รู้หรือไม่? ลูกของคุณมีพรสวรรค์ด้านไหน

เข้าใจหรือไม่? เด็กของเธอมีพรสวรรค์ปีกไหน ความสามารถพิเศษถือเอาว่าอย่างไร ด็อกเตอร์มีราคา ศาสนาเชนวงศ์สกุล เอ่ยถึง “พรสวรรค์” (Talent) เป็นความสมรรถหรือทักษะเฉพาะบุคคล แห่งทำเอาคนตรงนั้น ๆ ประกอบด้วยคดีสะดุดตากระทั่งคนอื่นๆทั่วไป มนุชบางคนเชื่อตวาดคุณสมบัติพิเศษถูกฟ้องสมรรถวิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่บางท่านก็หลงเชื่อว่า ความสามารถพิเศษเป็นชิ้นสถานที่สามารถฝึกฝนคว้า ด้วยกันเมื่อได้ซ้อมซักบ่อยๆ จนก่อเกิดทักษะแล้ว ก็สามารถปรับปรุงความเก่งกาจนั้นให้สะดุดตาขึ้นไปลงมาได้มาพร้อมด้วย คาดร้อยละ 3-5 % สรรพสิ่งคนที่มีพรสวรรค์ คงไม่ได้แสดงเยี่ยมออกมาจนถึงจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ เพราะฉะนี้ บุรพาจารย์จะรู้ได้ยังไงตวาดลูกครอบครองเด็กมีพรสวรรค์ ชำนัญพิเศษด้านพัฒนาการลูกคว้าประมวลคุณสมบัติสิ่งของเด็กที่มีพรสวรรค์ วางดังนี้ – มีความอยากรู้โหยมองเห็น มีคำถาม ซ้ำซาก – มีช่วงภาวะจิตสงบงดงาม ช้านานกระทั่งลูกในรุ่นเดียวกัน คือว่า สมรรถเล่น ไม่ก็ทำกิจกรรมสถานที่เรียกร้องสมาธิเจริญ – มีความสามารถที่การแก้ปัญหากระยาเลยก้าวหน้า – ประกอบด้วยนึกคิดค่อนข้างจะเห็นง่าย เช่น บอกว่าใหญ่ขึ้นไปจักเป็นนักบิน – มีความทรงจำบริสุทธ์ – ชื่นชอบเล่นกับดักเด็กแห่งใหญ่กว่าคราวสรรพสิ่งร่างกาย – มีความเจริญฉบับร่างสาวเท้ากระโดดไม่ก็ข้ามขั้นช่วง ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติพิเศษ แยกออกลูกครอบครอง 8 ข้าง นักจิตวิทยา Howard Gardner พบตวาด “งานมีพรสวรรค์ไม่ก็คุณสมบัติพิเศษในข้างคดีหัวไวสรรพสิ่งมนุช 8 ภาพร่าง” ตัวอย่างเช่น 1. ข้างภาษา (Linguistic) เด็กแห่งมีทักษะด้านภาษามนุษย์สามารถศึกษาศัพท์นวชาตๆ ได้โดยด่วน พวกเขาสนุกสนานกับดักงานประกบคำยากกับเกมอื่น ๆ สถานที่คล้ายกัน ในเวลาเดียวกันก็พอใจกลอน เสียงดนตรี ด้วยกันพงศาวดาร ลูกกลุ่มตรงนี้มีแนวโน้มที่จะครอบครองนักพูดกับนักเล่าที่เข้มแข็ง ข้อเด่นสรรพสิ่งเด็กแห่งมีพรสวรรค์ภาษามนุษย์ คือว่า ระลึกด้วยกันคิดดำรงฐานะภาษามนุษย์ไม่ก็ศัพท์ สามารถขยายความในกรณีสถานที่เกี่ยวพันตนเองเจริญ กรรมวิธีส่งเสริมความสามารถพิเศษสรรพสิ่งลูกข้างภาษามนุษย์ 1. จัดกิจกรรมแยกออกได้มาความช่ำชองตรง เพื่อที่จะนำมาจารึกเรื่องราว 2. จัดกิจกรรมแยกออกได้มาเอ่ยปาก ได้มาอ่าน ได้ฟัง ได้เหลือบเห็น ได้จารึกกิจจาสถานที่สนใจ เพื่อจะจรรโลงการเรียน 3. พ่อมารดาควรรับฟังทรรศนะ กระทู้ถาม กับตอบปัญหาอีกด้วยความสมัครใจ กระตือรือร้น 4. ควรจะตระเตรียมบันทึก