โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางขุนเทียน

•โรงเรียนรุ่งเช้า ข้อปลีกย่อย: วิทยาคารรุ่งเช้าประกอบด้วยจุดหมายแจกนักเรียนเรียนรู้ประการเป็นตัวรวม ดังนี้สิ่งแวดล้อมโดยรวมสรรพสิ่งวิทยาคารแล้วจึงย้ำความยุติธรรมชาติเป็นหลักกกเพื่อที่จะส่งเสริมจ่ายเด็กนักเรียนที่แต่ละปูนชดใช้ครอบครองห้องเรียนธรรมดาเพื่อที่จะบูรณาการการศึกษาได้มาเช่นกันตนเอง โรงเรียนเช้าตั้งอยู่บนบานศาลกล่าวพื้นที่ถูเหม็นเขียวกะ 50 เกษตรในอาณาเขตโปร่งขุนตะเกียง เป็นหลักแห่งหนยกขึ้นโล่งโจ้งมี ตึกเรียน 2 ระดับ หรือ 3 ชั้น ดินแดนรอบๆโอบล้อมด้วยธรรมชาติแห่งหนเด็กนักเรียนสมรรถคลอดเจียรศึกษาได้มา มีการออกแบบตึกและสิ่งแวดล้อมเพื่อมีน้ำใจทาบการศึกษาสรรพสิ่งเด็กนักเรียนทั่วในกับข้างนอกห้องเรียน กับนำเด็กนักเรียนออกข้างนอกแห่ง เพื่อการศึกษาและสัมผัสของแท้ ยิ่งไปกว่านี้วิทยาคารรุ่งเช้าอีกต่างหากให้โอกาสแยกออกประกอบด้วยงานสมคบคิดอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้นำ จีนแส กับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆนาๆซึ่งสามารถ ทำสมรู้ร่วมคิด เช่น ห้อง Occupational Therapy สำเร็จก่อตั้งเพราะสมรู้ร่วมคิดกับผู้ปกครองเพื่อที่จะสมรู้ร่วมคิดเจริญลูกที่มีความต้องการเลิศ หรือแผนการเงินออมเพื่อการเรียน เป็นต้น หลักแหล่ง: www.roong-aroonมันสมองac.th/ ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ม. ต่อเนื่อง: 391 ตรอกสุขศาลาเฉิดฉายเจริญ 25(ถ.พระราม 2 ทางผ่าน 33) ตำบลจริตโดดข้าม อาณาเขตใสขุนดวงไฟ โทรมันสมอง 02 8707512-4 •โรงเรียนวรรณรุ่งเรืองจิต รายละเอียด:หลักสูตรการศึกษาอนุศาสน์สรรพสิ่งวิทยาคารวรรณะแจ่มแจ้งจิตตรงนั้น คณะหมอสรรพสิ่งวิทยาคารทำขึ้นไปเอง เพื่อให้เหมาะกับนักศึกษาณแต่ละระดับชั้น ยิ่งไปกว่านี้วิทยาคารยังคว้านำเทคโนโลยีทางการทำความเข้าใจนวชาต ๆ มาใช้ณกระบวนการกราบเรียนการสอน เช่น Project Approach (ขบวนการกราบเรียนการสอนต้นฉบับแผนการ) Whole Language (กราบเรียนภาษาฉบับร่างตัวร่วม) Child Center (กระบวนการกราบเรียนการสอนแห่งประกอบด้วยผู้เรียนเป็นใจกลาง) และ Media Literacy (กระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าถึงกับรู้เท่าทันตัวนำต่าง ๆ ) หลักแหล่ง: www.wsc.acมันสมองth/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ประถม ติดต่อ: 45/285 มากจิตใจต์พระราชวัง ตัวถนนพระราม 2 แขวงต้นแสมดำนา อาณาเขตใสขุนดวงไฟ โทร. 02 895 6944-5 •วิทยาคารจารุวัฒนานุกูล รายละเอียด: ระดับชั้นเตรียมประถมประกอบด้วยเป้าหมายของคอร์สณการเตรียมพร้อมกับปรับปรุงเด็กแจกสาสมกับดักรุ่น ระดับชั้นประถมมีจุดมุ่งหมายสรรพสิ่งหลักสูตร เพื่อที่จะปรับปรุงเด็กนักเรียนทุกคนแยกออกประกอบด้วยกรณีทัดเทียมทั้งปีกกาย ศีลธรรม กับความรู้ นอกจากนี้อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรอีกยิ่ง เป็นต้นว่า Kid square ได้ผลจัดการศึกษาภาษาอังกฤษแยกออกมีนนท์สนาน