โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดินแดง

อนุบาลราวกับนัยเนตร เรื่องเบ็ดเตล็ด: โรงเรียนอนุบาลราวกับนัยน์ตาได้มาบริหารถ่ายทอดโดยย้ำเด็กเป็นจุดรวม มีการนำของใหม่การศึกษาเล่าเรียนการสอนแตกต่าง ๆ เป็นต้นว่า Project Approach การสั่งการเรียนอนุศาสน์แปลนวิชาวิทยาศาสตร์ งานจัดความชำนาญแบบศูนย์การเล่าเรียน (Child Center) ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางสมองติดตามแนวความคิด “พหุความรู้” การเล่าเรียนเพราะว่าใช้ขมองครอบครองฐาน (Brain-Based Learning – BBL) มาผสมผสานให้สมน้ำสมเนื้อกับวัย นอกจากนี้อีกทั้งใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการผ่านงานเล่นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสิ้นสุดการหาความรู้ กิจกรรมส่งเสริมความชำนาญ กิจกรรมอิสระ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมไหวติง และจังหวะ ที่มา: wwwมันสมองpantakindergartenมันสมองcom/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 122 ทางแคบวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนดินลูกรัง อาณาเขตดินลูกรัง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์มันสมอง 02 277 6369 วิทยาคารครบครันพรรณวิชา รายละเอียด: เตรียมประถม 1 ประสบความสำเร็จจ้าความจัดเจนเพื่อจะวางแผนความพร้อมมอบเด็กนักเรียนแค่นั้น จะอีกต่างหากไม่สอนอ่าน […]