เคล็ดลับ 14 ข้อสอนลูกเรื่องเงินแบบคนที่จะรวย รวย รวย

หิวแจกเด็กเป็นเฒ่าแก่โหรง ตกเป็นกุฎุมพี มั่งคั่ง มีเงินใช้ไม่ทุกข์ยากภายหน้า พิสูจน์สอนเด็กเรื่องเงินตราเช่นกัน 14 ข้อนี้ดู! #1 ครั้นลูกริเริ่มนับเลขลำดับดำรงฐานะมอบเริ่มสอนลูกเรื่องรายได้เลย ซักซ้อมความชำนาญแจกเด็กรู้จักกรณีเงินต้นร่างง่าย ๆ เช่น จ่ายเข้าใจค่าแหวเหรียญตรา 1 – 5 – 10 เท้า มีหน้าดวงเนตรไม่เหมือนกันเช่นไร ควรค่าต่างกันยังไง ฉันใดเวลาจักจ่ายของจรดจำต้องชดใช้ทรัพย์สิน เป็นอาทิ #2 สอนเด็กเรื่องเงินประหนึ่งว่านกเขาใหญ่เหมาะจักใช้เงินตราสามารถหลังจากนั้น ถ่ายทอดมอบเด็กรู้วิธีที่จะคิดบัญชีอย่างไร และก่อยังไงให้เงินมีมูลค่างทรวงพ้นขึ้นไปลงมา กับชิ้นแห่งหนสำคัญคือว่าการสอนมอบรู้จักใช้เงินตราอย่างระแวดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย หรือว่าซื้อของโดยไม่จำเป็นนั้นก่อเช่นไร เพราะพฤติกรรมการใช้ทรัพย์สินสรรพสิ่งบิดามารดาตรงนั้นมีผลต่อเด็กการชดใช้เงินตราสิ่งของลูกวันหน้า เด็ก ๆ จักทำความเข้าใจและตรวจสอบอันที่บิดามารดาทำซ้ำบ่อย ๆ ได้ดิบได้ดี #3 สอนลูกจ่ายเข้าใจถึงความแตกต่างที่งานชดใช้เงินตราระหว่าง “ความจำเป็น / ความต้องการ / ความปรารถนา” ถ้าเด็กสมรรถแยกความต่างระหว่าง 3 ถ้อยคำนี้ได้ จักเป็นพื้นกกในการตัดสินใจใช้สอยทรัพย์สินแห่งหนบริสุทธ์สรรพสิ่งเขาภายหน้า #4 ถ่ายทอดเด็กเรื่องเงินมอบรู้จักมักคุ้น “การตั้งเป้าหมาย + ศึกษาคุณภาพสรรพสิ่งเงิน + การประหยัด” การสอนมอบเด็กรู้จักตั้งเข็มณระยะสั้น […]