โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางบอน

• อนุบาลดอกทานตะวัน เรื่องเบ็ดเตล็ด: อนุบาลต้นทานตะวันครอบครองคฤหาสน์ขนองลำดับที่สองสรรพสิ่งเด็ก ๆ แห่งหนให้โอกาสแจกลูกทุกคนคว้าเรียนรู้ด้วยกันกล้าหาญแสดงออกชนิดคิดค้นเพื่อจะปูพื้นฐานกกการหาความรู้ให้เด็กตั้งแต่ชั้นก่อนวัยต้นจวบจนถึงระดับเตรียมประถมทำความเข้าใจพรรษาที่ 3 เพราะว่ายึดหลักให้ลูกดำรงฐานะใจกลางที่การศึกษาการสอน เพื่อที่จะเด็กจักได้มาประกอบด้วยความสนใจ ความปรารถนาและความมุมานะมุ่งมั่นที่การศึกษาอีกด้วยตัวเอง หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองsunflowerschoolมันสมองac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 18 บางบอน 5 ทางแคบ สิบ ตำบลบางบอน ดินแดนบางบอน โทร. 034 494 823-6, 084 439 8162-4 • วิทยาคารมาตงค์สาสนต่างประเทศใสบอน เรื่องเบ็ดเตล็ด: วิทยาคารมาตงค์สาสนวิเทศโปร่งบอนมีคอร์สการเรียนอนุศาสน์มอบคัดเลือกไตรภาพร่างด้วยกัน ถือเอาว่า คอร์สธรรมดาๆ คอร์สญิบภาษามนุษย์ด้วยกันคอร์สนานาประเทศ เนื่องด้วยหลักสูตรนานาประเทศ เด็กนักเรียนจะคว้ากราบเรียนเนื้อหาวิชางานแตกต่าง ๆ ที่ 8 กลุ่มสาระรากฐานติดตามหลักสูตรแกนกลางสิ่งของศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กับดักจีนแสเจ้าของภาษา (อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์) ละเว้นที่บางรายวิชชา เป็นต้นว่า ภาษาไทย ประวัติศาสตร์แหลมทอง พุทธศาสนา ซีกหลักสูตรคู่ภาษาจะว่าการบริหารเรียนการสอนแปลนผสมผสาน 2 ภาษา ตกว่า ภาษาไทย ด้วยกันภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนจะประกอบด้วยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และครูไทยประจำชั้น คอยเอาใจใส่สอนวิชชาตามหลักสูตรศึกษาธิการ เด็กนักเรียนจึ่งได้มากราบเรียนความตรัสรู้ต่าง ๆ รวมหมดภาษาอังกฤษด้วยกันภาษาไทย เพราะว่าความตรัสรู้ที่นักเรียนจักกราบเรียนดำรงฐานะภาษาอังกฤษ ถือเอาว่า วิชาวิทยาศาสตร์ เข้าผู้เข้าคน เลข, หมู่ สมันสมองเปรียญช., ศิลป์ และวิชาพลศึกษา มีภาษามนุษย์เลือกคัด ตกว่า เมืองจีนและประเทศญี่ปุ่น หัวนอนปลายตีน: www.swbมันสมองac.th/ ระดับชั้น: อนุบาลปฐม จรดมัธยมศึกษา ติดต่อ: 99 ถ.บางบอน 3 ตำบลใสบอน ดินแดนบางบอน โทร. 02-895-3472 , 02-895-2551 , 02-890-8053 วิทยาคารอื่นๆ • อนุบาลดุสิต ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 3/199 ตรอกดุสิต เอกชัย 36/3 ตำบลโปร่งบอน แคว้นใสบอน โทรศัพท์. 02 416 4400 • วิทยาคารบริบูรณ์หเปลี้ยตัวถนนกาญจนาภิเษก ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก มัธยม ต่อเนื่อง: 99 หมู่แห่ง 9 ตัวถนนกาญจนาภิเษก ตำบลโปร่งบอน อาณาเขตบางบอน ติดต่อมันสมอง 028945400-9 • โรงเรียนความรู้ศักดิใสบอน ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ติดต่อ: 37/73 กลุ่มแห่งหน 2 ท้องถนนโปร่งบอน ตำบลโปร่งบอน แคว้นใสบอน ติดต่อ. 02 429 5008-9 • วิทยาคารสถานีพรมแดน ระดับชั้น: เตรียมประถม แรก ต่อเนื่อง: 23 หมู่ 3 ทางพรหมแดน ท้องถนนดีเลิศชัย ตำบลใสบอน ดินแดน โปร่งบอน โทรศัพท์มันสมอง 02 416 5373 • วิทยาคารทวาทศพิทยา ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม ติดต่อ: www.12academy.acมันสมองth/ 14/35 หมู่ 9 ตรอกโปร่งบอน 1 ฝ่ายใสบอน ดินแดนบางบอน โทรศัพท์มันสมอง 02-899-2172-3 • โรงเรียนคฤหาสน์นายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ติดต่อ: สิบ/7-10 กลุ่ม 11 ถนนลำคลองหนามน้ำเงิน แขวงใสบอน อาณาเขตบางบอน โทรมันสมอง 0 2455 4415 • เรือนกราบเรียนวิชัยพิทยา ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ติดต่อ: 20/1 กลุ่ม 6 ทางแคบ 69 ถนนเอกชัยชนะ ตำบลโปร่งบอน ดินแดนใสบอน โทรศัพท์มันสมอง 02 415 0994 , 02 899 5302 หวนกลับสู่ใบหน้าหลักเขตวิทยาคารทั้งหมดณบางกอก ซีตรงย์ยอดฮิตฮอร์โมนสอนอย่างไรลูกบ้าง สมองเสื่อมจากการเสพติดจอ กิจกรรมวันฝนลงเม็ด มีข้อสงสัยคดีงานมีบุตร หรือมีกระทู้ถามคดีการเลี้ยงลูกหรือไม่จ๋า? ติดตามอ่านบทความ หรือถามอันที่คุณใคร่รู้เปลี่ยนแอปสรรพสิ่งดีฉันได้เกิน ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน รวมหมด IOS กับ Android คว้าแล้ววันนี้!