาท คุณประโยชน์เทอมปีถัดจาก 50,200 บาท ดามชันษา เว็บไซต์ http://chokchai.acมันสมองth/ccs/ 3. โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม คุณค่าภาคเรียน เทอมเริ่มแรก 24,500 บาท ร่วมคุณค่าเริ่มแรกเข้าไป ค่าภาคเรียน เทอมถัดจาก 21,500 บาท เว็บไซต์ wwwมันสมองchatchalerm.com 4. […]