ปฏิรูปการสอนเรื่องเพศในอเมริกา

ปฏิรูปอนุศาสน์เพศศึกษาในอเมริกา ด้านที่ประเทศสหรัฐอเมริกานกเขาเพิ่งจะออกลูกคอร์สอนุศาสน์คดีเพศฉบับใหม่ออกมาสดๆ ร้อนๆ ก็นับวันประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา จักพบปะกับดักโจทย์ความการคุกคากระทรวงมหาดไทยางเพศ ด้วยกันแม่วัยรุ่นมากขึ้นเป็นประจำ รัฐบาลพ้นปฏิรูปการสอนเพศศึกษา แห่งหนเน้นมอบเข้าใจความแตกต่างทางเพศ การร่วมเพศสถานที่สถิร ด้วยกันการป้องกันการสีกระทรวงการคลังุกคาม เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันณวิทยาคารทุกแห่ง เพราะว่าประกอบด้วยเนื้อหา เป็นต้นว่า เปรียญ2 (ผลการเรียน 2) – รู้จักมักคุ้นชดใช้ชื่อแห่งหนสมควรเรียกของลับขอบกับเพศหญิงคว้า กับแจ้งว่าผู้มีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องผสมพันธุ์ ด้วยกันอีฉันทุกคนมีอำนาจที่จะปิดประตูงานถูกจับเนื้อจำเป็นต้องร่างกาย – สามารถบ่งบอกถึงครรลองสิ่งของครัวเรือนที่ผิดแผกห้ามได้ (อาทิ ครอบครัวเลี้ยงดูเดี่ยว) – แจ้งว่าไฉนผู้กระทำสนั่นแสร้งทำกดขี่ข่มเหงคนอื่นจรดครอบครองอันที่ผิด เปรียญ5 (เกรด 5) – เข้าใจตวาด “รสนิยมทางเพศ” เกิดเรื่องความเสน่หาส่วนบุคคล สถานที่เปล่าตั้งแง่ตวาดจักดำรงฐานะเพศเดียวกันหรือว่าต่างเพศ – ได้เรียนเหตุการเปลี่ยนแปลงสิ่งของกายครั้นสาวเท้าไปสู่เด็กวัยรุ่น ด้วยกันแจ้งสั่งการกดขี่ทางเพศ ไม่ก็การล่วงละเมิดทางเพศครอบครองอันที่ผิด มัธยมศึกษา3 (เกรด 8) – รู้จักมักคุ้นประเมิน งานใช้สารเสพติด ถุงยางอนามัย ด้วยกันกรรมวิธีหลับนอนโดยสวัสดิภาพ รวมทั้งรู้จักมักคุ้นยาคุมเร่งรีบ ซึ่งความกลุ่มนี้ก็จะถูกเน้นย้ำในชั้นเรียนมัธยมปลายเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำแหว อีฉันน่าจะเริ่มปูพื้นฐานกกถ่ายทอดเหตุเพศแก่ลูก ๆ ตั้งแต่ชั้นประถม ซึ่งเป็นตอนๆระยะเวลาสถานที่ลูก ๆ จะปฏิรูปสติปัญญาสรรพสิ่งตนเองด้วยกันเจตคติดามความเพศ […]