เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติได้หรือไม่

ลูกออทิสติกเป็นเช่นไร ข่าวสารขนมจากสถาบันราชานุกูล พบพานว่า ช่วงปัจจุบันลูกแหลมทองแห่งประกอบด้วยกรณีขาดตกบกพร่องทางการศึกษา เล็กลดี ,ออทิสติก ,ฌานห้วน ,ทำความเข้าใจช้า มียิ่งนักจรด 13 % หรือไม่ก็กระทั่ง 9 แสนคนของพลเรือนเด็กทั้งเพ ในจำนวนรวมนี้มีเด็กออทิสติกรวมสิงสู่เช่นกัน เด็กออทิสติก คือ ลูกแห่งมีลีลาเพี้ยนของสมองซึ่งมีขึ้นแห่งวัยต้นอีกต่างหากไม่ทราบมูลเหตุที่ถนัดชัดเจนคว้า พานพบดุ มีแน้วโค้งรุ่งเรืองขึ้นไปแห่งทั้งปวงด้าวทั่วโลก พบพานแห่งผู้ชายมากกว่าตัวเมีย แม้ยังไม่ทราบมูลเหตุที่ถนัดชัดเจนแต่ก็ประกอบด้วยการดูแลกับสนับสนุนลูกหมวดนี้ ในช่วงปัจจุบันสามารถสนับสนุนเด็กออทิสติกคว้าเติบโต โดยเฉพาะผิครอบครองการวินิจฉัยด้วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะควร และกระทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากพบแพทย์เพื่อจะรักษาตั้งแต่อีกทั้งเล็กก่อนกำหนดชนมพรรษา 4 ขวบ จักสมรรถปรับปรุงแยกออกดีขึ้นได้มา ด็อกเตอร์ผดุง อารยะผู้รู้ ผู้นำยุ่งอ่อนลดีแห่งไทย กล่าวว่า กลุ่มเด็กพิการมุขขมองมีแน้วโค้งว่าจะเพิ่มพูนอย่างควรขวัญหนี เพราะพวกออทิสติก ที่ทุก 500 คน จักมีขึ้น 1 มนุษย์ เพราะพานพบข่าวแห่งน่าดึงดูดของวัตถุงานมากขึ้นสรรพสิ่งพวกออทิสติกมาจากเหลือแหล่สาเหตุ เช่น ส่วนใดส่วนหนึ่งมาจากระบบย่อยของกินที่ผิดกตำหนิ ก็เพราะว่าลำไส้เล็กไม่ซับทำให้ของกินถูกดูดกลืนเข้าไปลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งรวมกาก บักเตรีจึ่งไม่ผิดดูดกลืนขึ้นสมอง รวมทั้งงานแพ้นมวัว เป็นอาทิ ลักษณะอาการพิศดารประกอบด้วย 3 ปีก ลงความว่า 1.มีการแสดงลีลาผิดปกติทางสังคมและงานมีความสัมพันธ์กับดักผู้อื่น 2.มีความผิดปกติมุขภาษาและการสื่อสาร […]