โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดุสิต

วิทยาคารจิตรลดา รายละเอียด: ตั้งหน้าปฏิรูปนักเรียนจ่ายรอบรู้ความเก่งกาจบริบูรณ์ตามศักยภาพทางด้านวิชาการ มีคุณธรรมด้วยกันระเบียบวินัยประจำการตัว ประกอบด้วยความเป็นผู้นำด้วยกันช้างเท้าหลังแห่งดีแห่งระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งของพิธีกรรม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีชิ้นสะอาดสรรพสิ่งประเทศไทยกับสากล รวมทั้งแจ๋หลักสูตรปันออกประกอบด้วยความหลาก เน้นกรรมวิธีเรียนการสอนแห่งหนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมปัญญาความเก่งกาจด้วยกันความชำนาญมุขข้างภาษา วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริเวณแวดล้อม เพื่อจะตอบสนองความมุ่งมาดปรารถนาของนักศึกษาด้วยกันที่โล่งแจ้ง หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองchitraladaschool.acมันสมองth/ ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ต่อเนื่อง: ในที่สวนทางลวดลายฯ ถนนราชวิถี ตำบลสวนทางจิตรลดา เขตดุสิต กทม 10300 ติดต่อมันสมอง 02-280-4830-1 วิทยาคารพระราชินีบนบานศาลกล่าว ข้อปลีกย่อย: ย้ำให้ลูกมีสิทธิ์การพัฒนามุขปีกสกนธ์ จิตใจ เข้าสังคม ด้วยกันสติปัญญาปันออกเรียนรู้บริบูรณ์ศักยภาพ ให้โอกาสปันออกเด็กได้แสดงออกติดตามความสนใจชนิดมีความสุข หมู่ปฐมวัยมีกิจกรรมเพิ่มพูนพัฒนาการแตกต่าง ๆ บริบูรณ์ อาทิ การดิ้นบัลเลต์ ทุ่งนาฎศิลป์ประเทศไทย ศิลป์ ภาษาอังกฤษ เป็นอาทิ หลักแหล่ง: wwwมันสมองrajinibonมันสมองac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ฐาน ต่อเนื่อง: 02 243 5277 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เรื่องเบ็ดเตล็ด: แก่หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ (English Intensive) ตั้งแต่ชั้นประถมทำความเข้าใจปีแห่ง 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีแห่ง 6 ยกเว้นความรู้แจ้งภาษาไทย ดนตรี วิชาพลศึกษา มุ่งให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยแก่นักศึกษาโดยเน้นปันออกเกิดจริยธรรมศีลธรรม ติดสอยห้อยตามหลักศาสนาสถานที่นักเรียนนับถือ ใช้กระบวนการการเรียนอนุศาสน์แห่งหนเน้นย้ำนักเรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนทบทวนดูดำรงฐานะ สร้างเป็นกับขบปัญหาเป็น สมรรถชดใช้เทคโนโลยีด้วยกันนวัตกรรมได้มา ประกอบด้วยสุนทรียภาพมุขข้างเครื่องดีดสีตีเป่า ศิลปะกับกีฬา ใช้คืนภาษาติดต่อได้ใช่เล่นกระทั่งญิบภาษามนุษย์ หลักแหล่ง: ระดับชั้น: ประถม มัธยมศึกษา ติดต่อ: 02 243 0065 วิทยาคารสัญญาผูกมัดวัฒนา วิทยาคารสัญญาผูกมัดวัฒนาเป็นวิทยาคารเก่าก่อนแห่งโด่งดัง สะดุดตาด้านวิชาการ การสร้างเสริมความถนัดสิ่งของเด็ก ๆ กับเน้นกรณีจริยธรรม กิริยา กฎศีลธรรม โดยหลักสูตรเตรียมประถมจะเน้นพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียนเช่น สกนธ์ ความรู้สึก สังคมกับสติปัญญา ประกอบกับงานใช้เทคนิคการสอนแบบการรวมกัน ซึ่งผสมผสานหลักเขต Active Learner (ซ้อมซักปันออกเด็กนักเรียนเอื้อเฟื้อตนเอง) Montessori (การเล่น ตรวจ พินิจพิจารณา ศึกษาอย่างอิสระด้วยกันเพลินใจเพลิดด้วยตัวเอง) Neo Humanist (การมองโลกตีนเพิ่ม การ#ลองฌาน การศึกษาเล่าเรียนชนิดมีความสุข) เปลี่ยนการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดขนมจากคุณครูผู้มีประสบการณ์ หลักแหล่ง: http://wwwมันสมองphantawattanaมันสมองcom/ ระดับชั้น: อนุบาล และ ประถม ติดต่อ: โทร. 02 243 2780, 02 243 2782 249 ถนนสุโขทัย ตำบลดุสิต เขตดุสิต กทม 10300 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยข้าราชการสวนสุนันอาบ โรงเรียนสาธิตสถาบันอุดมศึกษาราชภัฏสวนสุนันชโลม ตั้งอยู่ที่เรือนหลวงสวนทางสุนันชโลม ซึ่งครอบครองวังแห่งพระมหากษัตริย์คว้าธำรงสร้างขึ้นเพื่อจะครอบครองสถานที่พักผ่อนตุ๊ราชทีท่า ครอบครองแห่งประทับของเจ้าจอมมารดา ครอบครองโรงเรียนด้วยข้าราชสำนักสตรีเพื่ออบรมมารยาทกับถ่ายทอดการฝีมือ ด้วยกันมีสิทธิ์วิทยาการตามสมัยนิยมเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ชีวิตประจำวันกระเป๋าแห้งเป็นสถานที่เล่าลือว่าสตรีแห่งยุติการเรียนจากประตูจะเพียบพร้อมพร้อมด้วยคุณสมบัติกับความเก่งกาจทั้งหมดปีก มีทุนเข้าสังคมมากมาย ตลอดด้านราคาทุนมนุช ทุนขนมธรรมเนียม ด้วยกันราคาซื้อความเฉลียวฉลาดเป็นราคาทุนด้านสังคมสถานที่ทรงคุณค่า วงย้ำสิ่งของโรงเรียนคือ “คดีครอบครองชาววังสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ” อัตลักษณ์ของวิทยาคารตรงนี้คือ ผู้กระทำกะปลกกะเปลี้ยเปิดเผยอย่างเหมาะควร เว็บไซต์ www.sd.ssruมันสมองacมันสมองth ระดับชั้น: ฐานและม. ต่อเนื่อง: โทร 02-160-1066 โทรสาร 02-160-1069 1 ถนนอู่ต่อเรือทองนอก อาณาเขตดุสิต กทม 10300 โรงเรียนอนุบาลไอยราิน รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลดมไริน สั่งการเรียนการสอนติดตามหลักสิ่งของเขามอนเตสซอปรี่ปรับใช้ ประสมประสานกับวิชาการติดตามคอร์สสรรพสิ่งศึกษาธิการ หลักงานจัดความเชี่ยวชาญด้วยลูกจักเปล่าแจ๋เป็นรายวิชาแต่จัดแห่งตัวของกิจกรรมการรวมกันเปลี่ยนงานเล่นทั้งทักษะกับสาระเรียนรู้ให้ลูกศึกษาความช่ำชองตรงๆ เน้นลูกเป็นหลัก สนองความต้องการ การฝักใฝ่สิ่งของนักศึกษา ด้วยกันวิถีทางสำคัญอีกประเด็นเอ็ดแห่งหนโรงเรียนอนุบาลกเรณูินใช้คืนเป็นแถวงานแจ๋ความเชี่ยวชาญด้วยเด็ก ถือเอาว่า Brain – Based Learning (BBL) ประสบความสำเร็จสอนสถานที่ชดใช้ความฉลาด ความตระหนักเกี่ยวกับขมองมาดำรงฐานะเครื่องใช้ไม้สอยแห่งงานจัดกิจกรรมหรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อก่อสร้างสมรรถนะมากมายที่การเรียนสิ่งของมนุช หลักแหล่ง: www.anubansarinมันสมองcom/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 329/1 เส้นทางผู้พิทักษ์ ถนนสามเสน 28 อาณาเขตดุสิต บางกอก 10300 โทร. 02 243 0815 จากนั้น Search : anubansarin อ่านดามโรงเรียนอื่นๆ ที่หน้าต่อไป วิทยาคารอื่นๆ วิทยาคารพระอินทร์ ระดับชั้น: ฐาน มัธยมศึกษา ต่อเนื่อง: พระอินทร์วิทยาลัย 197 ท้องถนนราชวิถี ดินแดนดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ติดต่อมันสมอง 02 669 4526-9 http://www.vajiravudhมันสมองacมันสมองth/ โรงเรียนสาธิตงามอุทิศสถาบันอุดมศึกษาราชภัฏสวนดุสิต ระดับชั้น: เตรียมประถม เบื้องต้น ต่อเนื่อง: 295 ตัวถนนราชถูมา ส่วนวิเชียร ดินแดนดุสิต wwwมันสมองla-orutisมันสมองdusitมันสมองacมันสมองth วิทยาคารกันตะบุตรชาย ระดับชั้น: อนุบาล ฐาน ติดต่อ: http://wwwมันสมองkantabutraมันสมองacมันสมองth/ ติดต่อ. 02 241 5214 โรงเรียนเซนต์ฟต้นรังซีสลดลงอุตสาหะ์คอนแวนต์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ฐาน มัธยม ติดต่อ: http://wwwมันสมองsf.acมันสมองth/ ติดต่อ. 02 241 2604-5 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา ต่อเนื่อง: http://wwwมันสมองsf.ac.th/ โทร. 02 243 0062 โรงเรียนอนุบาลมือแก้ว ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: http://wwwมันสมองkornkaew.ac.th/ โทรศัพท์. 02 241 1516 วิทยาคารเบญจมบพิตร ระดับชั้น: เตรียมประถม เบื้องต้น ติดต่อ: 69 จังหวัดนครปฐม เขตดุสิต บางกอก 10300 โทรมันสมอง 02 628 6561 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์นุวัฒน์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: โทร. 02 243 007 วิทยาคารเตรียมประถมธนสมบูรณ์อำนวยสงคราม ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 199 เส้นทาง เอื้ออำนวยศึกสงคราม ถนน บุรีไชยธนูี เขต ดุสิต ติดต่อมันสมอง 02 669 3846 กลับมาสู่หน้าหลักวิทยาคารทั้งผองที่บางกอก โรงเรียนแห่งเขตจตุจักร ทบทวนดูก่อนส่งเด็กกราบเรียนภาษามนุษย์ที่สาม มีข้อสงสัยเนื้อความการท้อง หรือมีกระทู้ถามกรณีงานเลี้ยงลูกไหมขา? สืบเสาะอ่านเรียงความ หรือไต่ถามสิ่งสถานที่คุณอยากรู้ผ่านแอปสิ่งของอิฉันคว้าเกิน ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั่ว IOS กับ Android คว้าต่อจากนั้นวันนี้!