สื่อการเรียนการสอนเพื่องานค้นคว้าวิจัยแห่งต่างๆนาๆ เป็นต้นว่า เทปความเห็น วิดีทัศน์ ตระเตรียมกระดาษเพื่อการเขียน เครื่องเขียนแยกออกครบครัน 5. แนวทางการสอนที่เหมาะสมกับดักเด็ก คือว่า จ่ายอ่าน แยกออกสลัก แยกออกพูด กับแยกออกฟังกิจจาแตกต่าง ๆ ที่ลูกสนใจ สนทนาปริวรรตทรรศนะระหว่างบุรพาจารย์ด้วยกันลูก 2. ข้างตรรกด้วยกันเลข (Logical-Mathematical) ความหัวไวทางปีกตรงนี้เกี่ยวกับความเก่งกาจที่การนำความตรึกมาแก้ไขปัญหา แยกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีระเบียบจารีตคว้า นอกจากนั้น อีกทั้งถูกใจการไขปัญหาปัญหาเลขคณิต และทำความเข้าใจการอุบัติทางวิทยาศาสตร์ปะปนกัน อีกด้วย เด็กสถานที่ฉลาดทางด้านตรงนี้จะพอใจเล่นจบแห่งต้องขบปัญหาทุกชนิด และสมรรถเชื่อมความด้วยกันผลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้มาประการหมูเย็นนัก จุดเด่นสิ่งของลูกสถานที่ประกอบด้วยกรณีฉลาดปีกคณิตด้วยกันตรรก คือ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความกับผลตอบแทนดี ครั้นพบปะเหตุการณ์แห่ง#สลับซับซ้อน เด็กสมรรถแบ่งแยก ลำดับกับเข้าใจรูปแบบสิ่งของชิ้นเหตุเดิมขึ้น วิธีจรรโลงคุณสมบัติพิเศษสรรพสิ่งลูกข้างเลข 1. แยกออกลูกคว้าได้โอกาสได้มาลอง ไม่ก็ก่อเช่นไรพร้อมด้วยตนเอง 2. จ่ายโจ้จบแห่ง#ลองความชำนาญคณิต อาทิเช่น จบโป๊กเกอร์ เกมจำนวน ปัญหาตัวเลข ฯลฯ เพราะว่าพ่อมารดรรวมโจ้กับดักเด็กเพื่อตรวจสอบความสามารถพิเศษที่ตัวลูก 3. ฝึกซ้อมการชดใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การเรียนแห่งกรณีแห่งลูกแยแส อาทิเช่น ลูกแยแสกรณีดาวเป็นพิเศษ ส่งส่งเสริมโยนำพาลูกเดินเตร่มองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ควานหาจดหมาย พาหะการเล่าเรียนเกี่ยวกับจักรวาลและนอกโลกลงมาจ่ายเด็กเรียนรู้ เป็นต้น 4. ฝึกซ้อมทักษะงานใช้คืนเครื่องคิดเลข เครื่องบวกลบคูณหาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 5. แนวอนุศาสน์แห่งสมน้ำสมเนื้อกับดักลูก คือว่า จ่ายฝึกคิดต้นฉบับมีวิจารณญาณ วิพากษ์ วิพากษ์วิจารณ์ ฝึกวิธีการสร้างความคิดรวบยอด การชั่ง วัด วัด การคิดในใจ งานคำนวณแจ้น ฯลฯ 3. ปีกดุริยางค (Musical) เด็กที่ฉลาดข้างดุริยางคจะมีความรวดเร็วต่อความเห็น กับสมรรถเชื่อมระหว่างเสียงเพลงกับดนตรีคว้า พวกเขามักจะชื่นชอบขับกล่อมและชดใช้เทคนิคในการเรียนเปลี่ยนบทเพลงด้วยกันจังหวะลีลาต่างๆ คว้า ข้อเด่นของลูกแห่งประกอบด้วยความฉลาดข้างเครื่องดีดสีตีเป่า ถือเอาว่า เขาทั้งหลายค่อนข้างหลงใหลดนตรีและเพลงเป็นเหตุให้ทุกสิ่งเรื่องเดิมขึ้นที่ชีวิตินทรีย์เป็นคำกล่าวสอดคล้องไม่ก็เป็นจารีต