โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหนองแขม

โรงเรียนอุดมหกะปลกกะเปลี้ย ข้อปลีกย่อย: โรงเรียนอุดมหเปลี้ยได้มาร่วมแผนการชดใช้สื่อการสอนดำรงฐานะภาษาอังกฤษ “English Program” หรือ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ติดสอยห้อยตามแผนสรรพสิ่งศึกษาธิการแห่งประสงค์เน้นปันออกเด็กนักเรียนมีความสุข มีความสามารถกับความสามารถการใช้คืนภาษาอังกฤษแห่งชั้นสากล สมรรถรักษาตนอยู่กับพิธีกรรมไทยด้วยกันศึกษาดามได้ทั่วในประเทศและต่างประเทศ วิทยาคารจัดการเรียนอนุศาสน์เพราะว่าใช้คืนคอร์สสิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ จัดแจกจีนแสชาวต่างประเทศแห่งชดใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาเลข วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้วยกันชมรมติดสอยห้อยตามการฝักใฝ่สิ่งของนักเรียน หลักแหล่ง: www.lertlahมันสมองcom/petkasem/index.php ระดับชั้น: อนุบาล ที่หนึ่ง ต่อเนื่อง: 45 พวกแห่งหน 8 ตัวถนนเพชรเกษม เขตหนองคั่งค้างใบพลู อาณาเขตหนองน้ำดวงเดือนม ติดต่อ. 02 809 8131 วิทยาคารอื่นๆ โรงเรียนอนุบาลเสริมเมธาดอกพุดดวงเนตรน ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 131 ตรอก 81 ถนนเพชรเกษม ส่วนหนองน้ำรัชนีกรม ดินแดนหนองน้ำแถงม ติดต่อ. 02 420 1061 วิทยาคารกรพิทักษ์ศึกษา ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ติดต่อ: 80/3 หมู่แห่งหน 14 ตัวถนนใสบอน 3 ส่วนหนองน้ำดวงเดือนม อาณาเขตหนองแถงม โทร. 02 816 4156-7 อาคารเรียนจันสิบิริวิทยา ระดับชั้น: อนุบาล เบื้องต้น ติดต่อ: 7 พวกที่ 9 ท้องถนนเติบโตริมทะเลนอกเหนือ ส่วนหนองน้ำรัชนีกรม แคว้นหนองน้ำรัชนีกรม โทรมันสมอง 02 812 0491-2 โรงเรียนวีรสุนทร ระดับชั้น: อนุบาล เบื้องต้น ต่อเนื่อง: 32/14 หมู่ที่ 6 เส้นทาง 108 ท้องถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างต้นพลู ดินแดนหนองแถงม โทรศัพท์มันสมอง 02 445 4501 โรงเรียนอนุบาลก้องหเปลี้ย ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 6 ตัวถนนเพชรเกษม ส่วนหนองคั่งค้างพลู ดินแดนหนองน้ำดวงเดือนม โทรศัพท์. 02 444 0997 วิทยาคารทั้งเพณบางกอก ประกอบด้วยข้อกังขาเนื้อความการท้อง หรือว่าประกอบด้วยคำถามเนื้อความงานเลี้ยงลูกหรือไม่จ๋า? แกะรอยอ่านข้อเขียน หรือว่าซักถามอันที่เธอใคร่รู้เปลี่ยนอ่อนปสรรพสิ่งฉันได้พ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน รวมหมด IOS กับ Android ได้มาหลังจากนั้นวันนี้!