โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางบอน

• อนุบาลดอกทานตะวัน เรื่องเบ็ดเตล็ด: อนุบาลต้นทานตะวันครอบครองคฤหาสน์ขนองลำดับที่สองสรรพสิ่งเด็ก ๆ แห่งหนให้โอกาสแจกลูกทุกคนคว้าเรียนรู้ด้วยกันกล้าหาญแสดงออกชนิดคิดค้นเพื่อจะปูพื้นฐานกกการหาความรู้ให้เด็กตั้งแต่ชั้นก่อนวัยต้นจวบจนถึงระดับเตรียมประถมทำความเข้าใจพรรษาที่ 3 เพราะว่ายึดหลักให้ลูกดำรงฐานะใจกลางที่การศึกษาการสอน เพื่อที่จะเด็กจักได้มาประกอบด้วยความสนใจ ความปรารถนาและความมุมานะมุ่งมั่นที่การศึกษาอีกด้วยตัวเอง หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองsunflowerschoolมันสมองac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 18 บางบอน 5 ทางแคบ สิบ ตำบลบางบอน ดินแดนบางบอน โทร. 034 494 823-6, 084 439 8162-4 • วิทยาคารมาตงค์สาสนต่างประเทศใสบอน เรื่องเบ็ดเตล็ด: วิทยาคารมาตงค์สาสนวิเทศโปร่งบอนมีคอร์สการเรียนอนุศาสน์มอบคัดเลือกไตรภาพร่างด้วยกัน ถือเอาว่า คอร์สธรรมดาๆ คอร์สญิบภาษามนุษย์ด้วยกันคอร์สนานาประเทศ เนื่องด้วยหลักสูตรนานาประเทศ เด็กนักเรียนจะคว้ากราบเรียนเนื้อหาวิชางานแตกต่าง ๆ ที่ 8 กลุ่มสาระรากฐานติดตามหลักสูตรแกนกลางสิ่งของศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กับดักจีนแสเจ้าของภาษา (อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์) ละเว้นที่บางรายวิชชา เป็นต้นว่า ภาษาไทย ประวัติศาสตร์แหลมทอง พุทธศาสนา ซีกหลักสูตรคู่ภาษาจะว่าการบริหารเรียนการสอนแปลนผสมผสาน 2 […]