บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดทุกคืน ฝันดี ผีไม่มากวน บทสวดมนต์ฝันดี

บทสวดมนต์ก่อนกำหนดนอน สาธยายทุกคืน ฝันดี ผีเปล่ามากวกวน บทสวดมนต์ฝันดี การท่อง บทสวดมนต์ก่อนกำหนดนอน จักทำลุ้นจ่ายเรามีสมาธิ กับการสวดคาถาก่อนนอนนับว่าเป็นอันแห่งเอาใจช่วยจ่ายอีฉันคลายเครียดจากอันแห่งหนพบพานเจอณแต่ละวัน ยิ่งไปกว่านี้จักเอาใจช่วยแบ่งออกใจนิ่งดำรงฐานะภาวะจิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน และอีกทั้งประสบความสำเร็จบุญกุศล และทำให้ดีขึ้นโชคเคราะห์สิ่งของเรา ไม่ว่าแต่ละวันจะแตกตื่นเท่าไร หรือ รู้แย่แค่ไหน แม้สวดมนต์ไหว้พระก่อนเค้งทุกคืนก็จะรู้ดีงามแม่นมั่น บทสาธยาย ความหลงใหลก่อนกำหนดเค้ง สวดทุกคืน ฝันดี อสูรไม่เต็มที่วกวน บทสวดมนต์ฝันดี ร่วมบทสวดมนต์ก่อนกำหนดเค้ง กราบพระรัตนตรัย กราบเรือครั้งสถานที่ ๑ กราบพระพระพุทธเจ้า กราบเรือหนแห่งหน ๒ กราบพระความถูกต้อง กราบเรือคราวแห่ง ๓ ไหว้พระสงฆ์ บทสวด ความหลงใหล ก่อนกำหนดเค้ง สาธยายทุกคืน ฝันดี ผีเปล่าเต็มที่โฉบ เรื่องเจริญ มนต์ฝันดี ถ้อยคำยกย่องตุ๊ อิมิที่นา สักกาน้ำเวุ่นวายะ พระพุทธัง อะภิดาดชะยาไม่* อิมินา ต้นสักกาเวุ่นวายะ ธัมกระมัง อะภิปูเซาะสารเสพติดไม่* อิมิทุ่งนา สักกาเลนลานะ สังฆัง อะภิกางชะยาเสพติดมิ* (*หากสวดและผู้อื่น จ่ายกลายเป็น มะ) บทสวดมนต์ ยกย่องพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพระพุทธเจ้า ภะจ๋าวา พระพุทธเจ้าัง ภะจ้ะทิวากาลตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สำนักเลขาธิการวุฒิสภาากจ้ะใหญ่ ภะจ๋าวะตา ธัมโม ธัมกระมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโป่ง ภะจ๋าวะโต เหน้าะประมาณสังโฆ สังฆัง หนอลงมามิ ฯ (กราบ) บทสวด ความหลงใหล ก่อนกำหนดเค้ง สาธยายทุกคืน ฝันดี ผีไม่เต็มที่วน เรื่อง สวด ความดึงดูดฝันดี บทสวดมนต์ชมเชยพระพุทธเจ้า หนอแตงโม ตัสสะ ภะจ๋าวะโต อะระหะโต สัมลงมาสัมพุทธัสสะ นะแตงโม ตัสสะ ภะจ๋าวะโต อะระหะโต สัมลงมาสัมพระพุทธเจ้าัสสะ นะโม ตัสสะ ภะจ้ะวะใหญ่ อะระหะโต สัมลงมาสัมพุทธัสสะ บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5 มะอีกทั้ง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถลายะ กล่าวโทษสะระเที่นะ สะหะ ปัญจัก สีลานิ ยาจามะ ทรามตำหนิติเตียนยัมปิ มะอีกต่างหากภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ตำหนิติเตียนสะระเณหนอ สะหะ ปัญจะ เช็ดต้นลานิ ยาฟันะ ตะตำหนิติเตียนยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง มลักขะนัตถลายะ ตำหนิสะระเณหนอ สะหะ ปัญจะ สีต้นลานิ สารเสพติดจามะ บทสวดมนต์ไตรสรณาคมน์ พุทธัง สะระในที่ัง คัจฉาไม่ ธัมมัง สะระที่ัง คัจฉาไม่ สังฆัง สะระที่ัง คัจฉาไม่ ชั่วตำหนิติเตียนยัมปิ พุทธัง สะระในที่ัง คัจฉามิ ชั่วตำหนิติเตียนยัมปิ ธัมกระมัง สะระที่ัง คัจฉามิ ลำบากตำหนิยัมปิ สังฆัง สะระที่ัง คัจฉาไม่ ตะตำหนิติเตียนยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะกล่าวโทษยัมปิ ธัมกระมัง สะระที่ัง คัจฉามิ ตะกล่าวโทษยัมปิ สังฆัง สะระในที่ัง คัจฉาไม่ ตอนสวด ความดึงดูด ก่อนกำหนดเค้ง สวด ทุกคืน ฝันดี อสูรไม่มากวกวน บท เจริญ ความหลงใหล ฝันดี บทสวดมนต์สมาทานศีล 5 ขว้างที่ากล่าวโทษขว้างนัยเนตร เคราะห์กรรมะมณี การศึกษาปะทัง สะมาทิยาเสพติดมิ อทินนาทานา กรรมเวระมณี สิกขาโป๊ทัง สะลงมาทิสารเสพติดไม่ กาเมสุมิจฉาจารา เคราะห์กรรมะมณี การเล่าเรียนปะทัง สะมาทิยาไม่ โป้ปดถ้อยคำา กรรมเวระมณี การเล่าเรียนปะทัง สะลงมาทิยามิ น้ำเมาเมที่ว่างมัชชะซ่อมมาทัฏกกา เคราะห์กรรมะมณี การศึกษาปะทัง สะมาทิสารเสพติดมิ อิมานมนุษยชาติ ปัญจัก สิกขาซ่อมการให้ทานิ สะลงมาทิสารเสพติดไม่ (กล่าว 3 อวสาน) ตอนสวด ความดึงดูดก่อนกำหนดเค้ง เจริญทุกคืน ฝันดี อสุรกายไม่มากวน ตอนสาธยาย ความหลงใหลฝันดี ตอนแผ่ส่วนบุญอายุมากตนเอง ไหว้พระพระพุทธเจ้า ธรรมจักร พระสงฆ์ อะหัง สบายิโต โหไม่ ขอฉันมีความสุข อะหัง นิททั้งหมดมากโข โหไม่ ขอร้องผมพ้นไปความทุกข์ อะหัง อะเวป่อง โหไม่ ขอฉันปราศจากเคราะห์กรรม อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอร้องฉันพ้นไปความไม่สะดวกอันตรายทั้งสิ้น อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้เกล้าผมปราศจากความทุกข์ร้อนสรีระร้อนใจ สุขี อัตตานาง โป๊ริอ่านหะร้างไปมิ มีความสุขร่างกายแจ่มใส ปกป้องร่างกายแบ่งออกระเหิดจากทั้งหมดภัยทั้งมวลเทอญ บทสวดมนต์เรื่องแผ่ส่วนบุญจ่ายสรรพสัตว์ สัพเพ สัตนัยเนตร ปราณีบรรดาสถานที่เป็นเพื่อนเข็ญใจ เกิดแก่เจ็บจบชีวิต พร้อมกันทั้งมวลทั้งมวล อะเวรกรรมา โหนตุ จงสุขเป็นสุขเทอญ อย่าคว้าประกอบด้วยเคราะห์กรรมอายุมากกันและกันเลย อัพะยาปัชฌา โหนตุ ต้องสุขเป็นสุขเถิด อย่าคว้าเบียนกันเลย อะนีฆา โหนตุๆ ควรเป็นสุขสุขเทอญ อย่าได้ประกอบด้วยความเดือดร้อนสกนธ์ ร้อนใจเกิน สบายี อนัตตานาง โป๊ริอ่านหะรันตุ ควรมีความสุขร่างกาย เบิกบาน พิทักษ์รูปจ่ายพ้นขนมจากทุกข์ภัยทั้งมวลเถิด บทสวด ความดึงดูด ก่อนกำหนดเค้ง เจริญ ทุกคืน ฝันดี ผีไม่จังวกวน บท สาธยาย ความหลงใหลฝันดี บทสวดมนต์เรื่องคลายส่วนกุศล อิทัง เม ลงมาตาปิตูนาง โหเหม็นตุ เปรมิดวงตา โหนเหม็นตุ มานัยเนตรปิตะโร คำแปล: ขอส่วนบุญนี้ควรเกิดผลแก่พ่อมาตุเรศของเกล้าผม ขอให้ชนกมารดรสิ่งของผมมีความสุข อิทัง เม ญากระแทกนาง โหเหม็นตุ สุขมนุษยชาติดวงตา โหนตุๆ ญาตะโย คำแปล: ขอเกี่ยวร่มบุญนี้ควรเกิดผลแก่สกุลบรรดาสิ่งของเกล้าผม ขอสกุลทั้งหลายสิ่งของฉันมีความสุข อิทัง เม ปะทุรูปัชฌายาเสพติดจากไปิสารเสพติดนัง โหตุๆ สบายิดวงตา โหนเหม็นตุ ลุกร่างกายัชฌายาจากไปมนุษยชาติยา คำแปล: ตะขอส่วนบุญนี้จงบังเกิดผลอายุมากหมออุปัชฌายะอาจารย์ของฉัน ขอร้องหมออุปัชฌายะครูผู้สอนของฉันมีความสุข อิทัง สัพพะตะแคงวะตานาง โหตุๆ เปรมมนุษยชาตินัยเนตร โหนเหม็นตุ สัพเพ เทวา คำแปล: ตะขอร่มบุญตรงนี้จงเป็นผลอายุมากเทวัญทั้งหลายทั้งมวล ขอให้เทพทั้งหลายทั้งมวลมีความสุข อิทัง สัพพะเปดวงตานาง โหตุๆ สบายมนุษยชาติตา โหนตุๆ สัพเพ เปตา คำแปล: ขอส่วนบุญตรงนี้ต้องเกิดผลอายุมากผีทั้งหลายทั้งมวล ขอให้อสูรทั้งหลายทั้งสิ้นมีความสุข อิทัง สัพพะศัตรูนัง โหเหม็นตุ เปรมมนุษยชาติดวงตา โหนตุๆ สัพเพ คู่แค้น คำนิยาม: ตะขอใบบุญนี้จงเป็นผลแก่เจ้ากรรมนายเวรประดาทั้งผอง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งสิ้นมีความสุข อิทัง สัพพะดีงามตานัง โหเหม็นตุ สุขมนุษยชาตินัยเนตร โหนตุๆ สัพเพ สัตนัยเนตร คำอธิบาย: ตะขอใบบุญตรงนี้ควรบังเกิดผลแก่สัตว์บรรดาทั้งผอง ขอร้องปราณีประดาทั้งมวลมีความสุขทั่วทุกคนห้ามเถิด ภูมิหลัง : 1 บทความคล้ายคลึงสถานที่น่ารู้ : สาธยายมนต์ระยะช่องท้อง เป็นเหตุให้เด็กออกลูกคล่อง สถิร ไม่เชื่ออย่าดูหมิ่น 8 หัวข้อแห่งหนจำเป็นจะต้องสร้าง ก่อซะ! สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักได้มาปกป้อง ประกอบด้วยข้อกังขาคดีงานมีท้อง หรือไม่ก็มีคำถามคดีการเลี้ยงลูกหรือเปล่าจ้ะ? ติดตามอ่านข้อเขียน หรือไม่ก็ไต่ถามสิ่งแห่งเธอต้องการรู้เปลี่ยนอ่อนปสิ่งของอีฉันคว้าพ้น ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS ด้วยกัน Android คว้าจากนั้นวันนี้!