เด็กไทยคิดเองไม่เป็น เพราะบ้านเราไม่ได้สอน หรือไม่เคยสอน Critical Thinking

เด็กประเทศไทยไตร่ตรองเองไม่เป็น แน่นอนหรอ? ลูกไทยหลายมนุชก้าวหน้ามาในที่หมู่การเรียนภาคบังคับ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นต้นสถานที่ปรับปรุงมานับทีไม่เต็มจำนวน ครั้นตีแผ่โครงสร้างคอร์สศูนย์รวมการศึกษาเล่าเรียนขั้นต้นย้อนไปไปจวนจะ 20 พรรษา พานพบว่า ลูกประเทศไทยจักจำเป็นจะต้องกราบเรียนสาระติดสอยห้อยตามหมวดการเรียนรู้ทั้งมวล 8 พวก ลงความว่า ภาษาไทย เลขคณิต วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พระศาสนากับพิธีกรรม สุขศึกษากับวิชาพลศึกษา ศิลปะ ภาระภารกิจกับเทคโนโลยี กับภาษาต่างประเทศ ครั้นนักเรียนไม่ก็นิสิตไทยได้มีโอกาสจากไปเรียนต่อต่างชาติ เป็นเหตุให้เหลือแหล่ดามแหล่มนุชจำต้องประสบกับดักเนื้อความเปล่าชินกับดักประเพณีนิยมกับบรรยากาศข้างในห้องเรียนแห่งหนต่างชาติ จนเกิดท่าทาง Culture Shock ด้วยเหตุผลที่ว่าหมู่การศึกษาต่างชาติจักเน้นแจก นักเรียนมีส่วนร่วมในที่การวิเคราะห์วิจารณ์ข้อคิดแห่งหนกำลังวังชาศึกษารวมหัวอยู่ เพราะว่าไม่ต้องหัวหดว่าความนึกดูสรรพสิ่งตัวเองจักผิด ทั้งหมดไม่จำเป็นจำต้องเห็นด้วย สมรรถมองเห็นต่างหรือว่าเห็นขัดแย้งกันได้มา ก็แค่แบ่งออกทั้งหมดได้หาญแสดงความคิดเห็นออกมา ซึ่งอิฉันเรียกวิธีการตรึกตรองกระนี้ตวาด งานคิดดูเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) น่าเสียดายสถานที่กรรมวิธีนึกดูกระนี้ควรเริ่มสอนตั้งแต่ลูก ไม่ใช่ลงมาริเริ่มถ่ายทอดหยิบยกตอนที่เรียนชั้นมหาวิทยาลัย หรือไม่ก็บางท่านอาจไม่เคยคว้าเรียนพ้นด้วย ณปัจจุบัน ได้มาประกอบด้วยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนขั้นต้น (พุทธศักราช 2556) เพราะว่าประกอบด้วยงานสั่งการทำความเข้าใจคลอดเป็น 6 พวกเมธา ลงความว่า ภาษาและวรรณกรรม ตัวนำกับการติดต่อสื่อสาร วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยกันโลกสิ่งของกิจธุระ เข้าสังคมด้วยกันความเป็นมนุษย์ และอาเซียน ภูมิภาค […]