โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางเขน

• โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แสดงให้เห็นที่ดิน) เรื่องเบ็ดเตล็ด: วิทยาคาร สาธิตสถานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารศึกษา ภายใต้กรอบของคอร์สแห่งหนศึกษาธิการประกาศใช้ แต่เกลี่ยข้อปลีกย่อยบางส่วนจ่ายดำรงฐานะ คอร์สเขตสถานที่ทันสมัยสมควรกับดักสภาพแวดล้อมด้วยกันความมุ่งมาดสรรพสิ่งชุมชนของวิทยาคาร เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษแห่งชั้นประถมทำความเข้าใจพรรษาแห่งหน 1 กับ 2 กับริเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในที่ชั้นประถมเรียนรู้ปีสถานที่ 3เพราะว่ามีชั่วโมงเจรจาภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาต่อหน้าจรรโลงจ่ายเด็กนักเรียนเลือกสรรกราบเรียนประการต่างๆนาๆติดสอยห้อยตามทักษะด้วยกันการฝักใฝ่พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มพูนหลักสูตรเพื่อจะทำให้รุ่งเรืองขึ้นความถนัดความเก่งกาจ ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งประกอบด้วยแผนการศึกษาเล่าเรียนนานาประเทศ แห่งหนว่าการกราบเรียนอนุศาสน์ครอบครองภาษาอังกฤษแห่งทุกความรู้แจ้งโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษาดังนี้กำหนดให้ เด็กนักเรียนทั้งหมดจำเป็นจะต้องเรียนวิชาภาษาไทย ธรรมเนียมประเทศไทยกับคุณครูคนไทย รวมกิจกรรมเพิ่มเติมหลักสูตรจรรโลงคุณภาพเหตุครอบครองไทยร่วมกับนักเรียนคอร์สธรรมดาๆอย่างสม่ำเสมอ หลักแหล่ง: www.kusมันสมองku.acมันสมองth/ ระดับชั้น: ขั้นแรก ม. ต่อเนื่อง: 50 ถนนพหลโยธิน แดนลาดเทแถว อาณาเขตโปร่งแสงโล่ โทรมันสมอง 02-942-8800-9 • โรงเรียนจารุวรรณะ ข้อปลีกย่อย: การว่าการกราบเรียนการสอนแห่งระดับเตรียมประถม ธุรกิจสิ่งของขมองและการรวมกันเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจพอเพียง จ่ายเด็ก ๆ ออกแรงขมอง อีกด้วยกิจกรรมแห่งหนคล้องจองกับดักการพัฒนาสมองชนิดต่างๆนาๆ และกราบเรียนแปลนสมคบคิดด้วยกรรมวิธีเรียนแปลนลง หัตถ์ตรึกตรองและกระทำดำรงฐานะกลุ่มโย่ง กลุ่มย่อย ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งประกอบด้วยศูนย์รวมพหุความฉลาดเป็นแหล่งทำความเข้าใจสถานที่แก่ขึ้นไปเพื่อที่จะหนุน ด้วยกันเสริมสร้างศักยภาพความเก่งกาจทางพหุเมธาด้านต่าง ๆ สิ่งของลูกประการุเฉพาะยิ่งขึ้น เพราะจัดมอบประกอบด้วยแกนกลางพหุปัญญา 7 แกนกลาง อาทิ แกนกลาง Book Garden แกนกลาง Fun English แกนกลาง Body and Movement ศูนย์รวม Nature and Science ซีกแห่งระดับเบื้องต้นใช้หลักสูตร โรงเรียนแห่งเน้นย้ำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชนิดก่ำ ชื่อว่า Jaruwon Intensive English Program โดยใช้คืนคอร์สศูนย์กลางการเรียนขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรรพสิ่งกระทรวงศึกษาธิการเหตุด้วยเป็นสันคอร์สกับแจ๋ทำให้รุ่งเรืองขึ้นทักษะภาษาอังกฤษ ภูมิหลัง: wwwมันสมองjaruwonมันสมองacมันสมองth/ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ต่อเนื่อง: 222 หมวด 4 ท้องถนนวัชรกองพล (รามอินทรา 