โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกอกน้อย

• โรงเรียนอนุบาลบุษย์ ข้อปลีกย่อย: โรงเรียนอนุบาลบุษย์ถลกสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนวัยเด็กจดชั้นวัยเด็กปีแห่งหน 3 โดยจัดขั้นตอนกราบเรียนอนุศาสน์ต้นร่างการรวมกันผ่าน กิจกรรมเสา 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกระดุกกระดิก กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และจบการเรียน ด้านคอร์สการเล่าเรียนนั้นเริ่มแจกเด็กทำความเข้าใจตั้งแต่ความของตัวเด็กเองก่อน ตามเช่นกัน กิจจาเกี่ยวกับคนด้วยกันแห่งหนห้อมล้อมเด็ก จรจนกระทั่งธรรมชาติรอบตัวและสิ่งอื่น ๆ รอบตัวเด็ก สำหรับกิจกรรมประเทืองหลักสูตรก็ประกอบด้วยแยกออกคัดเลือกยิ่งไม่ว่าจักเป็น ศิลป์ ซ้อมความคิดสร้างสรรค์ นึกคิด เทควันโด ฝึกการทำความเคารพ กฎเกณฑ์ในการเล่าเรียน ภาษาอังกฤษ ฝึกความสามารถการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับครูคนต่างประเทศ ทำความเข้าใจศัพท์แสงเหนาะๆ ผ่านกิจกรรมพวก สิ้นสุด เสียงดนตรีต่าง ๆ และ คอมพิวเตอร์ #ลองความชำนาญงานจับ Mouse เพื่อ Click กับ Drag ฝึกอ่านคำสั่งแตกต่าง ๆ แล้วกระทำ ติดตาม ด้วยกันฝึกแจกลูกคิดพินิจพิจารณากับคิดขบปัญหา ที่มา: wwwมันสมองanubanbudsakornมันสมองcom/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 02 4245484 , 02 424 4246 3/38 ตรอกบรมราชชนนี 11 (จวนเจียนห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชแม่ แขวงอรุณรุ่งอรัมทองรินทร์ อาณาเขตบางกอกโหรง • โรงเรียนนฤมลทิน จังหวัดธนบุรี ข้อปลีกย่อย: การเล่าเรียนชั้นอนุบาล – ชดใช้หลักสูตรประสมประสานระหว่างการเล่าเรียนแปลนโครงร่าง (Project Approach) ฝึกคิด ฝึกเสาะแสวง ด้วยกันสรุปความตัวเมธา เพื่อที่จะตอบข้อกังขาของลูก ๆ การเรียนศิลป์ต้นร่างมีส่วนร่วม (Co-Operative Arts) การวาดฝัน กับก่อสร้างนึกคิด เปลี่ยนขั้นตอนร่วมเรียนรู้การรวมกันศิลป์กับงานใช้ภาษามนุษย์ชนิดกลมกลืนสวยงาม ด้วยกัน Pre-English Program การวางแผนแยกออกครบครันไปสู่ความเป็นสากล โดยซ้อมชดใช้ภาษาติดต่อกับดักหมอเจ้าของภาษา แห่งมีฝีมืออนุศาสน์เด็กเล็ก โดยกระบวนการ TPR (Total Physical Response) เน้นย้ำพัฒนาความชำนาญภาษามนุษย์ทั้ง 4 ปีก การเล่าเรียนระดับขั้นแรก – เน้นย้ำจัดการกราบเรียนอนุศาสน์ ชั้น ประถมศึกษา มอบเด็กนักเรียนรักการเรียน ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย ด้วยกันเติบโตปีกจิตใจประการประกอบด้วยศีลธรรม เด็กนักเรียนจักได้มา การจัดแจง สู่โลกาภิวัฒน์และครบครันไปสู่การชิงดีชิงเด่นชั้นด้าว เพราะเลือกทำความเข้าใจหลักสูตรแห่งหนย้ำภาษาอังกฤษ 2 แปลนคือว่า คอร์สสองภาษา (English Programme ไม่ก็ EP) ด้วยกันคอร์สภาษาอังกฤษฉบับร่างเข้มข้น (Intensive English Programme หรือ IEP) หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองnaruemontin.com/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ติดต่อ: 107/6 ท้องถนนเจียริญสนิทตระกูล 25 กรุงเทพฯโหรง บางกอก โทรศัพท์. 02 411 3466 , 02 411 1573 โรงเรียนอื่นๆ • โรงเรียนตรวจวัดเลิศงาน ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ติดต่อ: 42/3 ท้องถนน นายพรานนก เขตศิริราช อาณาเขตบางกอกโหรง โทรมันสมอง 02 412 3193 • อาคารกราบเรียนศุภชนชั้น ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ต่อเนื่อง: wwwมันสมองsupawan.com/ 231/53 ตรอก 22 ตัวถนน จรัญสนิทวงศ์ เขตคฤหาสน์ช่างหล่อ ดินแดนบางกอกโหรง ติดต่อ. 02 411 2379 • โรงเรียนดิลกศึกษา ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ต่อเนื่อง: wwwมันสมองdiloksuksa.ac.th/ 31/32 ตรอกเกลอประสิทธิ์ ตัวถนนโปร่งเลี้ยงดูความสนุก ตำบลโปร่งเลี้ยงดูนันท์ แคว้นบางกอกโหรงเหรง โทรศัพท์. 02 424 5862 • วิทยาคารวัดกระยางสุทน้ำม ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ต่อเนื่อง: 203.155.220.242/watyang/ 767/92-94 ถนนนายพรานนก ตำบลคฤหาสน์ช่างหล่อ อาณาเขตบางกอกบางตา • วิทยาคารวัดออกญาสร้าง ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ติดต่อ: school.bangkok.go.th/watprayatham/ 161/9 ทางแคบวัดพระยาก่อ ท้องถนนอรุณอัมทองรินทร์ ตำบลคฤหาสน์ช่างหล่อ อาณาเขตกรุงเทพมหานครโหรง • วิทยาคารกฤดาภินิหารวิทย์ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ติดต่อ: 117/4 สว่างประชา(โรงพยาบาลเจ้านายพระยา) ท้องถนนบรมราชชนนี ย่ำรุ่งอมรินทร์ อาณาเขตกรุงเทพมหานครบางตา โทร. 02 434 1277, 02 434 1511 • วิทยาคารบำรุงพิทยาจังหวัดธนบุรี ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ติดต่อ: bumrungvittaya.com/ 259 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนธนูี แคว้นบางกอกบางตา โทรมันสมอง 02 866 6566 • อาคารเรียนสุภัทรา ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 69/1 ตรวจวัดระฆัง ศิริราช แคว้นบางกอกบางตา โทรศัพท์.02 411 0958 กลับไปสู่เค้าหน้าหลักเขตโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในดินแดนจังหวัดธนบุรี เด็กใช้บางตา ทำอย่างไรดี มีข้อกังขาความการตั้งท้อง หรือประกอบด้วยคำถามเหตุงานเลี้ยงลูกหรือเปล่าขา? แกะรอยอ่านบทความ หรือว่าซักถามชิ้นแห่งหนเจ้าเอ็งอยากรู้เปลี่ยนแอปของดีฉันคว้าเลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั่ว IOS ด้วยกัน Android คว้าหลังจากนั้นวันนี้!