โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตตลิ่งชัน

• โรงเรียนความคิดตเมตต์ รายละเอียด: วิทยาคารความคิดตเมตต์เป็นวิทยาคารทางเลือก เพราะประกอบด้วยจุดประสงค์ ประกอบด้วยความมุมานะณการสั่งการศึกษา เพื่อจะพัฒนาลูกไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม กฎศีลธรรม รู้จักดำเนินชีวิตประการมี คุณลักษณะต่อตัวเอง เข้าสังคม ธรรมดาและสิ่งแวดล้อม เพราะว่าใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกันงานสรรพสิ่งสมองลูกด้วยกันตอนคราว (Brain Base Learning) ดำรงฐานะโคน โดยบูรณาการ เช่นกันของใหม่ที่ส่งเสริมพลังของลูกรายตัวด้วยกันสร้างความประจักษ์แจ้งให้กับผู้มี ซีกข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก รู้จรดนัยสรรพสิ่งบรรยากาศภาวะแวดล้อม แห่งหนมีน้ำใจประกบการศึกษา ด้วยกันกิจกรรมแห่งหนสนองตอบการศึกษาเล่าเรียนสิ่งของเด็ก ภูมิหลัง : wwwมันสมองjittamettมันสมองacมันสมองth/jittamettมันสมองacมันสมองth/citt_mett.html ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 02 884 1303, 02 884 1304 36/103 ท้องถนน ที่ราบมังกร ฉิมพลี แคว้นตลิ่งชัน • เตรียมประถมศกุนีโหรง รายละเอียด: การหาความรู้การสอนแห่งแต่ละห้องเรียนสิ่งของเตรียมประถมศกุนโกร๋งเกร๋งตรงนั้น จักเรียนครอบครองโครงงาน (Project Approach) ติดสอยห้อยตามความมุ่งมาดด้วยกันความสนใจของลูก เพราะว่าจะมีครูดำรงฐานะผู้ช่วยส่งเสริมจรรโลง และสถานที่สำคัญ เกี่ยวโยงโครงร่างที่เด็ก ๆ สนใจ ปันออกกับหลักสูตรกระทรวง […]