105 คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ สอนลูกให้เก่งได้ สร้างรากฐานภาษา

105 คำยากภาษาอังกฤษง่ายดาย สอนลูกให้เข้มแข็งได้ สร้างรากฐานภาษามนุษย์ 105 ศัพท์แสงภาษาอังกฤษเหนาะๆ ณยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษครอบครอง อีกภาษาหนึ่งสถานที่ประธานทาบอนาคตเป็นอย่างยิ่ง มิได้เท่าคดีการเรียนรู้อนุศาสน์ หรือว่า สอบต่อจากนั้นได้คะแนน แค่นั้น แต่การสถานที่ลูกสามารถพูด ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้มาตรงนั้นจะทำเอานกเขามีโอกาส เข้าถึง แหล่งความฉลาด กิจธุระ เปิดโลกสิ่งของนกเขาให้กว้างไกลขึ้นได้ การหาความรู้ภาษาอังกฤษเอง ก็ริเริ่มคว้าตั้งแต่ในระหว่างที่ลูกอีกต่างหากกระจิดริด เพื่อให้ลูกได้มาประกอบด้วยข้อความคุ้น คุ้นหู ก่อนที่จรริเริ่มกราบเรียนก็ทำได้ลงคอเช่นเดียวกัน วันนี้ดิฉันรวบรมควัน 105 คำยาก ภาษาอังกฤษ คล่องๆ จำแนกดำรงฐานะหมวดปะปนกัน มีคำนิยาม มอบ คุณแม่ ชนก ผู้นำ นำเจียรแบ่งออกสอนลูกได้เกิน ตัวเลข Numbers 105 คำยากภาษาอังกฤษง่ายดาย 105คำพูดศัพ ท์ภาษาอังกฤษคล่องๆ One หนึ่ง Two ญิบ Three ไตร Four สี่ Five เบญจ Six ตก Seven เจ็ด […]