โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตทวีวัฒนา

• โรงเรียนเพลินปฏิรูป ข้อปลีกย่อย:โรงเรียนเพลิดเพลินเจริญเป็นโรงเรียนทางเลือก ที่ถ่ายทอดนักเรียนพร้อมด้วยกลเม็ดกรรมวิธีที่ต่างๆนาๆ เป็นต้นว่า Active Learning การเรียนรู้เชิงรุกแห่งหนผู้เรียนจำเป็นต้องทำงานทำงานพอให้ก่อกำเนิดความตระหนักดามชิ้นสถานที่ศึกษา Multiple Intelligences (MI) งานสั่งการศึกษาแห่งหนส่งเสริมความสามารถสรรพสิ่งเด็กนักเรียน Constructive Learning การศึกษาเล่าเรียนแห่งหนเปิดโอกาสปันออกผู้เรียนก่อสร้างความฉลาดเช่นกันตนเองอย่างตามลำดับชั้น นอกจากนี้ยังมีคณะการเรียนรู้สถานที่น่าสนใจอุดม เป็นต้นว่า กลุ่มวิชาแสนภาษา ลงความว่าการพัฒนาศักยภาพณการตัวนำภาษาสถานที่ไม่ใช่เช่นนั้นภาษาพูดด้วยกันภาษาเขียน ด้วยการส่งเสริม เตรียมพร้อม กับเจริญระบบประสาทแตะต้องทุกชนิด กลุ่มความตรัสรู้เครื่องดนตรีชีวิต ตกว่างานต่อประสานศาสตร์แห่งหนการละครตลอดห้า ตกว่า นาฏกรรม การบรรเลงดนตรี การขับร้อง-ขับรถขาน กวีนิพนธ์ กับศิลปะการละคร กลุ่มความตรัสรู้ ESL ลงความว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดำรงฐานะภาษามนุษย์ที่สองประกบขนมจากภาษาแม่ พอให้นักเรียนสมรรถใช้ภาษาอังกฤษได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มวิชาจินตทัศน์ ตกว่าการพัฒนาประสิทธิภาพณการตรึกตรอง และการพากล่าวหัวคิดสถานที่เป็นการผสมผสานความคิดวิทยา ด้วยกันวาดภาพข้างมิติสัมพันธ์ในที่รูปลักษณ์ที่หลากหลาย ภูมิหลัง: wwwมันสมองplearnpattana.acมันสมองth/m465/ ระดับชั้น: เตรียมประถม เบื้องต้น ต่อเนื่อง: วิทยาคารเพลินใจปฏิรูป 33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาความถูกต้องสพน์ แคว้นทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ติดต่อ.028852670-5 แฟกซ์ ประกบ 6103 […]