แนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตจตุจักร

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ รายละเอียด: โรงเรียนใช้การเรียนรู้เปลี่ยนการโจ้ หมายถึง งานจัดความชำนาญแห่งการเรียนรู้โดยชดใช้กิจกรรมการโจ้ ซึ่งดำรงฐานะกระบวนการสถานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ตรวจ วิเคราะห์ ลอง ตรึกตรองคิดค้น แก้ปัญหา รู้จักมักคุ้นการสนับสนุนกัน ก่อกำเนิดความสนุกและม่วนกับดักการแสวงหาความรู้ ความช่ำชองดังที่กล่าวมาแล้วแห่งจัดมอบกับเด็กตรงนั้นประกอบด้วยต่างๆนาๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับอายุสรรพสิ่งเด็ก ธรรมชาติของเด็ก ความเจริญของลูก ด้วยกันความแตกต่างระหว่างบุคคล ภูมิหลัง: janananมันสมองacมันสมองth/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ติดต่อ: 87/2 ถนนเฉิดฉายวงศ์วาน ตำบลลาดเทแถว ดินแดนจตุจักร กทม 10900 ลำดับที่โทรศัพท์ : 02 579 1850, 02 561 0837 วิทยาคารหนุ่มน้อยพัฒน์ เรื่องเบ็ดเตล็ด: วิทยาคารหนุ่มน้อยพัฒน์ ดึงขึ้นสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชันษาแห่ง 1 ชั้นมัธยมศึกษาชันษาแห่งหน 6 สั่งการกราบเรียนอนุศาสน์ตามคอร์สกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่านึกถึงความก้าวหน้าของเด็กเป็นหลัก ด้วยว่าชั้นเตรียมประถม และประถมศึกษานักเรียนทุกคนจักมีสิทธิ์การเรียนขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระประโยชน์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% คร่าวๆ กับภาษาไทย 30% โดยประมาณ และเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นสำคัญ วิชาศิลป์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ถ่ายทอดเพราะครูประจำชั้นคนไทย เพราะว่าเด็กนักเรียนสามารถเลือกสรรกราบเรียนวิชชาสถานที่สนองตอบความเก่งกาจติดตามทักษะและการฝักใฝ่แห่งกะเรียนแห่ง 7 กับ 8 ประกอบด้วย Club ต่าง ๆ กับเพิ่มเติมภาษาจีนอาทิตย์เว้น 2 คาบอีกด้วย ภูมิหลัง: www.daroonpatมันสมองac.th/ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ม. ต่อเนื่อง: วิทยาคารหนุ่มน้อยพัฒน์ ถนนมวลชนวัง 1 ตำบลลาดแวง อาณาเขตจตุจักร กรุงสุร 10900 หมายเลขต่อโทรศัพท์ : 02 589 6560 วิทยาคารแสงโสม เรื่องเบ็ดเตล็ด: เตรียมประถม – เน้นย้ำอนุศาสน์ติดตามหมู่ Project Approach แห่งเกาะเด็กนักเรียนครอบครองศูนย์กลาง ด้วยกันใช้การบูรณาการ ประกอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนโดยผ่านการทำตน เพราะว่านักเรียนจักคัดเลือกเรื่อง กับซักถามชิ้นแห่งหนโหยจะเข้าใจ ด้วยกันกิจกรรมแห่งวิทยาคารจัดขึ้นจะตอบคำถามลูกๆคว้า เด็กนักเรียนจักได้มาทำกิจกรรมต่าง ๆ เหลือแหล่ปีกเพราะตลอดมากวิชา อาทิเช่น เหตุกล้วย ก็จักมีกิจกรรมปลูกกล้วย สร้างกล้วยบวดแม่ชี สร้างภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นเด็กจากใบตอง รจิตสลักประตูกล้วย เป็นต้น เบื้องต้น – เน้นการเรียนรู้ภายใต้เค้าโครงความคิด “หนูโหรงเหรงปลอดโปร่ง คว้าวิชา” นักเรียนจักได้มาเรียนอย่างมีความสุขภายใต้งานดูแลอย่างใกล้ชิดสรรพสิ่งคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ทุกคน เพราะว่าชั้นประถมศึกษามีการศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์ 3 ภาษา เด็กนักเรียนคว้ากราบเรียนภาษาอังกฤษกับซินแซต่างประเทศทุกเมื่อเชื่อวัน เรียน Conversation กับหมอ native สัปดาห์เว้น 1 หน เรียนเลขคณิตกับกราบเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับหมอต่างด้าวอาทิตย์เว้น 1 คราว และเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมปีแห่งหน 