สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ตราที่เด็กควรแจ้ง สัญลักษณ์ที่ลูกควรจะรู้ เกิดเรื่องสถานที่สำคัยกับลูกๆ ขนานใหญ่ รวมหมดเนื้อความสรรพสิ่งเครื่องหมายจราจร ตราแตกต่างตามถนน ตราติดสอยห้อยตามห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ติดสอยห้อยตามสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้บุรพาจารย์ควรถ่ายทอดลูก เพื่อให้เด็กรู้กับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และสมรรถดำรงชีวิตได้โดยสวัสดิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับบ้ายยี่ห้อสถานที่ลูกๆ ควรทำความเข้าใจมีดังต่อไปนี้ 1.ป้ายจราจร (ธวัชหักหาญ ฉบับร่าง 1) เกี่ยวกับป้ายยี่ห้อตำรวจจราจรจริง ต่อจากนั้นเหมาะสำหรับคนใช้รถยนต์ใช้คืนท้องถนนประการพ่อแม่ยิ่งกว่า อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็ควรจะมอบลูกได้มาลูกแน่ๆกับดักเครื่องหมายดังกล่าวบ้าง โดยอาจจะใช้เป็นเล่นเกมคะเนบ้ายระหว่างที่เจ้าเอ็งพลังเดินทางก็ได้จ้ะ บ้ายสัญลักษณ์ ชื่อเรียกหาสรรพสิ่งบ้าย ความสำคัญสิ่งของบ้าย ป้ายจอด รถทุกคันจะต้อง หยุด เมื่อเห็นบ้ายนี้กับครั้นเหลือบเห็นดุหนักแน่นต่อจากนั้น แล้วจึงสมรรถเคลื่อนรถยนต์จรต่อได้มาเช่นกันความระแวดระวัง โยนห้ามเข้าไป ห้ามรถทุกชนิด เข้าแห่งพื้นที่ที่ติดตั้งบ้ายกักคุมเข้าไป โยนห้ามมนุช หรือบ้ายกักคุมคนเข้า โยนกันคนเข้าไป คือว่า งานกักคุมมนุชผ่านเข้าไปในที่อาณาเขตมุขสถานที่วางบ้ายไม่ว่าเช่นกันกรรมวิธีใดๆก็ตาม ป้ายนิยามแจ้น กันไม่มอบผู้ขับรถยนต์ทุกชนิดใช้ความรวดเร็วพ้นกระทั่งที่จำกัดเป็นกิโลประกบขณะ ติดสอยห้อยตามผลรวมจำนวนแห่งแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตมุขแห่งวางบ้าย จนถึงจักระเหิดแรงกล้าช่องไฟที่นิยามแจ้นตรงนั้น เป็นต้นว่า 80 90 120 กม.ต่อขณะ ป้ายมอบเดินรถวันเวย์จรตรงหน้า มอบรถยนต์ทุกชนิดขับซื่อจรติดสอยห้อยตามทิศทางสถานที่ป้ายกำหนด ไม่ก็เดินรถทางเดียว บ้ายปันออกเลี้ยวซ้าย โยนแยกออกเลี้ยวซ้าย รวมความว่า ป้ายจราจร แห่งบังคับมอบรถทุกชนิดขับขี่เลี้ยวไปทางซ้ายแต่ว่าวันเวย์ […]