โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางแค

•อนุบาลเด่นหล้า ข้อปลีกย่อย: ใช้หลักสูตรการรวมกันสถานที่ชื่อว่า Denla Integrated Program (D.I.P.) เด็กนักเรียนมีกรรมสิทธิ์การเตรียมความพร้อมปันออกประกอบด้วยทักษะกับความเจริญที่การเรียนติดสอยห้อยตามวัย เพราะกราบเรียนจากความชำนาญจริงๆ ผ่านการศึกษาเล่าเรียนเพราะยึดเด็กเป็นจุดรวม (Child Centered) ด้วยกัน โครง (Project Approach) แห่งหนย้ำนักเรียนเป็นหลัก เสร็จประสานทักษะเมธากับความชำนาญความประพฤติในที่กิจกรรมแตกต่าง ๆ เรียน โจ้ และทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ การศึกษาเล่าเรียนภาษามนุษย์ ศิลป์ เครื่องดีดสีตีเป่า ด้วยกัน แหวกว่าย กับดักอาจารย์ผู้รอบรู้และชำนาญการสอนเฉพาะทางขนมจาก กรุงสยามกลการ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) ตลอดจนคอมพิวเตอร์กับวิทยาศาสตร์แห่งห้องประกอบการเฉพาะแต่ละความรู้แจ้ง กับดึงขึ้นวิสัยทัศน์พร้อมด้วยหอสมุดมิตินวชาต (Neo Library) อีกด้วยสื่อการศึกษาแห่งไฮเทค รวมถึงมอนกับดักเครื่องเล่นนานาประเทศยอดฮิต บนสวนสนุกเลิศ (Kids’ Universe) นักเรียนคอร์สสามัญ คว้ากราบเรียนภาษาอังกฤษกับดักอาจารย์ชาวต่างประเทศ ทุกวัน (ทิวากาลละ 1 คาบกราบเรียน) ส่วนนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษคว้าเรียนภาษาอังกฤษทุกวี่ทุกวัน เวลากลางวันละ 3 คาบ กะเว้น 40 […]