โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกอกน้อย

• โรงเรียนอนุบาลบุษย์ ข้อปลีกย่อย: โรงเรียนอนุบาลบุษย์ถลกสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนวัยเด็กจดชั้นวัยเด็กปีแห่งหน 3 โดยจัดขั้นตอนกราบเรียนอนุศาสน์ต้นร่างการรวมกันผ่าน กิจกรรมเสา 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกระดุกกระดิก กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และจบการเรียน ด้านคอร์สการเล่าเรียนนั้นเริ่มแจกเด็กทำความเข้าใจตั้งแต่ความของตัวเด็กเองก่อน ตามเช่นกัน กิจจาเกี่ยวกับคนด้วยกันแห่งหนห้อมล้อมเด็ก จรจนกระทั่งธรรมชาติรอบตัวและสิ่งอื่น ๆ รอบตัวเด็ก สำหรับกิจกรรมประเทืองหลักสูตรก็ประกอบด้วยแยกออกคัดเลือกยิ่งไม่ว่าจักเป็น ศิลป์ ซ้อมความคิดสร้างสรรค์ นึกคิด เทควันโด ฝึกการทำความเคารพ กฎเกณฑ์ในการเล่าเรียน ภาษาอังกฤษ ฝึกความสามารถการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับครูคนต่างประเทศ ทำความเข้าใจศัพท์แสงเหนาะๆ ผ่านกิจกรรมพวก สิ้นสุด เสียงดนตรีต่าง ๆ และ คอมพิวเตอร์ #ลองความชำนาญงานจับ Mouse เพื่อ Click กับ Drag ฝึกอ่านคำสั่งแตกต่าง ๆ แล้วกระทำ ติดตาม ด้วยกันฝึกแจกลูกคิดพินิจพิจารณากับคิดขบปัญหา ที่มา: wwwมันสมองanubanbudsakornมันสมองcom/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 02 4245484 […]