โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร

โรงเรียนอนุบาล กับเริ่มแรกแห่งดินแดนนครหลวง วิทยาคารพระราชินี ระดับชั้น: เตรียมประถม ฐาน มัธยม ต่อเนื่อง: www.rajini.acมันสมองth/ 44 ท้องถนนอติราช ฝ่ายพระบรมมหาราชวัง ดินแดนเมืองกรุง บางกอก โทร. 02 221 1501 โรงเรียนวิมานวิทย์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ฐาน ต่อเนื่อง: ตัวถนนข้าวสาร ฝ่ายตลาดยอด ดินแดนเมืองกรุง กรุงเทพมหานคร ติดต่อ. 02 281 6746 วิทยาคารภารตวิทยาลัย ระดับชั้น: เตรียมประถม เริ่มแรก ต่อเนื่อง: ซอยศิริการมีชัยชนะ ถนนศรีพงษ์ ส่วนชอบใจหยุดฎร์ แคว้นเมืองกรุง กทม โทรศัพท์มันสมอง 02 222 7588 วิทยาคารสตรีวลนลานาถ ระดับชั้น: เตรียมประถม ฐาน ติดต่อ: http://www.svnมันสมองacมันสมองth/indexมันสมองhtml 23-25 เส้นทางหัวหน้า 1 ท้องถนนนครเกษม […]