โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน

เขตนิลุบลทิวา , วิทยาคาร , เตรียมประถม , ฐาน •โรงเรียนถูแพ่นุตสู้ำรุง เรื่องเบ็ดเตล็ด: โรงเรียนถูตีุตรบำรุง ตั้งหน้าปฏิรูปนักเรียนให้ครอบครองสาธุชน ประกอบด้วยปัญญา มีความสุข ความเจริญทำความเข้าใจ การสื่อสารอีกด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กับ เทคโนโลยี สงวนแรงงานกับสิ่งแวดล้อม ดูแลข้อความครอบครองไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่การดำเนินชีวิต เน้นปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาให้คล้องจองกับดักคอร์สการหาความรู้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปรับปรุงกระบวนการบริหารเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระประโยชน์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมแบ่งออกนักเรียนมีความดีเยี่ยมในที่การสื่อสารภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ หลักแหล่ง: wwwมันสมองsitabutr.ac.th/web/ ระดับชั้น: ฐาน มัธยมศึกษา ติดต่อ: 87 ถนน จำรัสนคร ฝ่ายถัดลงมาบุรี ดินแดนสัตตบุษย์ทิวากาล โทรศัพท์มันสมอง 02 214 3738, 02 215 5875 •โรงเรียนสาธิตว่าวจุฬาลงแขนในที่์มหาวิทยาลัย ด้านฐาน เรื่องเบ็ดเตล็ด: โรงเรียนสาธิตว่าวปักเป้าลงกรที่์สถาบันอุดมศึกษา ด้านปฐม มีหลักการที่จะช่วยเหลือจรรโลง ปรับปรุงนักเรียน ด้วยกันพนักงานแบ่งออกครอบครองทรัพยากรสถานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความยอดเยี่ยมทางด้านวิชาการ ครอบครองผู้ประกอบด้วยคุณธรรม สมรรถทำคุณให้แก่สังคม ด้วยกันอยู่ร่วมกับดักผู้อื่นคว้าอย่างมีความสุข ดำรงฐานะกลุ่มความประพฤติการทำงานที่ด้านวิชาการสิ่งของคณะครุศาสตร์ จรรโลง และเอื้อเฟื้อให้คณะอาจารย์ทำเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ค้นคว้าทดลอง เพื่อจะเสาะหากับปรับปรุงสิ่งใหม่ ทางการเรียนรู้ รวมไปถึงงานวิจัยที่ชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพราะว่าการศึกษาประกาศฐานราก เพื่อนำมาแก้ไขและความก้าวหน้าว่าการเรียนอนุศาสน์แจกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กับรอบรู้ความเก่งกาจ ที่การเปลี่ยนแปลงคอร์สแจกสมควรกับดักภาวะการณ์แห่งปรับเปลี่ยนเพื่อจะปรับปรุงเด็กนักเรียนให้บริบูรณ์ติดตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้อีกต่างหากมีโครงการการศึกษายอดเยี่ยมเพื่อจะปฏิรูปความเก่งกาจทางการ เรียนรู้ บริหารเรียนรู้เพราะเด็กนักเรียนแห่งมีความมุ่งมาดปรารถนาวิเศษ อาทิเช่น เด็กแห่งมีความเจริญล่าช้า มีปัญหาการศึกษา สะเพร่าทางสติปัญญา สะเพร่าทางราชการเรียนรู้เฉพาะด้าน สมาธิสั้น หรือว่า ออทิสติก เป็นต้น หัวนอนปลายตีน: www.satitchulaมันสมองorg/ ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม มัธยมศึกษา ติดต่อ: ตรอกว่าวปักเป้าลงกรณ์ 11 แดนเรือนหลวงใหม่ เขตสัตตบุษย์ทิวา โทร. 02-2182746 โรงเรียนอื่นๆ •วิทยาคารมาแตรรถยนต์์เดอีพิทยาลัย ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม ม. ต่อเนื่อง: 534 ท้องถนนเพลิดเพลินเจริญใจใจ ฝ่ายอาบันมพินี ดินแดนสัตตบุษย์กลางวัน ติดต่อมันสมอง 02 252 6316 •เตรียมประถมจุใดราตรีน์ ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 19 ทางแนบเนียนมารุต ถนนเพลินความคิด แขวงอาบันมพินี อาณาเขตนิลุบลทิวากาล โทรศัพท์มันสมอง 02 250 1255, 02 252 7328 •วิทยาคารอริยะธรรมะพิทย ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ต่อเนื่อง: 764 ตรอกไพเราะผ่องแผ้ว ท้องถนนจารุบุรี แดนถัดลงมานคร โทรมันสมอง 02 214 1377 •โรงเรียนสตรีศรีทรงไว้ ระดับชั้น: ทีแรก ติดต่อ: 18 ตรอกทางเดินต้นโพธิ์ ตัวถนนรามา 1 แขวงรองลงมาจากบุรี เขตนิลุบลทิวากาล ติดต่อ. 02 214 4045 •โรงเรียนตุ๊พระเยซูทำความเข้าใจ ระดับชั้น: อนุบาล ฐาน ม. ติดต่อ: 123/15 ทาง 5 (รวมฤดีงาม) ท้องถนนวิทยุ ฝ่ายอาบันมพินี เขตนิลุบลกลางวัน ติดต่อมันสมอง 02 256 6414 •เตรียมประถมสุนี ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 231/2 ทางเดินสร้างใจต์ ถนนรามราฆพ 4 แดนอาบันมพินี อาณาเขตดอกบัวกลางวัน โทรมันสมอง 02 254 2319 •โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: watpathumschoolมันสมองsiam2webมันสมองcom/ 969/1 ถนนพระราม 1 แขวงสัตตบุษย์ทิวากาล ดินแดนสัตตบุษย์กลางวัน โทรศัพท์มันสมอง 02 251 2995 •วิทยาคารนิลุบลทิวา ระดับชั้น: อนุบาล ทีแรก ต่อเนื่อง: wwwมันสมองbmasmartschoolมันสมองcom/pathumwan/index.htm 130 ทางเดินจุฬาฯ 5 ถนนพระราม 4 ฝ่ายมันทิรนวชาต ดินแดนสัตตบุษย์กลางวัน •โรงเรียนสร้างจิต ระดับชั้น: เตรียมประถม ปฐม ม. ต่อเนื่อง: wwwมันสมองbmasmartschool.com/plookjit/Frameset-1.html 99 ทางเดินปลูกสร้างความคิดต์ ท้องถนนรามา4 ฝ่ายลุมพินี อาณาเขตนิลุบลทิวา โทรมันสมอง 02 251 5954 •โรงเรียนสวนทางอาบันมพินี ระดับชั้น: เตรียมประถม ฐาน ต่อเนื่อง: www.suanlumpineeมันสมองacมันสมองth/ 196 ถนน วิทยุ แดนถึงมพินี อาณาเขตนิลุบลทิวากาล ติดต่อ. 02 252 6957 กลับมาสู่หน้าหลักวิทยาคารที่กรุงเทพฯ วิธีเพิ่มขึ้นพลังให้ชนนีในที่ทุกวัน เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ไหว ทำอย่างไรสะอาด มีข้อสงสัยคดีงานตั้งครรภ์ หรือไม่ก็ประกอบด้วยคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือไม่ขา? ค้นหาอ่านข้อเขียน หรือว่าซักอันสถานที่คุณใคร่รู้เปลี่ยนเล็กปสรรพสิ่งดิฉันคว้าพ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ตลอด IOS ด้วยกัน Android คว้าแล้ววันนี้!