โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหนองแขม

โรงเรียนอุดมหกะปลกกะเปลี้ย ข้อปลีกย่อย: โรงเรียนอุดมหเปลี้ยได้มาร่วมแผนการชดใช้สื่อการสอนดำรงฐานะภาษาอังกฤษ “English Program” หรือ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ติดสอยห้อยตามแผนสรรพสิ่งศึกษาธิการแห่งประสงค์เน้นปันออกเด็กนักเรียนมีความสุข มีความสามารถกับความสามารถการใช้คืนภาษาอังกฤษแห่งชั้นสากล สมรรถรักษาตนอยู่กับพิธีกรรมไทยด้วยกันศึกษาดามได้ทั่วในประเทศและต่างประเทศ วิทยาคารจัดการเรียนอนุศาสน์เพราะว่าใช้คืนคอร์สสิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ จัดแจกจีนแสชาวต่างประเทศแห่งชดใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาเลข วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้วยกันชมรมติดสอยห้อยตามการฝักใฝ่สิ่งของนักเรียน หลักแหล่ง: www.lertlahมันสมองcom/petkasem/index.php ระดับชั้น: อนุบาล ที่หนึ่ง ต่อเนื่อง: 45 พวกแห่งหน 8 ตัวถนนเพชรเกษม เขตหนองคั่งค้างใบพลู อาณาเขตหนองน้ำดวงเดือนม ติดต่อ. 02 809 8131 วิทยาคารอื่นๆ โรงเรียนอนุบาลเสริมเมธาดอกพุดดวงเนตรน ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 131 ตรอก 81 ถนนเพชรเกษม ส่วนหนองน้ำรัชนีกรม ดินแดนหนองน้ำแถงม ติดต่อ. 02 420 1061 วิทยาคารกรพิทักษ์ศึกษา ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ติดต่อ: 80/3 หมู่แห่งหน 14 ตัวถนนใสบอน […]