เด็กไทยคิดเองไม่เป็น เพราะบ้านเราไม่ได้สอน หรือไม่เคยสอน Critical Thinking

เด็กประเทศไทยไตร่ตรองเองไม่เป็น แน่นอนหรอ? ลูกไทยหลายมนุชก้าวหน้ามาในที่หมู่การเรียนภาคบังคับ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นต้นสถานที่ปรับปรุงมานับทีไม่เต็มจำนวน ครั้นตีแผ่โครงสร้างคอร์สศูนย์รวมการศึกษาเล่าเรียนขั้นต้นย้อนไปไปจวนจะ 20 พรรษา พานพบว่า ลูกประเทศไทยจักจำเป็นจะต้องกราบเรียนสาระติดสอยห้อยตามหมวดการเรียนรู้ทั้งมวล 8 พวก ลงความว่า ภาษาไทย เลขคณิต วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พระศาสนากับพิธีกรรม สุขศึกษากับวิชาพลศึกษา ศิลปะ ภาระภารกิจกับเทคโนโลยี กับภาษาต่างประเทศ ครั้นนักเรียนไม่ก็นิสิตไทยได้มีโอกาสจากไปเรียนต่อต่างชาติ เป็นเหตุให้เหลือแหล่ดามแหล่มนุชจำต้องประสบกับดักเนื้อความเปล่าชินกับดักประเพณีนิยมกับบรรยากาศข้างในห้องเรียนแห่งหนต่างชาติ จนเกิดท่าทาง Culture Shock ด้วยเหตุผลที่ว่าหมู่การศึกษาต่างชาติจักเน้นแจก นักเรียนมีส่วนร่วมในที่การวิเคราะห์วิจารณ์ข้อคิดแห่งหนกำลังวังชาศึกษารวมหัวอยู่ เพราะว่าไม่ต้องหัวหดว่าความนึกดูสรรพสิ่งตัวเองจักผิด ทั้งหมดไม่จำเป็นจำต้องเห็นด้วย สมรรถมองเห็นต่างหรือว่าเห็นขัดแย้งกันได้มา ก็แค่แบ่งออกทั้งหมดได้หาญแสดงความคิดเห็นออกมา ซึ่งอิฉันเรียกวิธีการตรึกตรองกระนี้ตวาด งานคิดดูเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) น่าเสียดายสถานที่กรรมวิธีนึกดูกระนี้ควรเริ่มสอนตั้งแต่ลูก ไม่ใช่ลงมาริเริ่มถ่ายทอดหยิบยกตอนที่เรียนชั้นมหาวิทยาลัย หรือไม่ก็บางท่านอาจไม่เคยคว้าเรียนพ้นด้วย ณปัจจุบัน ได้มาประกอบด้วยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนขั้นต้น (พุทธศักราช 2556) เพราะว่าประกอบด้วยงานสั่งการทำความเข้าใจคลอดเป็น 6 พวกเมธา ลงความว่า ภาษาและวรรณกรรม ตัวนำกับการติดต่อสื่อสาร วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยกันโลกสิ่งของกิจธุระ เข้าสังคมด้วยกันความเป็นมนุษย์ และอาเซียน ภูมิภาค กับโลก ซึ่งประกอบด้วยการเน้นย้ำปันออกเด็กคว้าประกอบด้วยงานนึกดูเชิงพินิจพิจารณา สังเคราะห์ กับวิพากษ์ การนึกดูกับกิจธุระประการสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรนวชาตตรงนี้ จะทำเอาเด็กคิดดูพินิจพิจารณาครอบครองจังเพียงไรก็จำเป็นต้องคอยจับตามอง ตราบเท่าที่การศึกษาเล่าเรียนประเทศไทยที่ยังคงย้ำแบ่งออกลูกท่องหนังสือชนิดเมามันแรง ไหนจะเน้นการศึกษาการสอนเพื่อที่จะทำแบบทดสอบตีนกายอมบนบานศาลกล่าวช้อยส์ หมายรวมความคิดของจีนแสที่ว่าหัวคิดซินแซถูก ห้ามนักเรียนนึกดูแตกต่าง ไม่มีเงินทำเอาเด็กฝ่อเปิดเผยมุขจุดยืน และทำเป็นนิสัยแบบนี้ตั้งแต่เด็กเจียรจนโต ฉันใดเด็กไทยคิดดูเองเปล่าเป็น ฉันใดเด็กแล้วก็ควรถูกฝึกปันออกประกอบด้วยหัวคิดปลายวิพากษ์ การตรึกตรองเชิงวิพากษ์ ลงความว่า กรรมวิธีรับทราบและตรึกตรองแบ่งแยก เรื่องราว รูปการณ์ ข่าวสาร ความรู้ แนวความคิด การปรากฏ ด้วยกันแนวความคิดต่างๆ เพราะประกอบด้วยการศึกษาสถานที่ครอบครองทั้งคุณด้วยกันอธิกรณ์ อำนวยประโยชน์ และไม่ใช่เช่นนั้นคุณประโยชน์ต่อการศึกษา การซ้อม การงาน และชีวิตความเป็นอยู่ทุกวัน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องคล้ายกับงานคิดดูร่างวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก (งานตรึกตรองต้นร่างเป็นเนื้อความเป็นผล) สติปัญญาแบบนี้ เป็นนำยกมาประกาศความรู้สถานที่ตนเองรับทราบ เรียนรู้จากชิ้นที่ได้มามองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น คว้าลิ้มลอง คว้าแตะต้อง เพิ่มเข้ากับความเชี่ยวชาญดั้งเดิมที่รู้อยู่ หลังจากนั้นใช้สติปัญญาแห่งการตกลงใจเปลี่ยนงานคิดดูรอบด้านว่าจักหลงเชื่อทั้งเพ หลงเชื่อบางส่วน ไม่ก็เลือกสรรที่จะไม่เชื่อเกินก็ได้ จนสติปัญญาเป็นก้อนได้มาเป็นวิสัชนาหรือว่าตัวเลือกที่งดงามสุดโต่ง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในที่การตกลงใจ หรือไม่ก็คะเน ไม่ก็แก้ปัญหาต่าง ๆ ครอบครองวิธีการคิดดูสถานที่มีความรู้เป็นตัวนำ เด็กควรศึกษาและทำความเข้าใจ วิธีการนึกดูปลายพินิจพิจารณาประการเนิ่นๆ เพราะถ้าจังหวะทำให้หยุดเจียรต่อจากนั้น งานจะมาตรึงใจปันออกพวกเขากลับมาชดใช้เสาเหตุผลอีกโดยมากเป็นเรื่องทราม แม้ลูกจะพ้นไปความสามารถแห่งการคิดดูพินิจพิจารณาได้เทียบเท่าคนชรา แม้ว่าลูกตลอดเด็กๆกับเด็กโต มีความสามารถในที่การมองหาหลักพยานบนบานฐานรากสิ่งของวิทยาศาสตร์ได้มา เนื่องจากเขาทั้งหลายสมรรถที่จะก่อสร้างข้อสมมติขึ้นไปมา กับเรียนรู้ได้มาขนมจากการทดลอง เด็กแหลมทองคิดดูเองไม่เป็น พ่อแม่น่าถ่ายทอดเด็กอย่างไรปันออกคิดดูเป็น บูรพาจารย์สามารถฝึกปันออกเด็กดำรงฐานะคนนึกดูเป็นได้ โดยจำเป็นต้องถ่ายทอดแบ่งออกเด็กรู้คิดรู้อ่านชนิดประกอบด้วยวิจารณญาณ โน่นรวมความว่า งานผ่านพบาบามเสาะหาหาความแจ้ง กับควานหาหลักพยานลงมาอธิบายแบ่งออกได้มา ประกอบด้วยงานวิจัยเอ็ด แห่งหนขยายความในเรื่องงานคิดดูเชิงวิพากษ์ ขนมจากการเรียนรู้ลูกในประเทศยูกันดา 10,000 ราย ชนมพรรษาระหว่าง 10 ถึง 12 พรรษา