เด็กไทยไอคิวต่ำกว่าปกติ 3 แสนคน เร่งพัฒนาแบบวัดไอคิว ลูกใครไอคิวต่ำจะได้รีบช่วย

ลูกประเทศไทยผลหารแสดงสติปัญญาแย่ธรรมดาๆ 3 แสนคน เด็กประเทศไทยไอคิวด้อยสามัญ 3 แสนมนุษย์ ! กรมสุขภาพจิต เร่งปรับปรุงภาพร่างตรวจวัดไอคิวเด็กประเทศไทย 4.0 เพื่อที่จะตรวจวัดไอคิวลูกแหลมทองชนมพรรษา 2-15 ชันษา เวอร์ชั่นนวชาต ไทยแลนด์ 4.0 ได้มาชดใช้ปี 2563 หากผ่านพบลูกมีไอคิวถดถอยจะมีกรรมสิทธิ์งานดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ลูก เปรียญ1 ผลหารแสดงสติปัญญาต่ำต้อยค่าธรรมดาๆ 3 แสนกว่ามนุษย์ทั่วราชอาณาจักร จากการสำรวจระดับผลหารแสดงสติปัญญาครั้งปัจจุบันที่ชันษา 2559 ในที่เด็กนักเรียนชั้นประถมทำความเข้าใจชันษาแห่งหน 1 จำนวนรวม 23,641 มนุษย์ทั่วประเทศ พบพานทั้งหมดทั่วแดนสมควรเฉลี่ยอยู่สถานที่ 98.23 วง วัดกับดักพรรษา 2554 สมควรเฉลี่ยสิงสู่แห่งหน 94.58 วง ในที่ทั้งมวลสรรพสิ่งแดนอีกทั้งมีเด็กประถมเรียนรู้ พรรษาแห่งหน 1 แห่งหนมีไอคิวด้อยคุณประโยชน์ธรรมดาๆถือเอาว่าต่ำต้อย 90 ดวง สิงสู่จรดร้อยละ 37.61 หรือไม่ก็ประมาณว่าประกอบด้วยประมาณ 3 แสนกระทั่งมนุษย์ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสูงศักดิ์กระทั่งวิธานสรรพสิ่งฮูแห่งหนจำกัดดุผลหารแสดงสติปัญญาหมวดนี้เปล่าควรจะประกอบด้วยพ้นอัตราร้อยละ 25 ซึ่งในที่ปริมาณนี้หรูหราไอคิวต่ำกว่า 70 จุดสถานที่จัดอยู่ในเกณฑ์เข้าเกณฑ์สติปัญญาขาดตกบกพร่องสถานที่ต้องได้มางานดูแลช่วยเหลือเร็วสิงสู่จดเปอร์เซ็นต์ […]