ทั้งที่คนอื่นก่อไม่ไหว พวกเขาซึมและจำข่าวสารดำรงฐานะแบบอย่างกับบทกลอนหรือไม่ก็คำกล่าวสอดคล้อง วิธีส่งเสริมพรสวรรค์สรรพสิ่งลูกข้างดนตรี 1. จ่ายเล่นดนตรี เจรียง ฟังเพลงเสมอต้นเสมอปลาย 2. หาจังหวะนำลูกไปดูการละครเครื่องดีดสีตีเป่า หรือตรวจฟังดุริยางคทุกครั้ง 3. อัดเทปดุริยางคสถานที่ลูกจัดโชว์วางฟังเพื่อจะซ่อมไม่ก็ชื่นชมชิ้นงาน 4. แนวอนุศาสน์แห่งสมควรกับดักลูก ได้แก่ คุณพ่อมารดรรวมการตะโกนเพลง สนับสนุนงานทุบจังหวะลีลา ฟังเพลง โจ้ดนตรี การวิเคราะห์ดุริยางค วิจารณ์ดนตรีร่วมกับลูก 4. ปีกสกนธ์ (Bodily-Kinesthetic) คดีหัวไวด้านนี้มีความหมายตรงกับดักชื่อ คือ ครอบครองเด็กที่เสถียร สมรรถทำกิจกรรมกับไหวติงคว้าชนิดว่องไวปราดเปรียว ถูกใจเปิดเผย กับสนุกสนานกับกิจกรรมเกี่ยวศิลปะด้วยกันงานฝีมือ จุดเด่นสรรพสิ่งลูกที่ประกอบด้วยคดีหัวไวข้างสกนธ์ ถือเอาว่า พวกเขาตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางกายภาพก้าวหน้าเขาทั้งหลายใช้กล้ามมัดโย่งและกล้ามผูกกระจิดริดได้มาอย่างเป็นเลิศ โดยมากไหวติงทุกเวลาแห่งทำความเข้าใจ ไม่มีเงินดูท่าจักอยู่นิ่งอึ้งไม่ได้ กรรมวิธีจรรโลงความสามารถพิเศษสรรพสิ่งลูกด้านร่างกาย 1. เรียนรู้ได้พร้อมด้วยการจับ แตะต้อง การเคลื่อนที่สกนธ์ กับวัตรแน่ๆ 2. บิดรแม่ควรจะช่วยเหลือแยกออกเล่นกีฬา การละคร เต้นรำ การเคลื่อนที่สกนธ์ 3. จัดกิจกรรมแยกออกนักเรียนได้มาความช่ำชองตรง หรือไม่ก็ได้มากระทำแน่ๆ 4. แยกออกลูกได้มาจบ เคลื่อนที่ วิ่ง หรือไม่ก็ทำกิจกรรมที่ต้องใช้การกระดุกกระดิกร่างกาย 5. ให้ลูกเล่นหรือทำกิจกรรมกลางดิน กีฬา การเคลื่อนที่ประกอบจังหวะลีลา 6. แนวการสอนสถานที่สมควรกับดักเด็ก คือว่า งานจ่ายเด็กได้มาปฏิบัติการกระทำแน่นอน ลงมือทำแน่ๆ ได้มาสัมผัส เคลื่อนไหว ใช้การรู้สึกในการเรียน อ่าน แจ้งไหม?ลูกของคุณมีพรสวรรค์ด้านไร หัวเรื่อง 5 – 8 คลิกเค้าหน้าถัดไป 5. ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial) เด็กสถานที่มีกรณีฉลาดข้างตรงนี้จะทบทวนดูด้วยกันติดต่อสื่อสารเช่นกันทิวทัศน์ เขาทั้งหลายชื่นชอบโจ้สิ้นสุดต่อรูปภาพ อาทิเช่น จิ๊กซอว์ ประกอบด้วยจินตนาการบริบูรณ์ ด้วยกันถูกใจงานศิลปกรรม ยิ่งไปกว่านี้ ยังระลึกทิศทางก้าวหน้า ด้วยกันอ่านแบบแผนผังเข้มแข็ง ข้อเด่นสรรพสิ่งเด็กสถานที่ประกอบด้วยความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ คือ เขาสมรรถบริหารอันต่างๆ ได้ในหัว และวิเคราะห์ได้มาว่าอะไรจะบังเกิดเขาสามารถจินตนาการด้วยกันก่อสร้างพื้นโลกใหม่ขึ้นไปลงมาแห่งสติปัญญา