โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหนองจอก

โรงเรียนอนุบาลธนามาศ ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 02 989 2807 ติดต่อมันสมอง 107/4 ตัวถนนสุทินทวงถามศ์ ส่วนหนองน้ำจอก แคว้นหนองน้ำจอก โรงเรียนเซนต์เทเรซา ระดับชั้น: เตรียมประถม ทีแรก มัธยม ติดต่อ: 63 หมวดแห่งหน 4 ตัวถนนสังฆความสันติ แดนแทงทวยราย เขตหนองน้ำจอก โทร. 02 543 1238-9 วิทยาคารหนองจอกพิทห้อยุสสรณ์มัธยมศึกษา ระดับชั้น: อนุบาล ทีแรก ม. ติดต่อ: 31/7 พวกที่ 9 ตัวถนนเกลอความเป็นเพื่อน แขวงหนองจอก ดินแดนหนองน้ำจอก โทรศัพท์. 02 543 1844 , 02 989 6072-3 โรงเรียนกะดีคู้วิชา ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม ต่อเนื่อง: 21 หมู่สถานที่ […]