55) ส่วนกระบวนแร้ง เขตบางเกราะกำบัง โทรศัพท์มันสมอง 02-519-864 , 02-948-0772 , 02-948-0770 วิทยาคารอื่น ๆ • โรงเรียนเปรมใจ ระดับชั้น: อนุบาล เบื้องต้น ต่อเนื่อง: www.sukrutai.com/ ติดต่อ. 02 510 5550 • อนุบาลปร้างไปโมชปฏิรูป ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: wwwมันสมองfacebookมันสมองcom/pramochpattana 323 กลุ่ม 2 ทางแคบผลประโยชน์นายทหาร ตัวถนนรามอินทรา ตำบลกระบวนแร้ง อาณาเขตบางเขน โทรศัพท์มันสมอง 02 510 6932 • โรงเรียนประเทศไทยการกำหนดเอื้อเฟื้อ ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ติดต่อ: 48 ท้องถนนพหลโยธิน ส่วนอนุสาวรีย์ ดินแดนโปร่งใสโล่ โทรศัพท์มันสมอง 02 521 0198 • โรงเรียนโกงาตยกุล ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ติดต่อ: 100/20,23 ทางแคบ 51, ท้องถนนพหลโยธิน, ส่วนอนุสาวรีย์ ดินแดนโปร่งใสโล่ โทร. 02 552 3291 • โรงเรียนอนุบาลอาเรียวย์ ต่อเนื่อง: 4/222 ซอย 9 หมู่บ้าน มณีนิลวิลล์ ตัวถนน ลาดมัจฉะแวว แดน อนุสาวรีย์ อาณาเขต บางเขน โทรศัพท์. 02 522 1761 • โรงเรียนไศลมิรุ่งโรจน์พิทสารเสพติด ติดต่อ: wwwมันสมองlctschool.com/ 127 กลุ่ม 7 แดนอนุสาวรีย์ อาณาเขตโปร่งใสเขน โทรศัพท์มันสมอง 02 552 1825 • เตรียมประถมชัยพฤกษ์ ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 5/293 ซอยวัชรกำลัง ตัวถนนรามอินทรา ส่วนจริตแร้ง เขตโปร่งใสเกราะกำบัง ติดต่อ. 02 945 4410 • โรงเรียนที่พักวาระินทร์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ประถม ติดต่อ: niveswarinมันสมองcom/ 3/1742 ซอย 50 ท้องถนนพหลโยธิน ตำบลอนุสาวรีย์ ดินแดนโปร่งใสเขน กทม 10220 ติดต่อ. 02-521-1520 • อนุบาลคุณความดีพิทักษ์ ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 119/95 หมู่แห่ง 3 ส่วนท่าแร้ง ดินแดนโปร่งแสงเขน โทรศัพท์. 02 519 1982 • โรงเรียนประชาชนภิบาล โปร่งใสเกราะกำบัง ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ต่อเนื่อง: 14/15 กลุ่ม 13 ท้องถนนพหลโยธิน ตำบลอนุเสาวรีย์ ดินแดนบางเกราะกำบัง โทรศัพท์มันสมอง 02 521 0424 • มากมายบัวอนุบาล ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 89/699 หมวดสถานที่ 6 ทางแคบวัชรทหาร ท้องถนนรามอินทรา ตำบลท่าแร้ง ดินแดนโปร่งแสงโล่ โทรศัพท์. 02 519 8857-8 • วิทยาคารบ้านลำคลองบัว ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 112 เส้นทางรามอินทรา 39 สุขาภิบาล 5 อาณาเขต โปร่งแสงโล่ โทรมันสมอง 02 519 9014 • เตรียมประถมผ่องแผ้วทิพย์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 50/65 ตรงกันข้าม เส้นทาง 61 หมู่บ้านฝนกาญจนา ถนนพหลโยธิน ตำบลอนุสาวรีย์ ดินแดนบางเกราะกำบัง ติดต่อ. 02 552 6279 หวนกลับไปสู่หน้าตาหลักเขตโรงเรียนที่บางกอก วิทยาคารนานาชาติ Top สิบ 5 ร้านอาหารใจชอบเจ้าเอ็งเด็ก มีข้อสงสัยกรณีการท้อง หรือว่าประกอบด้วยคำถามเหตุงานเลี้ยงลูกไหมจ้ะ? ค้นหาอ่านบทความ หรือว่าถามอันแห่งหนคุณอยากรู้เปลี่ยนอ่อนปสิ่งของเราได้พ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้ต่อจากนั้นวันนี้!