สอนลูกหลานอย่างไร ให้มีความกตัญญู

ดูท่าเด็กด้วยกันเด็กวัยรุ่นสมัยปัจจุบัน จะมีความก้าวร้าวเติบโต ด้วยกันไม่ว่าจักอีกด้วยมูลเหตุอะไรก็ตามที ธุระของบุรพาจารย์ด้วยกันผู้นำก็ตกว่า การสั่งสอนแบ่งออกเขาทั้งหลายรู้จักมักจี่ “กตัญญูรู้คุณคน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเอ็งสรรพสิ่งชนกคุณแม่ด้วยกันครูบาอาจารย์ กตเวทิตาไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องแจกของรางวัลราคาแพง เพียงแค่แสดงออกเอื้อเฟื้อในที่ปีกแตกต่าง ๆ ได้แก่ งานบ้าน หรือทดแทนพร้อมด้วยงานเคารพ เชื่อฟัง ด้วยกันงานนับหน้าถือตา ก็เรียกได้ว่า ประกอบด้วยกตเวทิตาต่อจากนั้น ด้วยกันโจทย์สถานที่พบพานณยุคปัจจุบันสิ่งของเด็กสมัยนี้ก็คือ หวนนึกพระคุณสรรพสิ่งพ่อมาตุไม่ให้กำเนิด ไม่ฉลาดว่าจะตอบแทนบุญคุณหรือไม่ก็แสดงความรู้คุณได้มายังไง ด้วยกันใครเผยจักครอบครองผู้เสนอแนะลูกหลานได้ดิบได้ดีตกขอบเท่ากับบูรพาจารย์กับผู้นำเอง ซึ่งกรรมวิธีถ่ายทอดก็หมูอะไรขา ได้แก่ สอนตั้งแต่เขาทั้งหลายยังกระจิดริด บุรพาจารย์สมรรถสอนแจกเด็กรู้จักมักคุ้นกตัญญูกตเวทีได้มา เพราะริเริ่มตั้งแต่พวกเขาอีกทั้งเล็ก ด้วยการสอนจ่ายรู้จักมักคุ้นบุญคุณของพ่อมาดา แบ่งออกเขาทั้งหลายได้แจ้งว่า กว่าแห่งพวกเขาจะใหญ่และประกอบด้วยชิวิตได้มาจวบจนกระทั่งขณะนี้ตรงนั้น ชนนีของเขาต้องผ่านกระไรลงมาบ้าง ดำรงฐานะขนบธรรมเนียมสถานที่ดี เด็ก ๆ ทุกคน มีบุรพาจารย์เป็นต้นแบบ เหตุฉะนี้ การจะถ่ายทอดแจกเชื้อไขรู้จักมักคุ้นความกตัญญูนั้น ชาวเราทุกคนจักจำเป็นต้องครอบครองขนบธรรมเนียมแห่งดีแบ่งออกเขาทั้งหลายเห็นก่อนกำหนด พร้อมด้วยแบบง่าย ๆ อาทิเช่น การพาลูกหลานจากไปไหว้เจ้าตายาย ถ่ายทอดแจกลูกรู้จักมักจี่เรียกหาดวงตาอัยยิกาก่อนกำหนดกินข้าว คอยจูงมือสอดส่องดูแลดวงตาอัยกีเวลาเดินจรไหน เป็นอาทิ รู้จักยกย่อง ครั้งใดก็ตามเด็กก่อ อย่าหลงยกย่องที่สิ่งแห่งพวกเขาก่อกักคุมอีกด้วยนะคะแหว ครอบครองสิ่งแห่งหนตรงเผงด้วยกันน่ายกย่องเต็มที่ แจกเขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจด้วยกันโหยที่จะแสดงออกจรดความรู้คุณตรงนั้นอีก สอนเด็กผ่านขนมธรรมเนียมแตกต่าง ๆ ได้แก่ ทิวากาลวันสงกรานต์ เป็นอาทิ […]