โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางซื่อ

• โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ข้อปลีกย่อย: เน้นแยกออกเด็กนักเรียนศึกษาชนิดมีความสุข เพราะเปลี่ยนอนุศาสน์สถานที่เกาะนักเรียนดำรงฐานะศูนย์กลาง ใช้คืนระเบียบแกนกลางการศึกษาเล่าเรียน กับใช้การบูรณาการประกอบด้วยการศึกษาโดยผ่านการทำตน เพราะชดใช้ Project Approach เน้นแจกเด็กนักเรียนคว้าฝึกการนึกดู การวางแผน ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นนักปราชญ์อย่างน้อย 3 – 4 ท่าน การเล่าเรียนจักจับนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกสรรประเด็น และตั้งคำถามอันสถานที่โหยจะรู้ กับกิจกรรมที่จ้าขึ้นจักตอบคำถามเด็ก ๆ ได้มา นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ แหล่ด้านเพราะว่าทั่วถึงมากมายความตรัสรู้ อาทิเช่น เนื้อความกล้วย ก็จักมีกิจกรรมปลูกกล้วย ก่อกล้วยบวดแม่ชี ทำขนมหวานกล้วย สร้างภาพพิมพ์ก้านดอกกล้วย ประดิษฐ์ของเด็กเล่นจากใบกล้วย รจิตกลอนกล้วย เขียนเพลงกล้วย เป็นอาทิ ภูมิหลัง: kindergarten.sangsomschool.com/ ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม ติดต่อ: 6 ทางผ่านหมู่ชนแช่มชื่น 32 ตัวถนนมวลชนเบิกบาน เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย ติดต่อมันสมอง 02 585 6433 , 02 585 5316 • เรือนกราบเรียนผะแหวงสานุศิษย์พิทยา เรื่องเบ็ดเตล็ด: เรือนกราบเรียนผะตวาดงลูกศิษย์พิทสารเสพติดยกขึ้นถ่ายทอดรวมหมดคอร์สปกติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Cambridge Esol Training) เพื่อเหล่าเตรียมประถมมีการสอนเครื่องดีดสีตีเป่า ศิลป์ การฟ้อนรำ สมองกล โยคะเพื่ออนามัย และภาษาอังกฤษเพราะว่าคุณครูเจ้าของภาษา ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งมีห้องหับซ้อมบัลเล่ต์ หอสมุดของเล่นเด็ก และห้องสมุดความเห็น เพื่อที่จะพัฒนาความพร้อมสรรพสิ่งเด็กนักเรียน อนุศาสน์ระดับประถมศึกษาตรงนั้นเน้นย้ำปันออกผู้เรียนพัฒนาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านสังคม มีรากฐานด้านความสามารถปีกอ่าน การเขียน วิเคราะห์ ติดต่อ เพราะว่าประกอบด้วยแยกออกเลือกสรรทั้งหลักสูตรธรรมดาๆเน้นย้ำภาษาไทย คณิตศาสตร์ กับหลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งมีกิจกรรมปฏิรูปผู้เรียน 1 ขณะต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมชี้นำ กิจกรรมชมรม ด้วยกัน กิจกรรมจรรโลงศีลธรรมจริยธรรม ภูมิหลัง: wwwมันสมองbhadungsitมันสมองacมันสมองth/ ระดับชั้น: เตรียมประถม แรก มัธยม ต่อเนื่อง: 512 ตรอกขอบลำคลองน้ำประปา ถนนพลเรือนล่า 1 แขวงโปร่งแสงซื่อ เขตโปร่งซื่อตรง โทรมันสมอง 02 587 0651 • วิทยาคารนักรบผู้กล้าโยธิน ข้อปลีกย่อย: หลักสูตรการเล่าเรียนวัยเด็กสำเร็จจัดกิจกรรมณแนวทางงานเตรียมการความพร้อมเพื่อจะปฏิรูปลูกโดยตัวรวม ผ่านการโจ้และกิจกรรมสถานที่สมควรกับปูนคล้องจองกับดักคุณสมบัติตามปูน เน้นกิจกรรมสถานที่ศึกษาจากความจัดเจนจริงๆเพราะว่าเปลี่ยนงานเล่นประกอบด้วยกิจกรรมเสา3 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น 