โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

วิทยาคารกรุงเทพมหานครสองวิทย์ ข้อปลีกย่อย: ชั้นเตรียมประถมเกาะกรอบความคิดในงานให้ความสำคัญกับความเก่งกาจตามวัย ด้วยกันความต่างระหว่าง คนของเด็ก เพราะเกาะลูกครอบครองจุดศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้ตั้งหน้าปันออกเกิดการเล่าเรียนอย่างมีความสุข ครื้นเครง ช่วยแยกออกลูกถือสิทธิ์การพัฒนาประการสมดุลทั้งปีกสรีระ จิตใจ ใจ สังคม และอินทรีย์ ด้วยกันวางแผนความพร้อมให้ลูกประสบความสำเร็จแห่งการศึกษาเล่าเรียนข้างหน้า โปรแกรมที่แจ๋สอนครอบครองภาพร่าง Intensive English Programme ถ่ายทอดหลักการบูรณาการ วิชชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สร้างเสริมความจัดเจนชีวิต กับศิลปะ สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัดส่วนคร่าวๆ 50 : 50 ชั้นฐาน วิทยาคารแก่กระบวนการเรียนรู้ที่เกาะผู้เรียนครอบครองชิ้นสำคัญ เพื่อจะเจริญทั่วด้านสังคม ความรู้สึก จิตใจ สติปัญญา ด้วยกันร่างกาย แจกครบตามพลังสิ่งของแต่ละปัจเจกชน เน้นแจกนักเรียนได้ดำเนินการกระทำ พอให้ก่อเกิดอวัยวะเมธาจากความชำนาญตรง โรงเรียนมีประณิธานตั้งใจที่จะแจกนักเรียนรู้มากตลอดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยกันสมรรถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ ความรู้แจ้งแห่งหนสอนดำรงฐานะภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 20 กะต่อสัปดาห์ ถ่ายทอดเพราะอาจารย์ต่างประเทศ วิทยาคารสั่งการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร EP สอนอีกด้วยภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย 60 : […]