“โรงเรียนวิถีพุทธ” ทางเลือกเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับลูก

“โรงเรียนมรรคพุทธ” ช่องทางเพื่อจะปรับปรุงความชำนาญชีวิตินทรีย์เหตุด้วยลูก ภูมิหลังของวิทยาคารวิถีพุทธ วิทยาคารมารคพระพุทธเจ้ามีขึ้นณสิ้นปี 2545 เป็น 1 ที่ 5 ของแผนโรงเรียนแนวทางนวชาตของศึกษาธิการ แผนโรงเรียนหนทางนวชาต 5 ครรลอง เป็นต้นว่า วิทยาคารที่กำกับสรรพสิ่งชาติ, โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนญิบภาษามนุษย์, วิทยาคารใช้คืน ICT เพื่อที่จะการเรียนและโครงการนำร่องเลือกสรร พัฒนา ด้วยกันส่งเสริมผู้มีคุณสมบัติพิเศษข้างปะปนกัน แผนโรงเรียนวิถีพระพุทธได้มาศึกษาหลักการสิ่งของ 3 โรงเรียนแห่งได้มาใช้หลักการพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญในงานจัดการศึกษา มี โรงเรียนกรองถู โรงเรียนเช้า โรงเรียนอนุบาลมุสิกบางตา (ช่วงปัจจุบันสับเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามดำรงฐานะวิทยาคารกรุงสยามไตรตรัย) และได้มาอัญเชิญบุคลากรทั่วตรีวิทยาคารลงมาร่วมเป็นทีมเวิร์ก ประกอบด้วยตุ๊คุณความดีปิฎก (เปรียญอ.ปยุตโต) เป็นสำคัญ รวมเรียกขานวิทยาคารบริหารเรียนรู้หลักพระพุทธแหว “โรงเรียนมารคพุทธ” มีการเปิดรับวิทยาคารวิถีพุทธเหน้าเริ่มแรกสรรพสิ่งแผนการเช่นกันงานประกาศรับสมัครสมัคร และประกอบด้วยโรงเรียนร่วม ผลรวม 89 วิทยาคาร รู้จักโรงเรียนมารคพุทธ วิทยาคารมรรคพุทธ หมายถึง วิทยาคารในมรรคแห่งเมธา ที่เจริญชนิดบูรณาการที่กระบิลแห่งสิกขา 3ไปสู่เหตุดำรงฐานะพุทธ ผู้เข้าถึงธรรมะ ซึ่งเป็นเหตุให้เป็นอิสระ เพราะมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงามมีความสุข แน่ๆครัน และอยู่ร่วมกักคุมณเข้าสังคมอย่างสร้างสรรค์อนุกูล – ข้อปฎิบัติ […]