1. กิจกรรมความเคลื่อนไหวด้วยกันจังหวะลีลาครอบครองกิจกรรมที่เน้นความก้าวหน้าด้านสกนธ์แยกออกนักเรียนได้มากระดุกกระดิกซีกต่าง ๆ ชนิดความเป็นอิสระตามจังหวะสรรพสิ่งเสียงดนตรี สิ่งเคาะจังหวะไม่ก็เครื่องไม้เครื่องมือแตกต่าง ๆ 2. กิจกรรมอิสระ (โจ้ติดตามมุม) เป็นกิจกรรมแห่งหนแก่แยกออกเด็กนักเรียนเล่นข้างในห้องเรียนจัดกิจกรรมครอบครองมุมต่าง ๆ เป็นต้นว่า มุมพิมพ์ มุมคฤหาสน์ มุมหนังสือหัวมุมสัมผัส หัวมุมศิลปะ ประกอบด้วยสื่อเครื่องมือเครื่องใช้ที่ ต่างๆนาๆ มีทั้งของจริงด้วยกันสิ่งของจำลอง 3. กิจกรรมคิดค้น ดำรงฐานะกิจกรรมแห่งหนฝึกซ้อมแยกออกเด็กแสดงความคิดเปลี่ยนงานศิลปะ อาทิ จินตนาการพร้อมด้วยสีเทียน สีน้ำ เชือดโป๊ ปั้นแผ่นดินน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งลูกสมรรถเลือกสรรกิจกรรมประการความเป็นอิสระติดสอยห้อยตามการฝักใฝ่และความเก่งกาจของร่างกาย ภูมิหลัง: ระดับชั้น: อนุบาล แรก ติดต่อ: 62 ตรอกกรุงเทวะ – จังหวัดนนทบุรี 40 ตัวถนนเมืองหลวงเทวะ – นนทบุรี เขตโปร่งแสงตงฉิน แคว้นโปร่งซื่อตรง ติดต่อ. 02 910 8001-2, 08 3436 3456, 08 3436 3456 , 086 888 9488 วิทยาคารอื่นๆ โรงเรียนรัตติเก้าิทสารเสพติดโปร่งซื่อ ระดับชั้น: อนุบาล เริ่มแรก ต่อเนื่อง: 49 ถนนมวลชนเบิกบาน แขวงใสตงฉิน แคว้นใสซื่อ โทรศัพท์มันสมอง 02 585 2963 วิทยาคารกุลชนชั้นเรียนรู้ ระดับชั้น: เตรียมประถม แรก ต่อเนื่อง: 4 ตัวถนน ประชาราษฎร์ไม่ทันเวลา 1 เขตใสชื่อ แคว้นโปร่งแสงตงฉิน ติดต่อมันสมอง 02 585 0433 อนุบาลบวรประเภท ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: wwwมันสมองborwornpun.acมันสมองth/ 556 ถนนประชาชนล่า 2 แขวงใสตงฉิน เขตโปร่งแสงซื่อตรง ติดต่อมันสมอง 02 965 2880, 081 644 8855,089 170 8900,081 318 8877 โรงเรียนปิ่นวัฒนา ระดับชั้น: อนุบาล เริ่มแรก ติดต่อ: 201 ทางผ่านสล้างสุวรรณ ท้องถนนพลเรือนไม่ทันเวลา 1 แขวงโปร่งแสงตงฉิน เขตใสซื่อ โทรศัพท์. 02 585 1335 , 02 912 8898 วิทยาคารวัดประชาเทอดทูนธรรม ระดับชั้น: เตรียมประถม แรก ติดต่อ: 102 ท้องถนนวงศ์ตระกูลจำรัส เขตโปร่งซื่อตรง แคว้นใสตงฉิน ติดต่อมันสมอง 02 585 1678 เตรียมประถมศักดิ์เก็บวิทยา ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 1271 เส้นทาง 29 ตัวถนนพลเรือนไม่ทันเวลา 1 แขวงใสตงฉิน แคว้นโปร่งซื่อ ติดต่อ. 02 585 6646 วิทยาคารตรวจวัดสร้อยคอกาญจนา ระดับชั้น: อนุบาล เริ่มแรก ต่อเนื่อง: soithongschoolมันสมองsiam2web.com/ 1333 ตัวถนนพลเรือน ไม่ทันเวลา 1 แขวงโปร่งสิ่อ ดินแดนโปร่งแสงตงฉิน โทรมันสมอง 02 585 6463 กลับไปสู่หน้าหลักวิทยาคารทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแห่งเขตจตุจักร นำพาเด็กสัญจรประเทศญี่ปุ่น มีข้อสงสัยเรื่องการท้อง ไม่ก็มีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกไหมจ๋า? สืบเสาะอ่านเรียงความ หรือว่าซักถามชิ้นที่เจ้าเอ็งอยากรู้เปลี่ยนอ่อนปของดีฉันได้เกิน ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ตลอด IOS และ Android ได้หลังจากนั้นวันนี้!