ซึ่งดำรงฐานะโครงการเกี่ยวข้องการสอนเปรมสถานะที่เป็นอยู่ชั้นแรก เปลี่ยนงานใช้ตัวนำการศึกษาอย่างรายงานภาพ การ์ตูน การส่งเสียงเสียงดนตรี ด้วยกันเครื่องไม้เครื่องมืออนุศาสน์อื่นๆ มี 12 หัวข้อสุขภาวะแห่งหนเด็กๆ น่าจะปฏิบัติกับประเมินพลานามัยของตัวเอง ความน่าสนใจสิงสู่ซื่อแห่งหน พวกเขาไม่ไหวใช้การถ่ายทอดห้ามชัดแจ้ง แม้ว่าเป็นการละหลักพยานปะปนกัน แจกเด็กเป็นผู้คัดแหว กรรมวิธีไหนสามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแรงกล้า ซึ่งผลปรากฏตวาด เด็กๆ แห่งหนแม้จะมาจากครัวเรือนที่ตกยากก็อีกต่างหากสมรรถจับใจความหมายได้มาจากเรื่องที่เขาทั้งหลายศึกษาจากไป ขบวนการซ้อมแจกลูกมีหัวคิดร่าง Critical Thinking อาจเริ่มขนมจากการจัดตั้งขึ้นดำรงฐานะกระทู้ถาม งานพูดคุย ไม่ก็การเถียงกับดักเด็กตรงนั้น ณข้อเสนอแนะแห่งหนจวนร่างกายลูก ทั้งเรื่องการศึกษา เกลอสถานที่วิทยาคาร ประเด็นแห่งเข้าสังคมตลอดการโฆษณา ภาพยนตร์ สมัยนิยมต่างๆ แม่แบบกระทู้ถาม เด็กตรึกตรองว่ามนุษย์อิฉันวิวัฒนาการมาจากอ้ายจ๋อจริงๆไหม ? เกลอคนสถานที่ลูกรู้สึกเปล่าชื่นชอบคนตรงนี้ ลูกตรึกตรองว่าลึก ๆ หลังจากนั้นเขามีส่วนงดงามกระไรบ้างเกราะกำบังสิงสู่ ? เด็กคิดดูดีงามจากนั้นไม่ก็จะซื้อโจ้อันตรงนี้ประกอบด้วยเช่นไรที่ลูกคิดดูว่าควรจับจ่ายใช้สอยกว่านี้ ขาดไม่ได้กว่านี้หรือไม่ ? จากนั้น บิดามารดาน่าถ่ายทอดแจกลูกรู้จักมักคุ้นสืบเสาะที่แท้ ขนมจากงานวิจัยขนมจากอู่ต่างๆ ตลอดบันทึก อินเทอร์เน็ต นักปราชญ์ ซึ่งวิสัชนาคงประกอบด้วยมากกว่าหนึ่ง รวมถึงการตรวจตราจากทัศนะสรรพสิ่งคนอื่นๆ พระขนองจกนั้นวิเคราะห์ตวาดหนทางไหนน่าจะเป็นคำเฉลยอันที่จริงแน่ๆ ที่แลดูหลังจากนั้นสมเหตุสมผลเต็มแรงแรงกล้า ที่มา: thematter, dailynews, kriengsak, ที่อยู่อาศัยเลขาธิการที่ประชุมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บทความอื่นๆ สถานที่น่าดึงดูด: ลูกวัยอนุบาล จำเป็นต้องเรียนพิเศษไหม ลูกปูนตรงนี้บิดามารดาน่าแบ่งออกเด็กกราบเรียนทำให้ดีขึ้นอะไรสะอาด? ซ้อมลูกเอ่ยปาก 2 ภาษา เช่นไรปันออกได้ดี กรรมวิธีถ่ายทอดลูกพูดภาษาอังกฤษ สไตล์ซินแสเด็ก การศึกษาค้นคว้าชี้ให้เห็น! เด็กที่ชอบโกหก ค่อนข้างเป็นเด็กหัวไว มีข้อกังขาเรื่องงานท้อง หรือไม่ก็ประกอบด้วยกระทู้ถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือไม่จ๋า? สืบเสาะอ่านข้อเขียน ไม่ก็สอบถามอันสถานที่เธอใคร่รู้ผ่านอ่อนปสิ่งของดิฉันได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน รวมหมด IOS และ Android ได้จากนั้นวันนี้!