โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางแค

•อนุบาลเด่นหล้า ข้อปลีกย่อย: ใช้หลักสูตรการรวมกันสถานที่ชื่อว่า Denla Integrated Program (D.I.P.) เด็กนักเรียนมีกรรมสิทธิ์การเตรียมความพร้อมปันออกประกอบด้วยทักษะกับความเจริญที่การเรียนติดสอยห้อยตามวัย เพราะกราบเรียนจากความชำนาญจริงๆ ผ่านการศึกษาเล่าเรียนเพราะยึดเด็กเป็นจุดรวม (Child Centered) ด้วยกัน โครง (Project Approach) แห่งหนย้ำนักเรียนเป็นหลัก เสร็จประสานทักษะเมธากับความชำนาญความประพฤติในที่กิจกรรมแตกต่าง ๆ เรียน โจ้ และทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ การศึกษาเล่าเรียนภาษามนุษย์ ศิลป์ เครื่องดีดสีตีเป่า ด้วยกัน แหวกว่าย กับดักอาจารย์ผู้รอบรู้และชำนาญการสอนเฉพาะทางขนมจาก กรุงสยามกลการ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) ตลอดจนคอมพิวเตอร์กับวิทยาศาสตร์แห่งห้องประกอบการเฉพาะแต่ละความรู้แจ้ง กับดึงขึ้นวิสัยทัศน์พร้อมด้วยหอสมุดมิตินวชาต (Neo Library) อีกด้วยสื่อการศึกษาแห่งไฮเทค รวมถึงมอนกับดักเครื่องเล่นนานาประเทศยอดฮิต บนสวนสนุกเลิศ (Kids’ Universe) นักเรียนคอร์สสามัญ คว้ากราบเรียนภาษาอังกฤษกับดักอาจารย์ชาวต่างประเทศ ทุกวัน (ทิวากาลละ 1 คาบกราบเรียน) ส่วนนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษคว้าเรียนภาษาอังกฤษทุกวี่ทุกวัน เวลากลางวันละ 3 คาบ กะเว้น 40 นาที หัวนอนปลายตีน: www.denlaschoolมันสมองcom/ ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 229/1-8 ปากทางเข้าไปหมู่บ้านเศรษฐกิจ ท้องถนนเพชรเกษม 102 บางแค โทรศัพท์. 02 809 1793 •โรงเรียนหัตถีสาสนธนบุรี ข้อปลีกย่อย: ใช้คืนคอร์สปกติสอนติดตามหลักสูตรศึกษาธิการ กับเพิ่มการเรียนอนุศาสน์รายวิชาแห่งดำรงฐานะภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนโดยซินแสชาวเอเชีย ปริมาณ 4 รายวิชา รวมความว่า คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขวิทยา ชั้นเตรียมประถม มุ่งเน้นจ่ายเด็กนักเรียนประกอบด้วยพัฒนาการทั่ว 4 ปีก เช่น ข้างร่างกาย สังคม ความรู้สึกใจ กับอินทรีย์ ตระเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา เน้นมอบเด็กนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ความชำนาญฐานรากงานอ่าน การจด การไตร่ตรองบวกลบคูณหาร การไตร่ตรองพินิจพิจารณา การติดต่อสื่อสารและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เน้นบูรณาการชนิดเทียบเท่าทั่วแห่งปีกสกนธ์ สติปัญญา อารมณ์ เข้าสังคมกับพิธีกรรม หลักแหล่ง: www.sarasasthonburiมันสมองacมันสมองth/ ระดับชั้น: อนุบาล เริ่มแรก มัธยม ต่อเนื่อง: 30/6 หมวด 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ท้องถนนศรีเกษม 9 ท้องถิ่นโปร่งแสงไผ่ อำเภอบางแค ติดต่อ. 02 421 1472, 02 444 2187 โรงเรียนอื่นๆ •โรงเรียนกสิณธรพีทสารเสพติด ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ติดต่อ: 30/24 ซอวรรณะิริเกษม 1 ถนนเพชรเกษม ส่วนบางไผ่ ดินแดนบางแค ติดต่อมันสมอง 02 807 1727-9 •วิทยาคารเอื้ออำนวยศิลป์ธนบุรี ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก มัธยม ต่อเนื่อง: 281 หมู่แห่งหน 10 ถนนเพชรเกษม แดนบางแคเหนือ ดินแดนบางแค โทรศัพท์. 02 801 5793 •วิทยาคารประทุมนูสรณ์ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ม. ต่อเนื่อง: 60 หมู่แห่ง 2 ถนนความก้าวหน้า แดนบางแค เขตบางแค ติดต่อมันสมอง 02 413 1650 •วิทยาคารภาษามนุษย์นุสรณ์บางแค ระดับชั้น: เตรียมประถม ขั้นแรก ม. ติดต่อ: 7/1 หมวดแห่ง 1 ตัวถนนเพชรเกษม แดนบางแคเหนือ ดินแดนบางแค โทรศัพท์. 02 455 0033 •วิทยาคารมณีวัฒนา ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ติดต่อ: 45/34 เส้นทาง 69 (อินชโลมปัจสิบเอ็ด) ถนนเพชรเกษม แดนหลักเขตหญิบ ดินแดนบางแค โทรมันสมอง 02 421 1960 •โรงเรียนบางไผ่ ระดับชั้น: อนุบาล เริ่มแรก ต่อเนื่อง: school.bangkokมันสมองgo.th/bangphi/ 9 กลุ่ม 10 ทางแคบโปร่งใสไผ่ ส่วนโปร่งใสไผ่ อาณาเขตบางแค •เตรียมประถมบวรโชติ ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 69/3 หมวดสถานที่ 1 เส้นทางอินอาบปัจ 15 เพชรเกษม 69 ตำบลหลักหญิบ อาณาเขตบางแค โทรมันสมอง 02 421 1461 กลับสู่หน้าตาเสาวิทยาคารในที่บางกอก A วิธีทำจ่ายเด็กเชื่อตาม มีข้อสงสัยเนื้อความงานท้อง หรือไม่ก็มีกระทู้ถามเนื้อความงานเลี้ยงลูกหรือเปล่าค่ะ? ค้นหาอ่านบทความ หรือไม่ก็สอบสวนชิ้นสถานที่เธอใคร่รู้ผ่านอ่อนปของอิฉันได้มาเลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั่ว IOS กับ Android ได้แล้ววันนี้!