เน้นย้ำการสอนรวมหมดด้านการติดต่อสื่อสารกับไวยากรณ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การสอนภาษาจีนเสริมรวมหมดที่ข้างฟัง เอ่ยปากอ่าน จารึก บริหารกราบเรียนการสอนเพราะวิทยาคารถ่ายทอดภาษาจีนเพียรอุดม ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งมีกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์สอนเพราะว่าสถาบัน Thai Kid Com กับการว่าการสอนดุริยางค์ขนมจากรร. ดุริยางคที่อยู่เพราะ ที่มา: wwwมันสมองcharuwatมันสมองac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ที่หนึ่ง ติดต่อ: 59/450 พวกที่ 6 ซอยต้นแสมปลูกข้าว ถนนรามา 2 ตำบลต้นแสมดำ แคว้นโปร่งเลี้ยงดูดวงไฟ โทรศัพท์. 02 416 7070 โรงเรียนอื่นๆ •อนุบาลอภิสเลิก ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 131/1302 หมู่บ้านกคช. ท้องถนนพระราม 2 เขตต้นแสมดำ อาณาเขตใสขุนดวงไฟ โทรศัพท์. 02 451 4020 •โรงเรียนสมิทธิป่าหญ้าษ์ ระดับชั้น: เตรียมประถม เริ่มแรก ต่อเนื่อง: 45/9 หมู่ 7 ซอยกระบวนโดดข้าม ถนนพระราม 2 เขตแสมปลูกข้าว อาณาเขตบางเลี้ยงดูดวงประทีป โทรศัพท์. 02 415 7302 •ตึกเรียนศิรินุสรณ์พิทยา ระดับชั้น: เตรียมประถม ที่หนึ่ง ติดต่อ: 54/99 หมู่ที่ 6 ท้องถนนใสเลี้ยงดูตะเกียง แขวงแสมดำนา แคว้นใสเลี้ยงดูตะเกียง ติดต่อ. 02 416 8678-9, 02 416 5255 •วิทยาคารวัดเลา ระดับชั้น: อนุบาล ที่หนึ่ง ติดต่อ: 30 หมู่ 1 ซอยตรวจวัดเลา ท้องถนนรามา 2 แขวงกระบวนข้าม ดินแดนใสเลี้ยงดูตะเกียง •โรงเรียนบางเลี้ยงดูดวงไฟศึกษา ระดับชั้น: เตรียมประถม ประถม ต่อเนื่อง: wwwมันสมองbkt.ac.th/ 88/2685 หมู่ 6 ท้องถนน ราเมศแห่งหน 2 แขวงแสมดำนา แคว้นโปร่งขุนดวงประทีป โทรศัพท์มันสมอง 02 892 8390 •วิทยาคารหมู่บ้านเกาะโพ ระดับชั้น: อนุบาล เริ่มแรก ติดต่อ: school.bangkokมันสมองgo.th/moobankotpo/prawat.html 22/3 กลุ่ม 10 ทางผ่าน ลำคลองแสมปลูกข้าวใต้ ถนนรามา 2 เขตแสมดำนา ดินแดนโปร่งเลี้ยงดูดวงประทีป โทรศัพท์มันสมอง 02 452 8401 •เตรียมประถมทิวาเฉลิม ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 59/49 ทางผ่านเพชรสุวรรณ ถนนพระราม 2 เขตแสมดำ แคว้นโปร่งขุนตะเกียง ติดต่อ. 02 451 5824-5 •เตรียมประถมเท่าทุนเกล้า ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 79/87 พวกที่ 2 ทางผ่านใสกะดี่ 20 ถนนรามา 2 แขวงแสมดำ อาณาเขตบางขุนตะเกียง โทรศัพท์มันสมอง 02 896 1800 •วิทยาคารวัดต้นแสมดำ ระดับชั้น: เตรียมประถม ประถม ต่อเนื่อง: 40 พวก 3 ซอยต้นแสมดำนา 24 ตัวถนนราเมศ 2 แคว้นใสขุนดวงไฟ โทรศัพท์มันสมอง 0 2415 7206 หวนกลับสู่ใบหน้าหลักวิทยาคารทั้งปวงในกรุงเทพฯ โรงเรียนที่แคว้นกรุงเทพมหานครโหรงเหรง รร. นานาประเทศ Top สิบ ที่อาณาเขตกรุงเทพมหานครและชานเมือง ประกอบด้วยข้อกังขากรณีการมีบุตร ไม่ก็มีกระทู้ถามกรณีงานเลี้ยงลูกหรือไม่จ๋า? แกะรอยอ่านเรียงความ หรือว่าถามชิ้นที่เธอต้องการรู้เปลี่ยนแอปสรรพสิ่งเราคว้าเกิน ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS ด้วยกัน Android คว้าแล้ววันนี้!