แนะนำข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบต่างๆ

ทดลองอ่านประกาศของหลักสูตรวิทยาคารนานาประเทศกบิลแตกต่าง ๆ แห่งอีฉันสรุปลงมาอย่างย่อแลดูค่ะ 1. โรงเรียนนานาชาติหมู่อังกฤษ 2. โรงเรียนนานาชาติกระบิลอเมริกัน (หน้าตา 2) 3. วิทยาคารนานาประเทศกบิลเยอรมัน (เค้าหน้า 3) 4. วิทยาคารนานาประเทศหลักสูตรสิงคโปร์ (หน้า 4) 5. โรงเรียนนานาชาติคอร์ส International Baccalaureate หรือ IB (หน้า 5) 1. วิทยาคารนานาประเทศกระบิลประเทศอังกฤษ ข้อเด่นด้วยกันหลักสูตรโดยรวม: • ใช้คืนคอร์สและการศึกษาอนุศาสน์พิงติดตามศึกษาธิการสิ่งของอังกฤษ • เน้นย้ำการเรียนรู้วิชาการตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม เสียแต่ว่าก็ใช้การทำความเข้าใจเปลี่ยนการโจ้อีกด้วย เพราะว่าย้ำให้ประกอบด้วยหนังสือสิงสู่รอบกายลูก เพื่อจะจรรโลงสันดานมลักการอ่านต่อไปในภายหน้า • ในที่ระดับฐานกับม.จะเน้นย้ำวิชาการอ่าน การจด ภาษาอังกฤษ และไอซีหนมากกว่าหลักสูตรแปลนอเมริกัน • ในที่วิทยาคารหลายแห่งหนยังมีงานรจิตเครื่องแบบนักเรียนอยู่ ก็เพราะว่าเชื่อตวาดเครื่องแบบทำเอาเด็กนักเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการเน้นย้ำความชำนาญงานเข้าผู้เข้าคน การหาความรู้ความมรรยาทยิ่งกว่าหลักสูตรภาพร่างอื่น ๆ • เนื้อหาวิชาที่เด็ก ๆ จักได้มาเรียนตรงนั้นถ้วนทั่วตั้งแต่ความรู้แจ้งภาษาอังกฤษ เลข ไอซีหน พงศาวดาร ภูมิศาสตร์ ศิลป์ งานดีไซน์ ดุริยางค กำลังศึกษา จรจนกระทั่งความตรัสรู้ประชาชน เพศศึกษา ภาษาต่างประเทศ กับการหาความรู้อาชีพต่าง ๆ พอขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาด้วย การแบ่งระดับระดับและงานวัดชั้น: • ณชั้นอนุบาลส่วนมากจักเรียกระดับชั้นแตกต่าง ๆ แหว Early Years (เพราะด้วยลูกอายุ 3-5 ขวบ) • ในชั้นฐานจรดชั้นมัธยมศึกษาส่วนมากจะเรียกหาระดับชั้นแตกต่าง ๆ ดุ Key Stages มีหมดด้วยกัน 4 Key Stages • Key Stages 1 (Year 1-2) ที่ชั้น Year 1 ดำรงฐานะชั้นเรียนด้วยเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ขวบ จะประกอบด้วยการสอบวัดระดับ Phonics Screening Check (การออกเสียง การสะกดคำ) ขนองสิ้นสุดพรรษาจากนั้น ส่วนณ Year 2 เป็นชั้นเรียนเพราะด้วยนักเรียนอายุ 6-7 ขวบข้างหลังจบชันษาจะมีการสอบวัดชั้นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ • Key Stages 2 (Year 3 – Year 6) เพราะด้วยเด็กนักเรียนชนมพรรษา 7-11 ชันษา หลังสิ้นสุด Key Stages 2 นักเรียนจักจำเป็นต้องทำแบบทดสอบ National tests กับจำเป็นต้องเปลี่ยนการวัดชั้นของครูที่ความรู้แจ้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ • Key Stages 3 (Year 7 – Year 9) ด้วยว่าเด็กนักเรียนชนมพรรษา สิบเอ็ด-14 ชันษา ข้างหลังอวสานแต่ละ Year หรือว่าแต่ละชั้นปีจักจำเป็นต้องเปลี่ยนงานตรวจวัดชั้นสรรพสิ่งหมอแต่ละวิชชา • Key Stages 4 (Year 10 – Year สิบเอ็ด ) ด้วยเด็กนักเรียนชนมพรรษา 14-16 ปี