โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตราษฎร์บูรณะ

โรงเรียนอนุบาลกับเริ่มแรกในที่เขตราษฎร์ปรับปรุง โรงเรียนอนุบาลรังสิมา ข้อปลีกย่อย: โรงเรียนอนุบาลรังซิมา เป็นโรงเรียนราษฎร์ชนิดสามัญศึกษา ชั้นอนุบาล สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งครั้นชันษาพุทธศก 2517 บนพื้นที่ 1 นา 50 ตร.ว. บรรยากาศโรงเรียน ร่มรื่น และมั่นคง มี ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 ขนอง อาคารกึ่งตึกรามกึ่งค่าคบไม้ 1 พระขนอง ตึกเรียนมีธีรภาพเสถียร สะอาดสะอ้าน ปึกแผ่น ประกอบด้วยปริมาณห้องเรียน 8 ห้องเรียน มีห้องหับประกอบกิจการกระยาเลย อาทิ ห้องเครื่องดนตรี ห้องเรียนสมองกล ห้องศูนย์การเรียนรู้ ลานอเนกประสงค์ กับสนามเด็กเล่น ที่มา: www.rangsima.acมันสมองth/v2/main.php ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 7/3 ตัวถนนเปรมสำนักเลขาธิการวุฒิสภาัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก ดินแดนราษฎร์ปรับปรุง ติดต่อมันสมอง 02 468 4922, 02 […]