รวมค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ปี 2561

รวมคุณค่าภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล ชันษา 2561 รวมคุณประโยชน์ภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล ปี 2561 คุณพ่อมาตุรงค์มนุชไรที่มีท้องอายุจะถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปโรงเรียนอนุบาลณชันษา 2561 ทรงไว้คลาดไม่ได้จากนั้นนะคะ 1. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม คุณค่าภาคเรียน เทอม 1 48,900 บาทา ภาคเรียน 2 43,900 บาท เว็บไซต์ wwwมันสมองsangsomschoolมันสมองcom 2. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (ซินแซเกียว) ลาดพร้าว คุณค่าเทอมปีเริ่มแรก 50,200 เท้า ค่าจำเดิมเข้า 9000 บาท เงินค่าปรับพื้นฐาน 11,000 บาท คุณประโยชน์เทอมปีถัดจาก 50,200 บาท ดามชันษา เว็บไซต์ http://chokchai.acมันสมองth/ccs/ 3. โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม คุณค่าภาคเรียน เทอมเริ่มแรก 24,500 บาท ร่วมคุณค่าเริ่มแรกเข้าไป ค่าภาคเรียน เทอมถัดจาก 21,500 บาท เว็บไซต์ wwwมันสมองchatchalerm.com 4. โรงเรียนอนุบาลสุดาดูแล วางแผนเตรียมประถม คุณค่าภาคเรียน 52,000 เท้า ทาบพรรษา อนุบาล 1 คุณประโยชน์เทอม 54,000 เท้า ประกบปี เตรียมประถม 2 คุณค่าภาคเรียน 56,000 บาทา ประกบปี เตรียมประถม 3 คุณประโยชน์ภาคเรียน 58,000 บาท ประกบชันษา เว็บไซต์ http://www.sudaruk.acมันสมองth 5. โรงเรียนอนุบาลคฤหาสน์วาดฝัน คุณค่าภาคเรียน ภาคเรียนเว้น 38,000 บาทา คุณค่าความเจริญเรียนรู้ 6,000 เท้าประกบปี เว็บไซต์ wwwมันสมองbaanwadfun.ac.th/index.asp 6. โรงเรียนอนุบาลคนปรุงอาหารไก่ คุณค่าเทอมจำเดิมเข้า 63,000 บาท เทอมถัดจาก 40,000 บาทา เว็บไซต์ wwwมันสมองkukai.ac.th 7. วิทยาคารตุ๊หฤทัยคอนแวนต์ ค่าภาคเรียนแต่ต้นเข้า 33,457 บาทา เทอมต่อไป 23,500 บาท เว็บไซต์ www.shc.acมันสมองth 8. โรงเรียนกเรณูสาสนต่างประเทศนิมิตใหม่ ค่าภาคเรียนแต่ต้นเข้าไป 21,500 บาท (รวมเงินค่าปรับรากฐาน 3,000 เท้า) เทอมต่อไป 12,500 บาท เว็บไซต์ wwwมันสมองswm.acมันสมองth 9. วิทยาคารอุดมหอ่อนเปลี้ย ที่ดินนวมินทร์ คุณค่าเทอม ภาคเรียนแต่ต้น 64,000 บาทา ค่าเครื่องไม้เครื่องมือ 20,000 บาทา คุณประโยชน์เสื้อผ้า 5,000 บาทา ค่าภาคเรียน ภาคเรียนถัดไป 64,000 เท้า เว็บไซต์ www.lertlahมันสมองcom/nawamin/index.php 10. โรงเรียนอนุบาลกดทอง ค่าเทอม เทอมจำเดิม 33,000 บาทา ค่าอื่น 14,500 เท้า คุณประโยชน์เทอม ภาคเรียนต่อไป 35,000 บาท เว็บไซต์ www.tubtong.ac.th 11. วิทยาคารอัสสัมชัญเรียนรู้ หลักสูตร GGP คุณประโยชน์จำเดิมเข้าไป 13,000 บาทา ค่าภาคเรียน 23,000 บาท (เทอมเริ่มแรก) เทอมต่อไป 29,000 บาท หลักสูตร IEP ค่าเริ่มแรกเข้าไป คุณประโยชน์อุปกรณ์ และอื่นๆ 13,000 บาทา ค่าภาคเรียน 18,000 บาท (ภาคเรียนจำเดิม) ภาคเรียนถัดไป 15,000 บาทา เว็บไซต์ www.as.ac.th 12. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คุณประโยชน์เริ่มแรกเข้าไปรวมคุณประโยชน์เทอม 47,000 เท้า ภาคเรียนต่อไปกะ 29,000 เท้า เว็บไซต์ www.wattana.ac.th 13. โรงเรียนอนุบาลแก้วมณ คุณค่าภาคเรียน ภาคเรียนละ 38,000 บาท 1 ชันษา ประกอบด้วย 3 ภาคเรียน เว็บไซต์ www.maneerut.com 14. วิทยาคารเซนต์หลุยส์ศึกษา คุณค่าเทอมเทอมละ 40,000 บาทา เว็บไซต์ wwwมันสมองsls.ac.th โรงเรียนนานาประเทศคุณค่าเทอมเหมาะสมมากในประเทศประเทศไทย 15. Sabai-Jai International Kindergarten School วางแผนอนุบาล – Kมันสมอง3 คุณค่าเทอม 124,500 – 165,000 บาทา ดามพรรษา เว็บไซต์ www.sbiมันสมองac.th 16. Prep International Kindergarten สำนักงานสาขาสุทธิมาตงค์ คุณประโยชน์เทอม 225,000 บาทา ประกบชันษา ค่าจำเดิมเข้า 50,000 บาทา คุณประโยชน์ชุดแต่งกาย 5,000 บาทา สาขาลาดพร้าว คุณค่าภาคเรียน 275,000 บาทา ทาบพรรษา คุณประโยชน์จำเดิมเข้า 50,000 เท้า คุณประโยชน์ชุดแต่งกาย 5,000 เท้า เว็บไซต์ http://prepมันสมองac.th/admission/ 17. Kincaid International School ค่าเทอม 115,000 บาท ทาบชันษา ค่าธรรมเนียมดามพรรษา 40,000 เท้า ประกบพรรษา ค่าแต่ต้นเข้า 30,000 บาทา ค่าสมัคร 2,000 บาท เว็บไซต์ http://kincaidbangkokมันสมองcom/school-fees/ 18. Ekamai International School เตรียมอนุบาล คุณประโยชน์เทอม 156,000 บาทา ทาบปี K1-K3 คุณประโยชน์ภาคเรียน 152,000 เท้า ประกบชันษา เว็บไซต์ www.eisมันสมองacมันสมองth 19. International Pioneer School คุณประโยชน์ภาคเรียน 121,500 บาทา ทาบชันษา คุณค่าเริ่มแรกเข้าไป 70,000 บาท ค่าพัฒนาการเรียนรู้ 15,000 บาทา เว็บไซต์ http://wwwมันสมองips.ac.th/tuition_fees.php 20. Kevalee International School คุณค่าเทอม 62,000 บาทา ค่าเริ่มแรกเข้า 50,000 บาท เว็บไซต์ http://wwwมันสมองkids.ac.th/fee.asp#prettyPhoto 21. Modern International School ค่าเทอม 168,800 บาท ดามชันษา ค่าจำเดิมเข้า 25,000 บาท ค่าสมัคร 3,000 เท้า เว็บไซต์ http://www.misbมันสมองac.th 22. Saint John Mary International School เตรียมอนุบาล คุณค่าเทอม 56,500 บาทา เตรียมประถม 1-3 คุณค่าภาคเรียน 69,100 บาทา คุณค่าแต่ต้นเข้า 50,000 เท้า เว็บไซต์ http://wwwมันสมองsjmis.ac.th/index.php/features/feesschedมันสมองhtml 23. Ramkhamhaeng Advent International School เตรียมการเตรียมประถม คุณค่าภาคเรียน 167,500 บาทา ทาบพรรษา เตรียมประถม 1-3 คุณค่าเทอม 195,000 บาทา ทาบชันษา เว็บไซต์ http://raisมันสมองac.th/school-fees/ 24. Trinity International School คุณประโยชน์เทอม 193,960 บาทา ประกบปี ค่าจำเดิมเข้า 78,000 เท้า ประกบพรรษา เว็บไซต์ http://trinity.ac.th/placement/ 25. Bangkok Christian International School ค่าเทอม 57,500 เท้า ค่าเริ่มแรกเข้าไป 74,000 บาท เว็บไซต์ http://www.bcis.ac.th/tuition_bcis.php 26. Niva International School เตรียมอนุบาล คุณประโยชน์เทอม 198,000 บาทา ประกบชันษา เตรียมประถม 1-3 คุณค่าภาคเรียน 233,000 บาทา ดามปี ค่าจองที่ 25,000 บาทา ค่าธรรมเนียมแต่ต้นเข้าไป 20,000 เท้า เว็บไซต์ http://nivaมันสมองac.th/fees-structure/ 27. Keerapat International School คุณประโยชน์ภาคเรียน 277,500 เท้า ดามพรรษา คุณประโยชน์เทคโนโลยี 7,500 บาท ประกบชันษา คุณค่าแต่ต้นเข้าไป 100,000 บาทา เว็บไซต์ http://www.kpisมันสมองacมันสมองth/en/admission/tuition-fee.html ข้อเขียนที่น่าศึกษา โอ้โห!! นี่นะหรือ 10 ชั้น คุณประโยชน์ภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล ชั้นนำ รวมคุณประโยชน์เทอมวิทยาคารนานาชาติ เตรียมรายได้พ้น ผิหิวมอบลูกกราบเรียนอินเตอร์ ประกอบด้วยข้อกังขาเหตุการตั้งท้อง หรือว่าประกอบด้วยกระทู้ถามเหตุงานเลี้ยงลูกไหมค่ะ? ติดตามอ่านข้อเขียน หรือว่าซักสิ่งแห่งหนคุณใคร่รู้เปลี่ยนแอปสิ่งของดีฉันได้พ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน รวมหมด IOS และ Android คว้าจากนั้นวันนี้!