โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

วิทยาคารกรุงเทพมหานครสองวิทย์ ข้อปลีกย่อย: ชั้นเตรียมประถมเกาะกรอบความคิดในงานให้ความสำคัญกับความเก่งกาจตามวัย ด้วยกันความต่างระหว่าง คนของเด็ก เพราะเกาะลูกครอบครองจุดศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้ตั้งหน้าปันออกเกิดการเล่าเรียนอย่างมีความสุข ครื้นเครง ช่วยแยกออกลูกถือสิทธิ์การพัฒนาประการสมดุลทั้งปีกสรีระ จิตใจ ใจ สังคม และอินทรีย์ ด้วยกันวางแผนความพร้อมให้ลูกประสบความสำเร็จแห่งการศึกษาเล่าเรียนข้างหน้า โปรแกรมที่แจ๋สอนครอบครองภาพร่าง Intensive English Programme ถ่ายทอดหลักการบูรณาการ วิชชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สร้างเสริมความจัดเจนชีวิต กับศิลปะ สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัดส่วนคร่าวๆ 50 : 50 ชั้นฐาน วิทยาคารแก่กระบวนการเรียนรู้ที่เกาะผู้เรียนครอบครองชิ้นสำคัญ เพื่อจะเจริญทั่วด้านสังคม ความรู้สึก จิตใจ สติปัญญา ด้วยกันร่างกาย แจกครบตามพลังสิ่งของแต่ละปัจเจกชน เน้นแจกนักเรียนได้ดำเนินการกระทำ พอให้ก่อเกิดอวัยวะเมธาจากความชำนาญตรง โรงเรียนมีประณิธานตั้งใจที่จะแจกนักเรียนรู้มากตลอดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยกันสมรรถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ ความรู้แจ้งแห่งหนสอนดำรงฐานะภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 20 กะต่อสัปดาห์ ถ่ายทอดเพราะอาจารย์ต่างประเทศ วิทยาคารสั่งการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร EP สอนอีกด้วยภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย 60 : 40 มี 8 สาระประโยชน์วิชา ตัวอย่างเช่น ทวีถ่ายทอดภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ชั้นประถมทำความเข้าใจปีสถานที่ 2 ขึ้น หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองbbs.ac.th/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ติดต่อ: 596 ถนนประชาอุทิศถวาย แขวงห้วยขวาง อาณาเขตห้วยขวาง กทม โทรมันสมอง 02 690 3471 โรงเรียนอื่นๆ โรงเรียนอนุบาลวัฒนาตำหนัก ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 2 ตรอกวัฒนาวัง 6 ท้องถนนแท้คชสารตัดสิน แดนสามเสนข้างนอก ดินแดนห้วยขวาง ติดต่อ. 02 277 5507 วิทยาคารเตรียมประถมประนันทนทานิจ ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 973 ตรอกพิบูลย์เลี้ยงดู ตัวถนนจริงคชสารตัดสิน ฝ่ายสามเสนนอก ดินแดนห้วยขวาง ติดต่อมันสมอง 02 277 817 วิทยาคารชาญวิทย์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ต่อเนื่อง: 194 ตรอกแกนกลางวิจัย 4 ถนนรามราฆพ 9 ฝ่ายโปร่งใสเยื่อเคย ดินแดนห้วยขวาง โทรมันสมอง 02 314 4353 วิทยาคารดลพิทย ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม มัธยมศึกษา ต่อเนื่อง: 1 ตรอกศูนย์รวมวิจัย สิบ ตัวถนนเพชรบุรีฟันนวชาต ฝ่ายโปร่งใสกะปิ เขตห้วยขวาง โทร. 02 3181 521 โรงกราบเรียนศรีประเภทวิทยา ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ติดต่อ: www.siriphanมันสมองth.edu/ 40/17-18 ทางเดิน 41 (ภาวนา) ถนนลาดพร้าว แดนสามเสนนอก ดินแดนห้วยขวาง โทรมันสมอง 02 513 1281 กลับสู่หน้าตาหลักวิทยาคารในที่กรุงเทพฯ ไม่ได้งี่เง่าหนอมันสมองมันสมองมันสมองเพียงประกอบด้วยข้อความสะเพร่าปีกคิดเลข ประกอบด้วยข้อกังขาข้อความงานตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเหตุการเลี้ยงลูกไหมขา? ค้นหาอ่านข้อเขียน หรือว่าไต่ถามอันสถานที่คุณใคร่รู้ผ่านเล็กปสิ่งของดิฉันได้พ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั่ว IOS และ Android ได้มาจากนั้นวันนี้!