10 แอพเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด สำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถม

10 แอพกราบเรียนคณิตศาสตร์ที่งดงามตกขอบ ด้วยลูกวัยอนุบาล-ฐาน ปัจจุบันนี้จะทำความเข้าใจเช่นไรก็หวานคอแร้งขึ้นไปขนมจากแต่ก่อน เท่าประกอบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเชื่อประกบอินเทอร์เน็ตอย่างด้าม กับแท็บเล็บ ก็สมรรถเข้าถึงสื่อทำความเข้าใจ ด้วยกันความบันเทิงได้มาสิ้นแล้วจริงไหม! ด้วยบูรพาจารย์ที่โหยให้ลูกทำความเข้าใจคณิตภาพร่างม่วนๆ ไม่ต้องบังคับ หรือว่าบีบคั้นเด็ก ลองนำหยิบยก สิบ เล็กพกราบเรียนเลข นี้เจียรแจกลูกเล่นแลดูนะคะ รับรองม่วนเช่นกันอีกด้วยกับเด็กก็จะศึกษา แจ้งในกิจจาสรรพสิ่งเลขเจริญ 1. Park Math สำหรับอ่อนพฯ ตรงนี้จักลุ้นให้ลูกคว้าทำความเข้าใจงานตัวเลข งานถือเอา การจัดลำดับลำดับ หมายรวมการรวมและลบ เพราะว่าผู้มีชีวิตโหรงเหรงโค่งมากมายชนิดที่สนามเด็กเล่น ผ่านกิจกรรมบริบูรณ์สถานที่จ่ายมูสิกสนุกกับการเรียนที่มิได้คดีลำบากอีกต่อไป เหมาะกับ: ลูกอายุ 2-6 พรรษา ระเบียบ: iOs 2. Intro To Math ครอบครองอ่อนพฯ สถานที่สอนพื้นฐานของคณิต ผ่านปัญหาปะปนกัน พอให้ลูกๆ ได้มาฝึกตลอดการการระบายสีตนตัวเลข การอ่านตัวเชข กับความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนตั้งแต่ 0-9 ทำให้เด็กๆ สนุกกับดักการเรียนเลขเพื่อวางแผนความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน เหมาะกับ: เด็กชนมพรรษา 3-5 ชันษา ระบบ: iOs 3. Quick […]