ความฉลาด 8 ด้าน ทฤษฎีพหุปัญญา วิธีพัฒนาความฉลาดลูก พร้อมอาชีพตามความฉลาดแต่ละด้าน

เหตุหัวไว 8 ปีก แนวความคิดพหุความรู้ (Theory of Multiple Intelligence) เล่า ความหัวไว 8 ปีก ความเก่งกาจสิ่งของคน 8 ปีกมีกระไรบ้าง พร้อมกรรมวิธีเจริญเนื้อความฉลาดลูก เหตุฉลาด 8 ด้านติดสอยห้อยตามแนวความคิดพหุความฉลาด แนวความคิดพหุความฉลาด เริ่มต้นมาจากเค้าโครงความคิดสรรพสิ่ง Howard Gardner สถานที่เชื่อว่าความฉลาดสิ่งของมนุษย์ประกอบด้วยมากมายปีก ซึ่งต่างขนมจากความศรัทธาสาธารณะที่ค่อนข้างมองว่ามนุษย์แห่งหนฉลาดก็รวมความว่ามนุชที่เรียนเข้มแข็ง พูดเก่ง มีเหตุผลหรือว่าคำนวณหัวเรื่องที่เลว ๆ ได้ ทว่านัยเนตรกระทรวงมหาดไทยฤษฏีนี้ความหัวไวประกอบด้วยจรด 8 ปีกพร้อมกัน การทำงานสถานที่เหมาะสำหรับเนื้อความฉลาดทั้ง 8 ปีก เหตุหัวไวข้างภาษา ความสามารถปีกการรับทราบ เข้าใจกับเลือกสรรชดใช้ภาษามนุษย์ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม วิธีพัฒนาความฉลาดลูกด้านภาษา สงเคราะห์ปันออกเด็กอ่านหนังสือ กับฝึกซ้อมการจดเพราะคงสลักเรื่องสั้น ๆ มอบบูรพาจารย์อ่าน หรือว่าสลักสมุดบันทึกทุกเมื่อเชื่อวัน แทรกสอดเช่นกันงานควานหากิจกรรมซ้อมภาษาแยกออกโจ้ อาทิเช่น จบประกบคำ ครอสเวิร์ด เป็นอาทิ ให้โอกาสแยกออกเด็กได้มาเอ่ยปาก แสดงความคิดเห็นในที่เนื้อความต่าง ๆ หน้าที่ของมนุชสถานที่มีความหัวไวปีกภาษามนุษย์ ผู้สถานที่ประกอบด้วยความเก่งกาจด้านตรงนี้กำลังดีที่จะทำข้างเอกสาร กวี […]