โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สอนแบบไหน แล้วจะเหมาะกับลูกหรือเปล่า

โรงเรียนวิถีทางถือเอาว่ากระไร โรงเรียนวิถีทาง ลงความว่า โรงเรียนที่มีระบบระเบียบการหาความรู้แปลนดึงขึ้นมอบประกอบด้วยความยืดหยุ่น ตลอดณปีกหลักสูตร การเรียนรู้อนุศาสน์ การประเมินผล โดยสอนติดตามหลักการที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือว่าท่อง เสียแต่ว่าเน้นการพัฒนามุขความถนัดแตกต่าง ๆ ขนมจากความเก่งกาจเฉพาะรายของเด็ก นำมาซึ่งการสอนแปลนเฉพาะเจาะจงหมู่ มอบเด็กประกอบด้วยความเก่งกล้าทบทวนดู มีเหตุเชื่อมั่นในตัวเอง ประกอบด้วยงานทำให้เสมอหลักการการศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์ให้เด็กทำความเข้าใจนอกห้องเรียน ด้วยกันให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งของการหาความรู้ ทราบกันไปหลังจากนั้นแหว โรงเรียนหนทางถือเอาว่าอะไร ถัดไปดิฉันไปดูกักคุมแหววิถีทางการสอนของโรงเรียนวิถีทางครอบครองอย่างไร โรงเรียนวิถีทาง ลงความว่าเช่นไร หลักอนุศาสน์สิ่งของวิทยาคารวิถีทาง เป็นเช่นไร แนวการสอนของวิทยาคารช่องทาง เป็นต้นว่า แนวทางการสอนแปลนมอนเตสซวนเซอตรง (Montessori) เช่น โรงเรียนเขามอนเตสซอรี่นานาประเทศ จ.จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนอนุบาลยุยงวสหาย จ.กรุงเทพมหานคร หลักอนุศาสน์ภาพร่างแผน (Project Approach) อาทิเช่น วิทยาคารเตรียมประถมธีแตกุดูแล แนวอนุศาสน์แปลนวอตัดทอนอร์ฟ (Waldorf) อาทิเช่น วิทยาคารชาติชั้นวรรณะรุ่งเรืองจิตใจ, เรือนกราบเรียนปัญโญทัย หลักการสอนภาพร่างพหุความฉลาด (Multiple Intelligence) เป็นต้นว่า โรงเรียนโฉบิษา จ.จังหวัดปทุมธานี แนวทางการสอนต้นฉบับนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) เช่น โรงเรียนเบียดบังาตกว้านุล แนวทางการสอนต้นฉบับเรกจิโอ เอไม่เลีย […]