เพราะว่าเด็กนักเรียนต้องเข้าไปสอบ GCSEs เพื่อ เตรียมการทำความเข้าใจดามในคอร์ส A-levels อีก 2 พรรษา ก่อนเตรียมเรียนต่อณระดับอุดมศึกษา แบบอย่างวิทยาคารนานาประเทศระบบประเทศอังกฤษณประเทศไทย: Harrow International School Bangkok Patana School Shrewsbury International School Bromsgrove International School ขอบคุณข่าวสารส่วนหนึ่งจาก: wwwมันสมองgov.uk/national-curriculum/ www.thebritishschool.pl/essentials/the-british-and-american-curricula คลิกเค้าหน้าต่อไปด้วยโรงเรียนนานาชาติกระบิลอเมริกัน 2. วิทยาคารนานาชาติระเบียบอเมริกัน ข้อเด่นด้วยกันคอร์สโดยทั่วไป: • ดำรงฐานะวิทยาคารนานาประเทศแห่งหนชดใช้คอร์สด้วยกันการเล่าเรียนการสอนนั่งพิงติดสอยห้อยตามศึกษาธิการสิ่งของอเมริกัน เพราะมากโรงเรียนคงจะใช้คอร์สครอบคลุมติดสอยห้อยตามภาพร่างอเมริกาเหนือ (ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันแคนาดา) เจียรเลย • ทั้งที่โรงเรียนนานาชาติกระบิลอังกฤษส่วนมากใช้ระเบียบฉบับร่างเดียวกันหมด แต่โรงเรียนนานาชาติระเบียบอเมริกันแต่ละเรือนคงจะแจ๋คอร์สที่ต่างๆนาๆประกอบด้วยรายละเอียดที่ผิดแผกกันมั่ง • เด็กนักเรียนเริ่มเข้าไปชั้นเรียนเมื่ออายุเช่น 5-6 ชันษา เพราะว่าที่ขั้นแรกจะเน้นย้ำการเล่าเรียนอีกด้วยการทำกิจกรรมเปลี่ยนงานเล่น (play-based activities) อาทิ งานเล่นทราย งานเล่นข้างนอกชั้นเรียน งานทำกิจกรรมศิลป์ งานตรวจฟังเรื่องเล่า และค่อยเรียนหนังสืออย่างเป็นทางการไม่ก็กราบเรียนเนื้อหาแห่งหนเป็นวิชาการครั้นเข้าห้องเรียนที่ระดับชั้นที่ดอนขึ้น การแบ่งระดับระดับและการวัดระดับ: • ระดับ Pre-school ด้วยว่าลูกอายุ 3-5 ปี ซึ่งไม่ได้สำเร็จทำความเข้าใจภาคบังคับ คงเริ่มเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ พอชนมพรรษา 5 พรรษาณระดับชั้นที่หนึ่งหรือ Elementary school เลยก็ได้ • ระดับ Elementary School เพราะด้วยเด็กชนมพรรษา 6-10 ปี ตั้งแต่ Year 1 – Year 5 • ชั้น Middle School เพราะด้วยลูกชนมพรรษา สิบเอ็ด-14 พรรษา ตั้งแต่ Year 6 – Year 9 • ชั้น High School ด้วยว่าลูกชนมพรรษา 15-18 พรรษา ตั้งแต่ Year สิบ – Year 12 • จากนั้นนักเรียนจำต้องเตรียมสอบตรวจวัดระดับแห่งเรียกกันว่า SAT เพื่อจะชดใช้เรียนรู้ทาบที่ชั้นวิทยาลัย ต้นแบบโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันณแหลมทอง: Ruamrudee International School วิทยาคารนานาชาติบางกอก หรือว่า ISB The American School of Bangkok (ASB) 3. โรงเรียนนานาชาติระเบียบสรรพสิ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน หรือออสเตรีย จุดเด่นด้วยกันหลักสูตรโดยทั่วไป: • ดำรงฐานะวิทยาคารนานาชาติที่ชดใช้คอร์สกับการเรียนการสอนพิงติดตามของแดนสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน หรือว่าออสเตรีย • โดยมากสมมติว่าดำรงฐานะวิทยาคารนานาประเทศกระบิลเยอรมันในประเทศไทยจะประกอบด้วยภาษาให้เลือกเฟ้นเรียนระหว่างภาษาอังกฤษ กับภาษาเยอรมัน โดยอาจจะประกอบด้วยภาษาประเทศฝรั่งเศสแยกออกเลือกเฟ้นรวมตัวกันเลือกเฟ้นเสริมด้วย • งานผลัดกันเปลี่ยนขนมจากระดับอนุบาลไปสู่ระดับที่หนึ่ง ส่วนมากจะให้นักเรียนแห่งต่างชนมพรรษาห้ามเข้าเรียนณชั้นเดี่ยวห้าม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์แยกออกเด็กนักเรียนแห่งอายุต่างกันได้#ลองการปรับตัว • ณระดับเตรียมประถมกับประถมศึกษาพรรษาแห่งหน 1 จักย้ำการเล่าเรียนเปลี่ยนงานโจ้ งานอ่านและงานซ้อมถือเอาบวกลบคูณหารจักได้มาการสอนผ่านการโจ้เช่นกัน • ซีกการเล่าเรียนในภาพร่างวิชาการจักอ่อยเริ่มเรียนณระดับชั้นที่ดอนขึ้นไป เน้นย้ำสอนให้เด็ก ๆ รู้จักพินอบพิเทาตนเองกับนอบน้อมผู้อื่นอีกด้วย รู้จักความเสมอภาคทางเพศ เห็นด้วยความต่างกันทางศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติเปลี่ยนความตรัสรู้ฐานรากแตกต่าง ๆ งานแบ่งระดับชั้นกับการวัดชั้น: • ชั้นอนุบาลเรียกดุ Kindertagesstätte ด้วยนักเรียนอายุคาดคะเน 3-6 ขวบ เสมอเหมือนแกนกลางสอดส่องดูแลเด็กเล็ก • เพราะด้วยการเล่าเรียนการสอนของระดับชั้นฐานตรงนั้นจำแนกออกดำรงฐานะ 2 ชั้นใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า The Basis Level เป็น ระดับชั้นเรียนแห่งให้นักเรียนคราว 6-7 ปี หรือเด็กนักเรียนชั้นปีสุดท้ายสรรพสิ่งอนุบาลด้วยกันนักเรียนระดับ Year 1 มากราบเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกัน ด้วยกัน Primary School ดำรงฐานะระดับชั้นเรียนที่จำแนกใหม่เป็น 5 ระดับแบ่ง ตั้งแต่ Year 2 เจียรจวบจนถึง Year 6 • ภายหลังอวสานระดับชั้นประถมศึกษาจากนั้น จักมีโรงเรียนภาพร่างมัธยมศึกษามอบเลือกหลากหลายฉบับร่าง ตั้งแต่ฉบับร่างแห่งเน้นวิชาการไปจวบจนกระทั่งฉบับร่างแห่งหนเปล่าเน้นย้ำวิชาการมากมาก ต้นแบบวิทยาคารนานาประเทศกระบิลสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และ ออสเตรียณประเทศไทย: Swiss School Bangkok ศาสนาคริสต์เยอรมันเชียงใหม่ 4. วิทยาคารนานาชาติระเบียบประเทศสิงคโปร์ ข้อเด่นกับหลักสูตรโดยทั่วไป: • เป็นวิทยาคารนานาชาติแห่งใช้หลักสูตรกับการเรียนอนุศาสน์พิงตามระบบการเล่าเรียนประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ • โดยมากวิทยาคารนานาชาติกระบิลสิ่งของประเทศสิงคโปร์ในประเทศแหลมทองมักทำกราบเรียนอนุศาสน์ในภาวะแวดล้อม 3 ภาษามนุษย์ ทั่วภาษาอังกฤษ ไทย และเมืองจีน • โรงเรียนนานาประเทศกระบิลสิ่งของสิงคโปร์ส่วนมากเน้นย้ำทางด้านวิชาการยิ่งกว่าวิทยาคารนานาชาติในระเบียบทิศตะวันตก โดยเฉพาะวิชชาคณิต วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การแบ่งระดับระดับกับการตรวจวัดชั้น: • ชั้นเรียนชั้นเตรียมการความพร้อมก่อนเข้าไปโรงเรียนจะริเริ่มตั้งแต่ลูกอายุ 2 ขวบกึ่ง จรจนกระทั่ง 6 ขวบ • ชั้นประถมศึกษาสรรพสิ่งสิงคโปร์จำแนกออกลูกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Foundation Stage คือว่า เปรียญ1 ถึง เปรียญ 4 และ เปรียญ5-ป.6 