สอนลูกด้วย 20 ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

เริ่มทดลองชดใช้ประโยคภาษาอังกฤษคล่อง ๆ เอ่ยปากกับดักเด็กแห่งหนนิวาสสถานกักคุมนะคะ 1.It’s time to get up. อิทส อิสระม ทู เกท อัพ / ได้เวลาตื่นนอนจากนั้นจ๋าเด็ก 2.Are you still sleepy? อาร์ ยู สทิล สลิพพี / อีกทั้งซึมเซาสิงสู่หรือไม่จ๋า 3.It’s time to go to school. อิทส ไทม ทู โก ทู สคูล / ถึงเวลาจากไปวิทยาคารต่อจากนั้นแก่ 4.Hurry up, you’ll be lateมันสมอง เฮอเรียว อัพ ยูล บี เลท / เร็ว ๆ เข้า ประเดี๋ยวก็เลยเวลาดอก 5.Cleaning […]