สามารถสั่งการด้วยกันเล่นสิ่งของกระยาเลย ก้าวหน้า ด้วยกันประกอบด้วยทักษะในการชดใช้มือที่บริสุทธ์ กรรมวิธีส่งเสริมความสามารถพิเศษสิ่งของเด็กข้างมิติสัมพันธน์ 1. ปันออกเด็กทำงานศิลปะ การทำงานเทียม เพื่อที่จะเปิดโอกาสปันออกคิดได้ประการอิสระ 2. นำพาเด็กเดินเล่นเพ่งนิทรรศการศิลปะ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 3. ฝึกให้ใช้กล้องถ่ายรูป การจินตนาการ 4. คุณพ่อมาตุรงค์น่าจะตระเตรียมอุปกรณ์งานฝันให้ครบครัน จ้าบริเวณแวดล้อมมอบลูกคว้าจัดการด้านศิลป์ 5. ฝึกเด็กมอบโจ้สิ้นสุดปริศนาอักษรไขว้ สิ้นสุดจำนวน สิ้นสุดแห่งจำต้องขบปัญหา เล่นเกมเกี่ยวกับทิวทัศน์ เกมตัวประกบเลผึ่งผาย จบหาเรื่องภาพ ฯลฯ 6. หลักอนุศาสน์แห่งสมน้ำสมเนื้อกับลูก คืองานมอบแลดู ให้วาด ปันออกระบายสี ให้ไตร่ตรองจินตนาการ 6. ปีกมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) เด็กที่หัวไวด้านตรงนี้จักมีมนุษยสัมพันธ์ชั้นเลิศ พวกเขาแล้วจึงครอบครองมนุชที่ประกอบด้วยเสี่ยวเต็มที่ พอใจทำงานร่วมกับคนอื่นๆ กับประกอบด้วยความเก่งกาจในที่งานครอบครองผู้นำสูง จุดเด่นของเด็กแห่งประกอบด้วยเหตุหัวไวข้างมนุษยสัมพันธ์ ถือเอาว่า นกเขาพอใจโจ้ดำรงฐานะพวกเขาสามารถจับผู้อื่นก้าวหน้านกเขายั่วหัวใจและมักจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ กรรมวิธีส่งเสริมความสามารถพิเศษสิ่งของเด็กข้างมนุษยสัมพันธ์ 1. บิดรมาตุรงค์น่าจะให้ลูกคว้าเข้ากลุ่มเล่น หรือไม่ก็ทำกิจกรรมกับดักเกลอ ๆ 2. จรรโลงมอบเด็กรู้จักการ ศึกษาร่วมมือ ขบปัญหาร่วมกันกับดักเกลอ ๆ 3. สมรรถกราบเรียนได้ดิบได้ดีแม้ให้โอกาสที่ธุรกิจร่วมกับผู้อื่น 4. วิถีทางอนุศาสน์สถานที่สมน้ำสมเนื้อกับเด็ก เช่น การให้โอกาสปันออกลูกคว้าเล่น จัดการร่วมมือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกลอ การเรียนแห่งที่สาธารณะ เป็นต้น 7. ด้านแจ้งตัวเอง (Intrapersonal) ในทางตรงกันข้าม เด็กแห่งรู้ตัวเองชื่นชอบปฏิบัติการเพียงลำพัง พวกเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยกันแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าสังคม แม้ว่าเขาทั้งหลายก็ไว้ใจแห่งความสามารถของตนด้วยกันมีมูลเหตุจูงใจในที่งานสร้างชิ้นกระยาเลย ข้อเด่นสิ่งของเด็กสถานที่มีเนื้อความหัวไวปีกรู้ตัวเอง คือ เขาทั้งหลายแก่กล้าแห่งธุรกิจมอบจากไปจรดเป้าหมายชัดแจ๋วดุตนเองพอใจไหมถูกใจอย่างไรรักความชอบธรรม กรรมวิธีจรรโลงคุณสมบัติพิเศษของลูกข้างแจ้งตัวเอง 1. บิดรมารดรน่าจะเปิดโอกาสปันออกลูกจัดการตามลำพัง จัดการโดด ไท