โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตลาดพร้าว

โรงเรียนอนุบาลด้วยกันแรกในที่อาณาเขตลาดพร้าว โรงกราบเรียนปิยะพงษ์วิชา ข้อปลีกย่อย: วิทยาคารแก่หลักสูตรสถานศึกษากับการรวมกันหลักสูตรอาณาเขต เข้าในที่สาระประโยชน์การเรียนรู้ 8 กลุ่ม คือว่า คณิต วิทยาศาสตร์ กับเทคโนโลยี สังคมศึกษา พระศาสนาและจารีต ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา แหวกว่าย ไพเราะีนศิลป์ ภาระด้วยกันภารกิจ ลูกเสือ ชี้นำ สอนเสริม ภาษาอังกฤษเพราะว่าชาวต่างชาติ ตั้งหน้าสัมฤทธิ์ผลด้านซินแส นักเรียนด้วยกันการจัดการงาน ของวิทยาคารให้ได้มาตรฐาน การบริหารทำความเข้าใจระดับ ประถมศึกษา: โรงเรียนปิยะไพรษ์พิทยา สั่งการเรียนอนุศาสน์การรวมกันสู่การหาความรู้ 8 พวกสาระ ย้ำวัตรจริง สอนจ่ายผู้เรียนจะงานทบทวนดูพินิจพิจารณาและขบปัญหาเป็น บนบานศาลกล่าวรากฐานสิ่งของจริยธรรมกับกฎศีลธรรม การสั่งการทำความเข้าใจชั้นเตรียมประถม: โรงเรียนสั่งการกราบเรียนอนุศาสน์ชั้นเตรียมประถมเพราะว่าย้ำ เข้มแข็ง งดงาม มีความสุข บนบานศาลกล่าวพื้นฐานของศีลธรรมด้วยกันกฎศีลธรรม เน้นย้ำจ่ายนักเรียนปฏิบัติจริง หลักแหล่ง: www.piyapongมันสมองac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม เบื้องต้น ติดต่อ: 172 เซนติเกรดลาดมัจฉาแวว52 ถนนลาดเทปลาเค้า ส่วนจระเข้อรพินท์ แคว้นลาดพร้าว โทรศัพท์มันสมอง 02 570 6484, 02 570 6700 วิทยาคารอื่นๆ วิทยาคารอนุบาลวรวรรณะา ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 33/153 ทางโชคชัย4 (56) ถนนลาดพร้าว ส่วนลาดพร้าว แคว้นลาดพร้าว ติดต่อมันสมอง 02 514 2117 โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุช ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 1/58 หมวดที่ สิบ เส้นทางโชคชัย 4 ตัวถนนลาดพร้าว ตำบลลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทรศัพท์มันสมอง 02 933 3861 เรือนเรียนฤทธิไกปืนรศึกษา ระดับชั้น: เตรียมประถม ประถม ต่อเนื่อง: 16 ทางโชคชัย4 ตัวถนนลาดพร้าว อาณาเขต ลาดพร้าว ติดต่อมันสมอง 02 538 5513 โรงเรียนอนุบาลบุตรีมลัก ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 18/47 โชคชัย 4 แยก 72 ทางชื่นมื่นสนทยา ตัวถนนลาดพร้าว ฝ่ายลาดพร้าว แคว้นลาดพร้าว โทรศัพท์มันสมอง 02 542 3835,02 542 3840 ตึกเรียนกัลยวิทย์ ระดับชั้น: อนุบาล ฐาน ติดต่อ: สิบเอ็ด / 7 กลุ่ม 1 ทางลาดเทมัจฉาแวว 23 ฝ่ายจรเหล่เข้ายาดอกบัว เขตลาดพร้าว โทรศัพท์. 02 570 5681 โรงเรียนอนุบาลเข้ากันได้ ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 65/24 ตัวถนนโชคชัย 4 แบ่งที่ 75 แคว้นลาดพร้าว ติดต่อมันสมอง 081 919 6335 , 02 942 0881-2 โรงเรียนสันติภาพพิทยา ระดับชั้น: เตรียมประถม เบื้องต้น ต่อเนื่อง: 99 พวกสถานที่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ท้องถนนพหลโยธิน ฝ่ายลาดพร้าว อาณาเขตลาดพร้าว โทรศัพท์. 02 570 1405 โรงเรียนอนุบาลเข้ากันได้ ระดับชั้น: อนุบาล เบื้องต้น ติดต่อ: 99 หมวดที่ สิบเอ็ด เส้นทางเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลาดพร้าว แคว้นลาดพร้าว โทรศัพท์. 02 570 1405 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 17/18 ถ.สุคนธสำนักเลขาธิการวุฒิสภาัยังไม่ตายิ์ ฝ่ายลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ติดต่อ. 02 907 8098 กลับมาสู่เค้าหน้าหลักวิทยาคารทั้งเพแห่งกรุงเทพมหานคร เทคนิคให้เด็กใช้ข้าวเช้าแม้ว่าโดยดี น่าจะให้รางวัลลูกไหม มีข้อกังขาคดีงานท้อง ไม่ก็มีคำถามคดีงานเลี้ยงลูกไหมคะ? สืบเสาะอ่านบทความ ไม่ก็ถามอันสถานที่เธออยากรู้เปลี่ยนแอปสิ่งของอิฉันได้เกิน ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน รวมหมด IOS ด้วยกัน Android ได้หลังจากนั้นวันนี้!