โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางกะปิ

• เตรียมประถมชาติชั้นวรรณะทิพย์ รายละเอียด: โรงเรียนใช้คอร์สเจาะจงสรรพสิ่งสถานศึกษา เป็นสำคัญสูตรบูรณาการ การหาความรู้ความตรัสรู้ต่าง ๆ ได้แก่ เลขคณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชาว์ความพร้อม อีกรวมหมดการรวมกันทางสังคมกับวิทยาศาสตร์เบื้องต้น พอให้นักเรียนประกอบด้วยรากฐานแห่งการศึกษาเล่าเรียนดามชั้นประถมทำความเข้าใจเพราะใช้ขบวนการถ่ายทอดเน้นย้ำนักศึกษาเป็นหลัก หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองwantip.ac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 185/163 หมู่แห่งหน 3 ท้องถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) ส่วนคลองจั่น ดินแดนใสกะปิ ติดต่อมันสมอง 02 377 9333 • วิทยาคารพระมารดาเป็นกิจวัตรดิสก์ุกรรม ข้อปลีกย่อย: จรรโลงแจกผู้เรียนดำรงฐานะผู้ประกอบด้วยศีลธรรมศีลธรรมและความชื่นชอบที่พึงประสงค์ตามคุณค่าตุ๊วรสารและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความยอดเยี่ยมทางวิชาการ รักงานอ่าน ใช้คืนภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและไอทีได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ มีเรื่องหัวไวมุขสุขสถานะที่เป็นอยู่ ประกอบด้วยทักษะชีวิตินทรีย์ ดำเนินการร่วมกับผู้อื่นคว้าประการมีความสุข ทบทวนดูครอบครอง ก่อดำรงฐานะ ก่อสร้างอวัยวะความฉลาดด้วยกันว่าการเมธาได้มา มีเสนาะีทัศนียภาพทั้งปวงปีกตามประสิทธิภาพของตน ประกอบด้วยจิตสำนึกเรื่องครอบครองไทย สงวนภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยกันเปิดเผยได้มาอย่างเหมาะควร หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองpramanda.ac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ม. ติดต่อ: 185/163 พวกแห่งหน 3 ท้องถนนนวมินทร์ (เขตสุขาภิบาล 1) ฝ่ายคลองจั่น เขตโปร่งแสงกะปิ โทรศัพท์. 02 377 9333 • โรงเรียนลูกสากล เรื่องเบ็ดเตล็ด: วิทยาคารลูกสากล (Interkids Bilinggual School) ว่าการกราบเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ตระเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาชันษาที่ 6 เพราะว่าใช้คอร์สแห่งหนมีสิทธิ์งานดีไซน์ปันออกมีตามยุคสมัย คล้องจองกับดักการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งโลกกาลเวลาโลกาภิวัฒน์ ติดตามหลักสูตรข้อกำหนดฐานสากล โดยสั่งการเรียนการสอนต้นร่างหญิบภาษา (Bilingual) หรือว่างานจัดการเรียนอนุศาสน์เพราะว่าใช้คืนภาษาอังกฤษดำรงฐานะตัวนำ (English Programme) กับได้มาพอกพูนภาษาจีนในคอร์สตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถม 3 – ชั้นมัธยมศึกษาชันษาสถานที่ 6 พร้อมรายการทำให้รุ่งเรืองขึ้นทักษะดีเยี่ยมมอบนักเรียนมีเนื้อความเด่นเฉพาะราย อาทิ ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, Computer ฯลฯ สมรรถศึกษาต่อได้ตลอดในประเทศกับต่างชาติ นอกจากนี้อีกต่างหากจัดกิจกรรมประเทืองคุณสมบัติพิเศษ อาทิเช่น กิจกรรมดนตรีสากล จากสถาบัน The Royal School of Music ข้อกำหนดโคนประเทศอังกฤษ, กิจกรรมคอมพิวเตอร์, กิจกรรมเจริญกล้ามเนื้อโย่งณห้อง Physical Gym, กิจกรรมเจริญนานาความสามารถในห้องหับ Interskill ตลอดจนกิจกรรมภาษาจีน ภูมิหลัง: www.ibsschool.net/program_thมันสมองhtml ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม มัธยมศึกษา ติดต่อ: 52/684 ท้องถนนสุขาภิบาล 3 ฝ่ายหัวไพ่ต่อแต้ม ดินแดนใสกะปิ โทรศัพท์. 02-375-1432-3 วิทยาคารอื่นๆ • โรงเรียนในัฏฐวุฒิวิชา ระดับชั้น: ขั้นแรก ติดต่อ: 1 หมู่บ้านสินธร ท้องถนนแฮปปี้แลนด์ ฝ่ายลำคลองจั่น ดินแดนใสเยื่อเคย โทร. 02 378 0606 • วิทยาคารฟูมฟักบุตร ระดับชั้น: เตรียมประถม เบื้องต้น ติดต่อ: 1/1 ถนนเขตสุขาภิบาล 3 ฝ่ายศรีษะหมาก ดินแดนโปร่งกะปิ กทม โทรมันสมอง 02 374 3999 • อนุบาลชุติเตียนลงมา ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 328 ตัวถนนศรีนครินทร์ แขวงขม่อมหมาก ดินแดนโปร่งแสงกะปิ กทม โทรศัพท์. 02 374 6215-6 • โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเสพติด ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ต่อเนื่อง: 52 ถนนศรีบูรพาทิศ แขวงคลองจั่น แคว้นใสเยื่อเคย โทร. 02 377 4169 • เตรียมประถมดีบุตรชาย์ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ต่อเนื่อง: 52 ถนนศรีบูรพา ส่วนลำคลองจั่น ดินแดนโปร่งกะปิ โทรศัพท์. 02 377 4169 • เตรียมประถมที่อยู่ทิพย์ ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 37 รามคำแหง 20 ถนน รามคำแหง ขม่อมไพ่ต่อแต้ม แคว้นโปร่งเยื่อเคย โทรศัพท์มันสมอง 02 314 6794, 02 319 5875 • อนุบาลศรีนวล ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 819 หมวดแห่งหน สิบ ตรอก 101 ถนนลาดพร้าว ส่วนลำคลองจั่น ดินแดนใสเยื่อเคย โทร. 02-376-0477, 02-370-3024 • วิทยาคารวัฒนานนท์พิทยา ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ติดต่อ: 819 หมู่ที่ สิบ เส้นทาง 101 ถนนลาดพร้าว ฝ่ายคลองจั่น แคว้นโปร่งเยื่อเคย โทรศัพท์. 02-376-0477, 02-370-3024 • วิทยาคารเพ็ญสมิทธ์ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก มัธยม ต่อเนื่อง: www.pensmith.acมันสมองth/ 209 เส้นทางรามคำแหง 68 ท้องถนนรามคำแหง ฝ่ายศรีษะไพ่ต่อแต้ม ดินแดนโปร่งเยื่อเคย โทร: 02-376-2168-9, 02-376-2102 หวนกลับไปสู่หน้าหลักวิทยาคารทั้งหมดในกรุงเทพฯ ของเล่นประเทืองความคิดสร้างสรรค์ ครั้นเด็กกรีดกราดณที่สาธารณะ มีข้อสงสัยเรื่องงานตั้งท้อง หรือไม่ก็ประกอบด้วยกระทู้ถามเนื้อความงานเลี้ยงลูกหรือไม่ค่ะ? แกะรอยอ่านเรียงความ หรือไม่ก็ไต่ถามอันที่เธอใคร่รู้เปลี่ยนแอปสิ่งของอิฉันได้มาเลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน รวมหมด IOS และ Android คว้าต่อจากนั้นวันนี้!