แม่มีเฮ! ประกาศเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล

ข่าวจากเดลินิวส์บอกดุ “ตามที่ กองพลมันสมองอ.ประยุทธ์ ดวงจันทร์โอชา นายกฯ คว้าบริหารปันออกศึกษาธิการ (ศธมันสมอง) ทำเทศบัญญัติแจกชัดแจ๋ว พอให้กลางเมืองประกอบด้วยความแน่ใจตวาด รัฐบาลมีหลักการเอื้อเฟื้อการศึกษาให้เปล่าจนถึง ม.ตีน ด้วยกันชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ) ตามเดิม เพราะว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มิดชิดแหว กำลังมันสมองอำเภอนักษัตร์ป่าดงษ์ ราตรีนสุชาติชั้น รมว.ศธมันสมอง ได้เซ็นแห่งประกาศ กระทรวงศึกษาธิการมันสมองข้อความการสนับสนุนโสหุ้ยในที่การจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังจากนั้น เพราะประเทศได้จัดสรรงบประมาณฯ แจกโรงเรียนเพื่อจะดำรงฐานะค่าใช้จ่ายไม่มีเงินอวสานการเรียนรู้ชั้นพี้นกก ปริมาณ 5 กำหนดการ เป็นต้นว่า ค่าจัดการเรียนอนุศาสน์ (โสหุ้ยรายศรีษะ ปัจจัยเบื้องต้นเพราะนักเรียนยากจน คุณค่าอาคารนักเรียนกินนอนพักผ่อนเค้ง) คุณประโยชน์หนังสือแบบเรียน คุณค่าเครื่องมือการศึกษา คุณประโยชน์เครื่องแบบเด็กนักเรียน และคุณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ด้วยว่านักเรียนแห่งหนเริ่มตั้งแต่ชนมพรรษา 4 ปี ทว่าเปล่าพ้น 20 พรรษา แบ่งคลอดเป็น 3 ชั้น ตัวอย่างเช่น ชั้นก่อนกำหนดประถมศึกษา (ลูกที่มีอายุ 4-5 พรรษา) ระดับประถมศึกษาระดับป.1-ป.6 กับชั้นมัธยมศึกษา จำแนกครอบครอง 2 ช่วง รวมความว่า […]