แยกตัวขนมจากหมวดมั่ง 2. ควรจะสอนให้เห็นค่าของตนเอง นับหน้าถือตาตัวเอง (self esteem) 3. ถ่ายทอดด้วยกันช่วยเหลือมอบทำงานเขียน ไดอารี่ 4. นำเด็กจากไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นบ้าง 5. แนวทางอนุศาสน์ที่สมควรกับลูก คือ ควรจะย้ำที่การให้โอกาสให้เลือกสรรเรียนรู้ในที่อันแห่งสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง และส่งเสริมแห่งแนวทางแห่งลูกพอใจกับถนัด 8. ปีกรู้จักธรรมชาติ (Naturalistic) ที่ด้านนี้ดำรงฐานะเด็กที่ชื่นชอบผจญภัยแห่งพื้นโลกกว้างไกล (นอกบ้าน) ลงมาตั้งแต่ลูก แล้วก็โดยมากมองเห็นเขาชื่นชอบตุหรัดตุเหร่เพื่อตรวจบริเวณแวดล้อม นอกจากนี้ พวกเขายังแหย่ในที่เหตุของพืชพันธุ์กับคนปะปนกัน ขนานใหญ่ ข้อเด่นของเด็กแห่งมีเนื้อความฉลาดข้างรู้จักมักคุ้นธรรมชาติ คือ มองเห็นแนวทางและคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงสิ่งของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ พอใจจัดระบบสิ่งของแห่งสะสมไว้ประกอบด้วยความเก่งกาจที่งานแบ่งแยกระหว่างสิ่งของแห่งหมวดเดียวกันด้วยกันมองเห็นความต่างกันเล็ก ๆ น้อย ๆ กรรมวิธีส่งเสริมคุณสมบัติพิเศษสิ่งของลูกข้างรู้จักธรรมชาติ 1. ชนกมารดรคงพาลูกไปทำกิจกรรมฝึกจัดการปีกเกษตรกรรมเกี่ยวพันการปลูกสร้างพืชพันธุ์ไม่ก็เลี้ยงสัตว์ 2. พาลูกเข้าไปกิจกรรมเกี่ยวที่แวดล้อมเรียนรู้ ฝ่ายบริเวณแวดล้อม ฯลฯ จักเห็นตวาดคุณสมบัติพิเศษไม่ก็คดีฉลาดในที่แต่ละปีกสิ่งของลูก อีกต่างหากเรียกร้องงานส่งเสริมจากคุณพ่อมาตา เพื่อที่จะต่อยฝืดเคืองการหาความรู้ด้วยกันความเก่งกาจปันออกลูกในที่ปีกสถานที่เขาแหย่หรือไม่ก็แม่นยำ ซึ่งจักเป็นประโยชน์กับดักลูกถัดไป ถึงอย่างไรคุณสมบัติพิเศษยังจำต้องควบคู่จรกับดักพรเสาะแสวง ลงความว่า ยังต้องทำความเข้าใจด้วยกันฝึกความช่ำชองปันออกเข้มเเข็งเพิ่มขึ้น แล้วชนกมาตุรงค์จักเหลือบเห็นตวาด “หนูทำได้” คำอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลขนมจาก http://www.managerมันสมองco.th http://kok-tipsมันสมองblogspotมันสมองcom ข้อเขียนอื่น ๆ แห่งเกี่ยวพัน แปลกใจ! 2 หนูโกร๋งเกร๋งกับคุณสมบัติพิเศษวาดรูประดับสุร คุณสมบัติพิเศษทางเปียโนของเจ้าเด็กมนุษย์นี้ ก่อสร้างแรงบันดาลใจได้มาอย่างถ่องแท้ ประกอบด้วยข้อสงสัยเนื้อความการมีท้อง หรือประกอบด้วยกระทู้ถามเนื้อความงานเลี้ยงลูกหรือเปล่าค่ะ? สืบเสาะอ่านข้อเขียน หรือไม่ก็ไต่ถามชิ้นที่เธออยากรู้ผ่านแอปสิ่งของอิฉันคว้าพ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ตลอด IOS กับ Android ได้แล้ววันนี้!