เรียกตวาด Orientation Stage ชั้นประถมต้นไม้จะกราบเรียน 3 ความตรัสรู้หลัก ถือเอาว่า ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ ด้วยกันคณิตศาสตร์ นอกจาก จะมีความตรัสรู้ดุริยางค์ ศิลปหัตถกรรม การงานพลเมือง สุขศึกษา เข้าสังคม กับพลศึกษา • พออวสาน ป.6 หลังจากนั้นจักมีงานสอบแห่งหนเรียกหาตวาด Primary School Leaving Examination (PSLE) เพื่อที่จะซักซ้อมเข้าชั้นเรียนในชั้นมัธยมศึกษาถัดไป • ซีกการเล่าเรียนณชั้นมัธยมศึกษานั้น จักมี 3 คอร์สมอบเลือกตามความสามารถ กับความสนใจ เพราะว่าเปลืองเวลา 4-5 ปี ขอบคุณประกาศการแบ่งระดับระดับจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : wwwมันสมองbicมันสมองmoe.goมันสมองth/th/indexมันสมองphp?option=com_content&view=article&id=620&catid=61 แบบอย่างวิทยาคารนานาประเทศคอร์สสิงคโปร์ในประเทศไทย: วิทยาคารนานาประเทศเล็กงพี่ล สิงคโปร์ (Anglo Singapore International School) Singapore International School of Bangkok (SISB) 5. วิทยาคารนานาประเทศหลักสูตร International Baccalaureate ไม่ก็ IB ข้อเด่นและหลักสูตรโดยรวม: • International Baccalaureate หรือว่า IB คือหลักสูตรการเล่าเรียนไตรระดับแห่งได้มางานจัดตั้งเพราะ International Baccalaureate Organization (IBO) • เกิดจากการนำระเบียบการหาความรู้หลากหลายคอร์สจากทั่วโลกลงมาประสานกักคุม • กระบิล International Baccalaureate ไม่ก็ IB จักเน้นย้ำจรแห่งหนเหตุเป็นพหุธรรมเนียม ด้วยกันความเป็นสากล เป็นเหตุให้ กระบิลตรงนี้ได้มางานยินยอมที่การยอมรับเข้าศึกษาดามจากมหาวิทยาลัยแหล่แห่งทั่วโลก การแบ่งระดับระดับด้วยกันงานวัดระดับ: • หลักสูตร IB จำแนกคลอดครอบครอง 3 ชั้น เป็นต้นว่า Primary Years Programme (PYP) ด้วยเด็กนักเรียนชนมพรรษา 3-12 พรรษา Middle Years Programme (MYP) ด้วยว่าเด็กนักเรียนอายุ 11-16 ปี ด้วยกัน IB Diploma Programme (IBDP) เพราะด้วยเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 พรรษา • ประกอบด้วยรายวิชาที่หลักสูตรทั้งปวง 6 ความรู้แจ้งพร้อมกัน คือ ภาษาอันดับหนึ่ง ภาษาลำดับที่สอง สังคมศึกษา เลข วิทยาศาสตร์ กับศิลป์ รวมทั้งความตรัสรู้คัดเลือกอื่น ๆ • ยิ่งไปกว่านี้เด็กนักเรียนอีกทั้งต้องผ่านวิชชาและเค้าโครง Extended essay (การเขียนความเรียงณชายวิจัย) Theory of knowledge (การหาความรู้ด้านปรัชญา ศีลธรรมการรู้สึก ควบคู่จรกับดักเมธาทางวิชาการ) เช่นกัน ต้นแบบโรงเรียนนานาชาติคอร์ส IB ในประเทศประเทศไทย Magic Years International School (MYIS) New International School of Thailand (NIST) ตารางเปรียบเทียบคุณค่าเทอมวิทยาคารนานาประเทศ ประกอบด้วยข้อสงสัยคดีงานตั้งท้อง หรือว่ามีคำถามเหตุการเลี้ยงลูกไหมขา? ติดตามอ่านบทความ หรือว่าถามสิ่งที่เจ้าเอ็งอยากรู้เปลี่ยนอ่อนปสรรพสิ่งอีฉันได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS ด้วยกัน Android ได้มาแล้ววันนี้!