1 หัวนอนปลายตีน: wwwมันสมองsangsomschool.com/ ระดับชั้น: อนุบาล เบื้องต้น ติดต่อ: 6 ทางแคบ หมู่คนเบิกบาน 32 ท้องถนน มวลชนเบิกบาน เยื้องหมู่บ้านสิเมนต์ประเทศไทย เลขต่อโทรศัพท์ : 02 585 6433 , 0 2 585 5316 โรงเรียนอรรถเกลอ รายละเอียด: หลักสูตรปฐมวัยของวิทยาคารอัตถ์เกลอเป็นสำคัญสูตรแห่งย้ำนักศึกษาเป็นหลัก วิทยาคารจัดกิจกรรมการรวมกันสถานที่มุ่งปันออกเด็ก ๆ คว้าความเชี่ยวชาญการศึกษาเล่าเรียนประการมีความสุข ที่ด้านวิชาการ เด็ก ๆ จะคว้ากราบเรียนความรู้แจ้งภาษาไทย เลขคณิต ก่อสร้างทำให้ดีขึ้นความเชี่ยวชาญชีวิต กับความถนัดทางราชการเรียน กับได้กราบเรียนภาษาอังกฤษกับดักอาจารย์ชาวต่างชาติทุกวัน ซึ่งสอนการรวมกันวิชชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กับศิลป์ เปลี่ยนกิจกรรมต่างๆนาๆซึ่งเปิดโอกาสปันออกเด็กนักเรียนคว้าก่อสร้าง ความแน่ใจกับปีติยินดีแห่งตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะควร หลักแหล่ง: www.attamit.acมันสมองth/ ระดับชั้น: เตรียมประถม ทีแรก มัธยมศึกษา ติดต่อ: 22/1 องศาเซนติเกรดพหลโยธิน 37 ตำบลลาดเทแถว ดินแดนจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขต่อโทรศัพท์ : 02 513 1835 ช่วยคลิกหน้าตาต่อไปเพื่อมองดูโรงเรียนอื่น ๆ วิทยาคารอื่นๆ โรงเรียนอนุบาลนิกายเซนต์จอห์น ระดับชั้น: เตรียมประถม ทีแรก ต่อเนื่อง: wwwมันสมองschoolมันสมองstjohn.acมันสมองth/ 1110/2 ตัวถนนวิภาวดีรังสิต แดนจุมพล ดินแดนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ติดต่อ. 02 512 1239 , 02 512 1240 วิทยาคารเตรียมประถมเธนูษฐบุตร ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 02 579 2061 http://www.sethaputraมันสมองcom/ โรงเรียนอนุบาลโชติมา ระดับชั้น: เตรียมประถม ต่อเนื่อง: 02 589 4145 http://www.chotimakinderมันสมองacมันสมองth/ โรงเรียนอนุบาลแก้มทิพย์ ระดับชั้น: อนุบาล ต่อเนื่อง: 02 941 0898-9 โรงเรียนอังคณาวลนลานาถบางเขน ระดับชั้น: อนุบาล , ขั้นแรก , ม. ติดต่อ: 02 513 3210 วิทยาคารแย้มสอาด ระดับชั้น: ขั้นแรก ต่อเนื่อง: 02 275 9026 โรงเรียนเพชรรัชต์แห่งตุ๊เจ้าเลี้ยงดูฯ ระดับชั้น: เตรียมประถม ทีแรก มัธยมศึกษา ต่อเนื่อง: 02 588 3689 โรงเรียนมาลากฤตยวิชา ระดับชั้น: เตรียมประถม ทีแรก ต่อเนื่อง: 180 ทางเดิน 44 ถนนพหลโยธิน ส่วนลาดเทยาว ดินแดนจตุจักร โทร. 02 579 2462 วิทยาคารจินแข็งุกุล ระดับชั้น: เตรียมประถม ทีแรก ติดต่อ: 29 ทางแคบ 41 (ภาวนา) ถนนลาดพร้าว แดนลาดเทยาว ติดต่อ 02 541 9381 โรงเรียนธัชรินทร์พิทยโปร่งแสงเกราะกำบัง ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ติดต่อ: http://www.thatcharinschoolมันสมองac.th/ 7/23 ท้องถนนวิภาวดีรังสิต ส่วน-ดินแดนจตุจักร กทม 10900 โทรมันสมอง 02 537 8245-6 โรงเรียนอัดทอง ระดับชั้น: อนุบาล ทีแรก ต่อเนื่อง: 104 เส้นทางเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลาดแถว เขตจตุจักร ติดต่อ. 02 561 2004 โรงเรียนสมิทธิโชติ ระดับชั้น: อนุบาล ขั้นแรก ต่อเนื่อง: 1182 ทางแคบเสนานิคม 1 ท้องถนนพหลโยธิน แดนลาดเทยาว เขตจตุจักร โทรศัพท์มันสมอง 02 579 0997 หวนกลับสู่หน้าตาหลักเขตวิทยาคารหมดด้วยกันแห่งกรุงเทพมหานคร วิทยาคารในที่เขตลำคลองเตย สร้างยังไงมอบเด็กเรียนเก่ง มีข้อกังขาข้อความการตั้งครรภ์ หรือประกอบด้วยกระทู้ถามเหตุการเลี้ยงลูกหรือเปล่าขา? ค้นหาอ่านข้อเขียน หรือถามสิ่งสถานที่เธออยากรู้เปลี่ยนอ่อนปของดิฉันได้พ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั่ว IOS และ Android ได้มาจากนั้นวันนี้!